Tartsd velünk az irányt!

Fogorvos

Fogorvos

FEOR:
221301
Foglalkozási terület:
Egészségügy
Képzés típusa:
Felsőoktatás (Fogorvos osztatlan mesterképzési szak (MSc))

Bevezető

 

Ön szerint hogyan szerezhet praxisjogot egy kezdő fogorvos?
A praxisjog annak a hivatalos engedélyezése, hogy a fogorvos önálló orvosi tevékenységet folytathat. Az engedélyt az illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének járási – kerületi - népegészségügyi intézete adja ki kérelemre. Ez a jog másra át nem ruházható és csak az adott orvosi tevékenység, adott orvosi körzetben való végzésére jogosít fel. Amennyiben a fogorvos nem akar saját praxist kiépíteni, lehetőség van egy - például nyugdíjba vonuló fogorvos - meglévő praxisának megvásárlására, mivel ez egy vagyoni értékű jog.
 
Tudta-e, hogy a fogorvos képes a fogak közötti rések megszüntetésére?
Ez a kis esztétikai hiba sokak számára kellemetlen, nemcsak az elfogadott szépségnormától való eltérés miatt, hanem a beakadó ételmaradékok által okozott veszélyek, hosszú távú károk miatt. Ezek a fogágyba ékelődve ugyanis fogínygyulladáshoz vezethetnek. A fogak lecsiszolása és korona felhelyezése helyett manapság már fogfelépítő eljárással tudják a fogorvosok megoldani ezt a problémát. Ehhez először lenyomatot vesznek az adott területről, majd ezen a másolaton kialakítják az új fognormát, melyet később beépítenek ezzel eltüntetve az eredeti rést.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A fogorvosok által nyújtott egészségügyi ellátás elengedhetetlen az egészséges élethez. Ők azok, akik fogaink állapotát ellenőrzik, és tevékenységükkel gondoskodnak arról, hogy a hozzájuk rendellenességekkel, beteg fogakkal, íny, száj problémával forduló betegek meggyógyuljanak. Emellett vannak olyan fogorvosok, akik a szakma tudásanyagának bővítését végzik, új módszerek, technikák, anyagok kifejlesztésén dolgoznak, azaz kutatással foglalkoznak. A fogorvosok tanárként/oktatóként részt vehetnek a fogorvosképzésben is. Praktizáló fogorvosok dolgozhatnak magán, vagy állami egészségügyi intézmények alkalmazottjaként, vagy működtethetik saját praxisukat, illetve ezek kombinációja is lehetséges.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A fogorvos fogászati és szájjal kapcsolatos gyógyító tevékenység végzésével, ennek kutatásával, vagy tanításával foglalkozik. Munkája során többek között a következő tevékenységeket, vagy ezek egy részét végzi:

 • Vizsgálatot végez. A hozzá forduló betegeket megvizsgálja, diagnózist állít fel a fogak, az íny és a száj állapotával kapcsolatban.
 • Laboratóriumi vizsgálatot, röntgenfelvételt rendel el. Amennyiben egyszerű vizsgálat nem elég a probléma okának megállapításához, laboratóriumi vizsgálatra, vagy röntgenkép készítésére kerül sor, ezeket a fogorvos rendeli el, majd értékeli az eredményeket.
 • Beavatkozást végez. A probléma okának megszüntetése érdekében elvégzi a szükséges beavatkozást.
 • Dokumentál, nyilvántart. A betegek egészségügyi adatait felveszi, nyilvántartja, ezeket szükség esetén továbbítja a megfelelő helyekre. Egészségügyi statisztikák készítésében működik közre, adatokat szolgáltat a statisztikai hivatalok számára.
 • Ügyeleti szolgálatot lát el. A fogorvosi problémák természetéből adódóan, fogorvosi kezelések elvégzésére a normál munkarendtől eltérő időben is szükség lehet, így a fogorvos ügyeleti tevékenységet is ellát.
 • Orvos-szakértői tevékenységet végez. Amennyiben például más szakterületen dolgozó kollégák erre felkérik.
 • Száj- és fogápolási tanácsadást folytat. Betegeit tájékoztatja például a fog- és szájbetegségek megelőzési módjairól.
 • Tudományos kutatásokban vesz részt. Eredményeit tudományos közlések formájában teszi közzé.
 • Részt vesz a fogorvosképzésben. Tudását a fogorvosképzésben részt vevő hallgatóknak átadja.
 • Tudását naprakészen tartja és fejleszti. Folyamatosan követi a fogorvosi szakma új kutatási eredményeit, tudását naprakészen tartja.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A fogorvos munkájához a fogászati, íny- és szájbetegségek, sérülések kezeléséhez, gyógyításához, fogpótlások készítéséhez kifejlesztett speciális eszközöket, valamint a betegek nyilvántartásához és az elvégzett beavatkozások dokumentálásához irodai eszközöket használ:

