Tartsd velünk az irányt!

Matematikus

Matematikus

FEOR:
216600
Foglalkozási terület:
Természettudomány
Képzés típusa:
Felsőoktatás (Matematikus mesterképzési szak (MSc))

Bevezető

Tudta-e, hogy a matematika az egyik legrégibb tudomány?

Már az ókori egyiptomiak is bonyolult számításokat végeztek a földterületek felosztásához, a sumérok az első és másodfokú egyenletek megoldási képletét kutatták, a görögök pedig lerakták a geometria alapjait. A matematika jelentősége a természettudományos világkép kialakulásával csak nőtt. Napjainkban a matematika életünk szinte minden pillanatát átszövi: azok az eszközök és szolgáltatások, amik segítik és kényelmesebbé teszik mindennapjainkat, nem működhetnének a matematikusok munkája nélkül.
 
Tudta-e, hogy a matematikusok „világutazók”?
Az egy szakterületen kutató matematikusok dolgozhatnak a világ bármilyen pontján, de kutatásuk szempontjából fontos, hogy egymás munkáját ismerjék, sőt, akár időnként együtt dolgozzanak. Ezért kiemelten fontos ennél a szakterületnél a szoros kapcsolattartás, aminek egyik formája a konferenciákon, szakmai továbbképzéseken való részvétel. A matematikusok ilyen jellegű összejövetelek, képzések támogatására sok nemzeti és nemzetközi pénzalap ad támogatást.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A matematikus munkája során elsősorban kutat, bővíti a matematikai fogalmakat, elméleteket, modelleket és technikákat. Tudása sok helyen értékes: használják a műszaki, a társadalom- és egyéb tudományok területén, az üzleti élet számos pontján, főképp akkor, amikor adott problémákat modelleznek, hogy azokra megoldást találjanak. A matematikus lehet kutató, tanár, vagy ezek kombinációja. Matematikusokat találunk egyetemeken, kutatóintézetekben, biztosítóknál, pénzügyi elemző, szoftverfejlesztő cégeknél, vagy más profilú vállalatoknál is.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A matematikus elméleti és gyakorlati matematikai problémák modellezésével, megoldási eljárások kidolgozásával foglalkozik, például bizonyít, vagy cáfol tételek. Elmélyült tudással kell rendelkeznie legalább egy matematikai területen, mint például algebra, analízis, geometria, számelmélet, valószínűség-számítás vagy a matematikai statisztika. Munkája többek között a természettudományi, gazdaságtudományi, műszaki és informatikai problémák során alkalmazott bonyolult rendszerek áttekintése, matematikai elemzése és modellezése, döntési folyamatok előkészítése. Specializációjától függően a matematikus az alábbi tevékenységeket, illetve a tevékenységek egy részét végezheti:

 • Alapkutatásokat folytat. Szakkönyveket, folyóiratokat, internetes szakanyagokat keres, olvas és dolgoz fel.
 • Tételeket elemez. A különböző matematikai területek tételeit tanulmányozza, hipotéziseket és alternatív matematikai elméleteket gondol ki és ellenőriz.
 • Új elveket és módszereket dolgoz ki. Meglévő problémák megoldásait kutatja, új problémákat vet fel és ezekre keres válaszokat.
 • Számítógépes programokat dolgoz ki.
 • Tudományos dolgozatokat és jelentéseket készít. Eredményeit szaklapokban, szakkönyvekben, vagy elektronikus formában publikálja.
 • Biztosítási rendszerek kialakításában vesz részt. Közreműködik nyugdíjrendszerek, élet-, egészség-, társadalom- és másfajta biztosítási rendszerek tervezésében és bevezetésében.
 • Tudását fejleszti. Más matematikusokkal találkozik, konferenciákra jár, interneten informálódik a legújabb kutatási eredményekről.
 • Tudását átadja. Elsősorban egyetemeken, főiskolákon oktat, diákokat képez.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A matematikus munkavégzéséhez nem igényel különleges munkaeszközöket, papír, ceruza és nyugalom szükséges ahhoz, hogy gondolkodhasson a problémákon. Emellett munkáját segíthetik a következők:

 • számítógép;
 • matematikai szoftverek;
 • matematikai eszközök – körző, vonalzó;
 • telefon;
 • irodaszerek;
 • tábla és táblafilc vagy kréta.