 • fogorvosi eszközök:
  • vizsgálóeszközök – például szájtükör;
  • tömőműszerek- például tömörítő, simító;
  • foghúzó fogók;
  • gyökérkezelő eszközök – például idegtű, gyökércsatorna tágító;
  • technikai eszközök – például: gipszkeverő csésze, viaszkés;
  • fúrógép;
  • ultrahangos készülék;
  • fogröntgen;
  • ultraibolya lámpa;
  • sterilizátor;
 • irodatechnikai eszközök: számítógép és ügyfél-nyilvántartó szoftverek, telefon, irodaszerek.
A fogorvos különféle tömő-, fogkezelő anyagokkal, gyógyszerekkel, fertőtlenítő szerekkel, valamint védőruházattal és védőfelszereléssel - például arcmaszk, kesztyű - is dolgozik. A rendelőkben megtaláljuk a többfunkciós fogorvosi széket, az eszköztartó állványt és más vizsgálószékeket is.

Hol végzi a munkáját?

A fogorvos jellemzően fogorvosi rendelőben dolgozik, melynek általában van egy váró és egy kezelő helyisége. A rendelő lehet egy különálló helység, egy lakás szobája - ha magánrendelőben dolgozik-, de egy rendelőintézet vagy kórház része is lehet. Különösen tiszta, higiénikus környezetet jelent ez a munkaterület, jó megvilágítással, jó szellőzéssel és megfelelő hőmérséklet-szabályozással. A fogorvos tanárként megfordulhat felsőoktatási intézmények előadótermeiben, tanári pihenőszobában is. Kutatóként laboratóriumban és tárgyalószobákban is megtalálhatjuk a fogorvosokat, előbbi ugyancsak steril környezetet jelent.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

Az alkalmazottként dolgozó fogorvosok dolgozhatnak a váltakozó munkarendnek megfelelően, azaz hétfőtől péntekig, napi 4-6 órában, hol délelőtt, hol délután, összesen heti 40 órát dolgozva. Jellemző a több műszakos munkavégzés is. A magánpraxist vivő fogorvosok munkaideje ettől jellemzően eltér, mivel a betegek maguk is dolgoznak, így a fogorvosnak gyakran kora reggel és késő este is rendelkezésre kell állnia. Az ügyeletesként dolgozó fogorvosok éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon is dolgoznak.

 

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A fogorvos szervezetét a munka során különféle veszélyek, ártalmak érhetik:

 • vegyi ártalmat jelenthetnek a tevékenység során használt anyagok, porok;
 • fellép a betegektől elkapható fertőzés veszélye, cseppfertőzés, a páciens vérével való közvetlen érintkezés;
 • a fogorvosi eszközök figyelmetlen használata balesetveszélyt okozhat, előfordulhat kéz-, láb-, szem-, égési sérülés, elcsúszás, áramütés.
A munkavédelmi és biztonsági előírások betartásával, a figyelmes munkavégzéssel, valamint a higiéniás szabályok követésével - például gyakori kéz- és eszközfertőtlenítés - ezek a veszélyek elkerülhetők, jelentősen csökkenthetőek.
 

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A fogorvosi tevékenység szellemi munka, amely könnyű fizikai megterheléssel jár. A szakember munkáját álló és ülő testhelyzetben végzi, amely megterhelő lehet a nyak- és hátizmoknak.

A többműszakos munkarend, az időnkénti nyújtott műszakok és az időkényszer alatti munkavégzés kimerülést eredményezhet. A folyamatos fokozott figyelem és a fájdalmat megélő betegekkel való együttműködés érzelmi megterhelést, mentális kifáradást okozhat.
A fizikai és pszichikai nehézségek kezelésére megoldás lehet a páciensek kezelése közötti szünetek beiktatása, valamint a munka utáni pihenés, testmozgás, szellemi feltöltődés.
 

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A gyógyító tevékenységet végző fogorvos kapcsolatba kerül:

 • a hozzá forduló betegekkel;
 • asszisztensével;
 • közvetlen kollégáival;
 • vezetőjével;
 • más szakterületekre specializálódott kollégáival – például fogtechnikusokkal, röntgen szakorvosokkal;
 • gyógyszer- és eszközbeszállítókkal.
A kutató munkát végző fogorvosok elsősorban kollégáikkal, vezetőikkel és a beosztott technikusokkal kerülnek kapcsolatba. A tanári munkát is végző fogorvosok mindezek mellett a hallgatókkal és tanár kollégáikkal is kapcsolatot tartanak.
 

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

Magyarországon a fogorvosok bruttó havi átlagkeresete 243.000 Ft, ami az utóbbi időben enyhe emelkedést mutatott. Mivel az állami egészségügyi dolgozók keresete a közalkalmazotti bértábla szerint alakul, így a fogorvosok havi keresete elsősorban életkoruktól és munkatapasztalatuktól függően változhat 200.000 és 300.000 Ft között. A magánpraxist kiépítő fogorvosok a praxis népszerűségétől és munkabírásuktól függően ettől eltérő havi keresetre számíthatnak.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A magyar fogorvosképzés elismertségének köszönhetően a fogorvosok elhelyezkedése hazánkban és külföldön is lehetséges. Magánpraxis kiépítésére jó lehetőségek vannak, a költséges berendezések beszerzése és fenntartása idővel megtérül. Az elhelyezkedést segíti, ha a fogorvos egy-egy különösen keresett szakterületre specializálódik, valamint az idegen nyelvek ismerete is nagyban támogatja abban, hogy minél több beteget tudjon kezelni, főleg a hazai fogászati turizmust - Nyugat-Magyarországi régióban és Budapesten elsősorban - szem előtt tartva.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A fogorvos tevékenysége akkor sikeres, ha a fogászati tevékenységhez kapcsolódó feladatait a betegek elvárásainak megfelelően látja el, tehát a hozzá forduló betegek problémáit a megfelelő kezeléssel megszűnteti, vagy kutatásainak eredményei hozzájárulnak a szakma színvonalának, tudásanyagának növeléséhez. Tanárként tevékenységének sikerét az jelzi, hogy jól képzett, mély szaktudással rendelkező fogorvosok kerülnek a pályára. Mindezek megvalósításához a képzésben megszerzett szakmai ismeretek mellett a következő készségekre, képességekre van szükség:

 • Önállóság, mivel fel kell mérnie páciensei állapotát és a kezeléssel kapcsolatos döntéseket neki kell meghoznia.
 • Kézügyesség, a fogak kezeléséhez, a szájsebészeti és egyéb beavatkozások, műveletek elvégzéséhez.
 • Figyelem, a műszerek pontos használatához, a precíz, magas színvonalú munkavégzéshez.
 • Felelősségtudat, mert munkája különösen fontos a hozzá forduló betegek egészségének visszanyeréséhez, megtartásához.
 • Empátia, azaz beleérző képesség, hogy megértse és átélje a hozzá fordulók állapotát, őket ennek megfelelően tudja kezelni.
 • Probléma megoldási képesség, segíti munkájának magas színvonalú végzésében, különösen, ha saját praxisát vezeti.
Mindezek mellett hasznos a fogorvos számára a tanulási képesség, mert lépést kell tartani az új kutatási eredményekkel, folyamatosan meg kell ismernie a legmodernebb eljárásokat, gyógymódokat, gyógyszereket, kezeléseket. Saját vállalkozás esetén vállalkozói kompetenciára is szüksége lesz.
 