Hol végzi a munkáját?

A matematikus irodában dolgozik. Amennyiben főiskolai, egyetemi matematika oktatóként tevékenykedik, az előadótermek mellett a tanári helyiségben, szaktanári szobában végzi munkáját.  Informatikai oktatás során a munkavégzés helye a számítógépes gépterem, vállalati, kormányzati állás betöltése esetén irodájában és a munkáját kísérő megbeszéléseken tárgyalótermekben van jelen.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A munkaidő ennél a foglalkozásnál alakulhat a normál munkarendnek megfelelően, azaz a heti 40 órás munkaidőt hétfőtől péntekig dolgozza le a szakember, amelynek beosztása azonban kötetlen – szoros határidők esetén túlmunka előfordulhat. A munka szabad, szellemi jellegéből adódóan a matematikus szinte bármikor dolgozhat, így előfordulhat a napi 8 órát meghaladó, hétvégi, vagy akár ünnepnapi munkavégzés is. 

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A matematikus tevékenysége nem jár különösebb fizikai ártalmakkal, de meg kell említeni:

 • egészségre ártalmas tényezőként a tartós ülőmunkát, az egész napos mozdulatlanság, az előregörnyedt tartás megerőltető a végtagoknak és a gerincnek;
 • káros hatás lehet még a szem hosszú időn át tartó, erőteljes terhelése;
 • az ülőmunkával járó gerinc-terhelés, elhízás, egészségtelen életmód szintén ártalomként jelentkezhet;
 • a hallgatókkal való érintkezés és a légkondicionált irodában töltött hosszú idő miatt megemlíthető a fertőzésveszély is, mint kisebb kockázat.
A munkavédelmi előírások betartásával ezek az ártalmak csökkenthetők, elkerülhetők.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A matematikus tevékenysége szellemi munka, könnyű, ülő munkát végez irodai környezetben vagy otthonában, főleg számítógép előtt. Ügyelni kell a szem pihentetésére és a munka utáni megfelelő mennyiségű mozgásra.

A szakember feladata fokozott figyelmet igényel, ami okozhat szellemi kimerülést, melynek kezelésére jó megoldás lehet a séta, testmozgás, akár a munkaidő közbeni időnkénti szünetek beiktatásával, akár munka után.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

Munkája során elsősorban vezetőjével, más matematikusokkal, vagy egyéb szakterületek specialistáival – például fizikusok, tőzsdei elemzők kerül kapcsolatba. Emellett kapcsolatot tart:

 • diákokkal;
 • képzési és kutató intézmények vezetőivel;
 • szaklapok, könyvek kiadóival.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

A matematikus országos átlagkeresete havi bruttó 455.000 forint, ez az elmúlt években nem mutat jelentős növekedést. Az átlagkereset szakmai tapasztalattól, életkortól, illetve a tevékenység végzésének földrajzi elhelyezkedéstől függően havi bruttó 320.000 és 580.000 forint között mozoghat. Azok a matematikusok, akik nem kutatóként helyezkednek el, például egyetemeken, hanem vállalathoz mennek el dolgozni, ennél is magasabb jövedelemre számíthatnak.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A statisztikai adatok szerint a szakma iránt elsősorban a tanári szakterületen mutatkozik kereslet, hiszen magas óraszámú tárgyról van szó, amelyre a humán területtel ellentétben kevés pályázó jut. Ily módon kijelenthető, hogy ezzel a szakmával az elhivatott és tehetséges szakemberek számára jó esély van elhelyezkedni.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A matematikus tevékenységének sikerét legtöbbször az általa publikált szakmai cikkek, könyvek, szakelőadások színvonala mutatja. Ismereteinek továbbadása akkor sikeres, ha hallgatói is sikereket érnek el a szakterületükön. Az eredményes kutatói és oktatói munkához a mély szakmai ismeretek mellett a következő készségekre, képességekre van még szüksége:

 • Figyelem, összpontosítási képesség a nehéz és bonyolult problémák, bizonyítások, tételek megértéséhez, új eredmények létrehozásához.
 • Probléma megoldási képesség, a szakmai tevékenység jellegéből adódóan, illetve az oktatási tevékenység során fellépő problémák kezeléséhez.
 • Logikus gondolkodás, a szakmai tevékenység jellegéből adódóan;
 • Kitartás, a matematikai problémák, bizonyítások, a szakcikkek leírása sok esetben hosszú időt vesz igénybe.
 • Szövegértés, az olvasott szöveg mély elemzésére, átlátására való képesség.
 • Digitális kompetencia, a számítógépes szoftverek használatához, illetve programozási tevékenység esetén.
A rendszerezés képessége azért fontos egy matematikusnál, hogy elgondolásait saját maga számára el tudja helyezni, illetve szakmabeli társainak azokat elő tudja adni. A csapatmunka további fontos képessége lehet a matematikusnak, mert sok esetben más matematikusokkal dolgoznak együtt. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az is elvárt, hogy önállóan is tudjon dolgozni, elmélyülni saját gondolatmenetében, döntéseket hozni a továbblépési lehetőségekről.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A foglalkozás gyakorlását támogató egészségügyi tényezők a számítógéppel történő ülőmunka végzéséből, illetve más emberek tanításából adódnak. A matematikusi munka végzéséhez elvárt:

 • jó látás, látásélesség, térlátás;
 • ép karok és ujjak;
 • jó hallás;
 • tiszta beszéd;
 • tartós ülőmunkára való alkalmasság.
Mozgás-, látás-, és hallássérültek a sérülés típusától és mértékétől függően láthatják el ezt a munkakört. A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök - pl. rámpa, Jaws program - beszerzésével, munkaköri változtatásokkal - egyes feladatok átadása más munkatársaknak - segíthető elő, hogy ezen a pályán dolgozhassanak.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A szakma elsajátításához különösen fontosak a szilárd alapismeretek reáltárgyakban, valamint hasznosak a jó informatikai alapok és az informatika nyelvének, az angolnak az alapfokú ismerete.

 • matematika;
 • fizika;
 • idegen nyelv.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A matematikus szakma végzéséhez ideális érdeklődési körű emberek szeretnek információt gyűjteni, kutatni, valamint elmélyülni a problémák részletes elemzésében. Emellett fontos számukra, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat, megnyugtató számukra, ha tisztában vannak feladataikkal.

 • Elemző
 • Megvalósító

Mi jellemző a Matematikus munkájára?

Személyközpontú (0%)
(0 - 100)
Tárgyias (100%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Globális gondolkodásmód (10%)
(10 - 90)
Aprólékos megoldások (90%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképzettség: Matematikus
Felsőoktatási szak neve: Matematikus mesterképzési szak (MSc)

A munkakör betöltéséhez matematikus szakképzettség szükséges, amely a matematikus mesterképzési szakon (MSc) szerezhető meg.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A matematikusmesterképzés egy, a természettudományok területén, illetve matemematika alapképzési szakképzettséggel kezdhető meg. 

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A matematikus mesterképzés képzési ideje 4 félév. 

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A mesterképzés során az alapozó tárgyakon kívül a tantárgyak függnek attól, hogy a hallgató milyen szakirányt választ. Néhány főbb tantárgy a négy félévből:

 • geometria;
 • operációkutatás;
 • számelmélet;
 • analízis;
 • diszkrét matematika;
 • valószínűség-számítás és matematikai statisztika.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A megszerzett végzettséggel jellemzően az alábbi munkakörökben lehet elhelyezkedni:

 • Aktuárius;
 • Biztosítási matematikus;
 • Elemző matematikus;
 • Elméleti matematikus;
 • Kutató matematikus;
 • Programozó matematikus;
 • Programtervező matematikus.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • Csernyák: Analízis. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2007.
 • Korpás (szerk.): Általános statisztika I.-II. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2009.
 • Obádovics: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Scolar Kiadó 2009.
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu– a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről
 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, rangsorok
 • www.ec.europa.eu/ploteus/home_hu– a PLOTEUS (PortalonLearningOpportunitiesthroughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál
 • www.scholarship.hu – a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapja: Információ külföldi ösztöndíjakról
 • http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php – Magyar Közlöny (elektronikus megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • www.ksh.hu– a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (http://www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • http://www.karrierplusz.hu/ - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
Béla tizenöt éve tevékenykedik matematikus kutatóként. Következőket nyilatkozta: „Munkám legnagyobb kihívása, hogy olyan érdekes területeket, problémákat találjak, amelyek megoldásra, bizonyításra érdemesek. Mindennapi tevékenységem során gyakran kerülök szembe érdekes tételekkel, hipotézisekkel, ezek közül mindig azt keresem, ami szakterületem számára jelentős hozzáadott értéket képvisel. Persze sokat jelentenek a kollégákkal történő szakmai beszélgetések, viták, és ezért fontos konferenciákra is járni, hogy ott az elgondolásaimat megmérettessem. Nem mindig könnyű elfogadni, ha félrecsúsztam, de jobb, ha kiderül, mintha rossz vágányon haladnék tovább. Ezek a konferenciák van, hogy egy hétig is eltartanak, annak a család nem feltétlenül örül, de tudják, hogy ez szükséges a továbblépésemhez, elfogadják.”

További érdekességek

Gondolná-e, hogy létezik matematika tábor?

A Matematikai Mulatságok Tábora – MaMuT - olyan nyári matematika tábor, amelybe kiemelkedő képességű, 10-15 éves diákokat hívnak meg. A tábor fő célja, hogy a matematikában tehetséges gyerekek találkozzanak saját korosztályukból szellemi partnerekkel, kiemelkedően színvonalas szakmai oktatásban részesüljenek, illetve matematikától független, tartalmas szórakozásban vehessenek részt. Mindezek együttesen komoly segítséget adhatnak a tehetség kibontakozásához.

Ön szerint, hol tud elhelyezkedni egy diplomás matematikus?

Matematika alapdiplomával a pedagógiai munka előkészítésében, szervezésében, segédanyagok készítésében, vagy a korrepetálásban lehet részt venni. Az 5-12 osztályos oktatási tevékenységhez már a kapcsolódó mesterképzés elvégzése is szükséges. Ugyanez szükséges a kutatói és egyetemi oktatói státuszhoz. A nem tanár szakos matematikusokra szükség van vállalatok gazdasági egységeinél, biztosítók díjtételeinek megállapításánál, vagy informatikai fejlesztő cégeknél és műszaki területeken is.

Ki volt a huszadik század egyik legjelentősebb matematikusa?

Erdős Pál munkásságát az egész világon ismerik és elismerik. Ő volt a kombinatorika kutatásának és alkalmazásának talán legnagyobb egyénisége. Zsenialitása nemcsak bizonyításaiban mutatkozott meg, hanem nagy problémafelvető is volt: művészi szintre fejlesztette a fontos problémák meglátásának képességét. 1500 cikke jelent meg, több mint 500 társszerzővel dolgozott, 15 egyetemnek volt a díszdoktora. 1983-ban megkapta a legmagasabb nemzetközi elismerést, a Nobel-díjjal egyenértékű Wolf-díjat.

Tudta-e, hogy Magyarországon nagy hagyománya van a matematikai tehetséggondozásnak?

A tehetséges fiatalok felkutatására Magyarországon számtalan matematika versenyt rendeznek, például: Arany Dániel matematika verseny, KöMaL tesztverseny, Matematika OKTV. Többek között ezek járulnak hozzá, hogy időben megtalálják a kiemelkedő képességű fiatalokat, akikkel külön lehet foglalkozni, hogy a képességeikben rejlő lehetőségek ne vesszenek el. A tehetséggondozás és a magas színvonalú matematikusképzés hatására a tehetséges gyerekekből akár világhírű matematikusok is válhatnak.

Munkaadók mondták

Vissza az listához