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A fogorvosi munka végzéséhez megfelelő állóképességre és jó kézügyességre van szükség, mivel a fogorvos - a beteg szájüregében - veszélyes eszközökkel dolgozik. Az egészségügyi elvárások tehát a következők:

 • jó látás – a fogproblémák megfelelő észleléséhez;
 • jó térlátás – a szájüreg teljes vizsgálatának végrehajtásához;
 • ép hallás – hogy a fogorvos értse, amit a betegek elmondanak;
 • tiszta beszéd – ez biztosítja, hogy a betegek is értsék, amit mond;
 • ép karok, kezek, ujjak – ezek teszik lehetővé az aprólékos, pontos, precíz mozdulatokkal végzett fogorvosi beavatkozások végrehajtását;
 • fejlett tapintás – mert amit a szemével nem lát a fogorvos, azt a tapintásával tudja feltárni a szájüregben.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A képzésre való jelentkezéshez és a foglalkozás elsajátításához elengedhetetlenül szükséges magas szintű, szilárd alapokon nyugvó természettudományos ismeretekkel rendelkezni:

 • biológia-egészségtan – az emberi test, azon belül a száj anatómiájának alapvető ismeretét adja;
 • fizika – a fogászati eljárások során használt mechanikai jelenségek megértésének megalapozásához;
 • kémia – a fogászati eljárások során használt vegyi, kémiai jelenségek alapjait ismerteti;
 • természettudományi gyakorlatok – a kézügyességet fejleszti.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A fogorvosi munka végzéséhez ideális érdeklődésű emberek számára fontos, hogy tevékenységük végzése során legyen elég idő és alkalom az elmélyülésre, a problémák részletes elemzésére, hiszen szeretnek a dolgok mélyére látni. Emellett fontos számukra a segítségadás, mint érték, szeretnek támogatni, segíteni másokat. 

 • Elemző
 • Közösségi

Mi jellemző a Fogorvos munkájára?

Személyközpontú (100%)
(100 - 0)
Tárgyias (0%)
Csoportos (10%)
(10 - 90)
Önálló (90%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképzettség: Fogorvos
Felsőoktatási szak neve: Fogorvos osztatlan mesterképzési szak (MSc)

A munkakör betöltéséhez a fogorvosi szakképzettség megszerzése szükséges, amely fogorvosi osztatlan szakon (MSc) szerezhető meg.

 

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A fogorvosi képzés megkezdése az érettségi bizonyítvány megszerzése után kezdhető meg.

 

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A fogorvosi képzés osztatlan képzés, amely azt jelenti, hogy nem különül el az alapszak és mesterszak, hanem a felvételt nyert hallgatók tanulmányaik megkezdésétől mester szintű képzésben vesznek részt. A képzési idő 10 félév. A képzés során szakmai gyakorlatra is sor kerül, ennek időtartama 10 hét.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A képzés során a hallgatók alapozó tárgyakat tanulnak először, majd az előkészítő klinikai ismeretek következnek. A szakmai törzsanyagot ezt követően a klinikai ismeretek és a fogászati klinikai modul megismerésével sajátítják el. Néhány főbb tantárgy:

 • molekuláris biológia;
 • patológia;
 • laboratóriumi diagnosztika;
 • orvosi genetika;
 • gyógyszertan;
 • preventív fogászat;
 • orális diagnosztika;
 • megtartó fogászat;
 • szájsebészet;
 • fogpótlástan;
 • gyermekfogászat.
Mindezek mellett a hallgatók választható tantárgyakt is felvehetnek a képzés során. 

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A mesterképzés elvégzése után a szakember fogorvosdoktori diplomát kap, ennek birtokában elhelyezkedhet körzeti fogorvosként, ahol szakorvosi irányítás mellett általános fogászati kezeléseket végezhet. Amennyiben a fogorvos elvégzi a két éves szakorvosképzést - rezidensként dolgozva emellett -, akkor ezt követően fogszakorvosi oklevelet kap. Ennek birtokában elhelyezkedhet a következő munkakörök egyikében:

 • Fogszakorvos;
 • Fogszakorvos (ortodontia);
 • Gyermekfogász;
 • Kórházi fogorvos.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu– a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.felvi.hu– az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről
 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, rangsorok
 • www.ec.europa.eu/ploteus/home_hu– a PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál
 
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • https://vmp.munka.hu- a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.munka.hu– a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • www.ksh.hu– a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu– hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • www.karrierplusz.hu- a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu– az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
Pál húsz éve dolgozik fogorvosként magánrendelőjében. Következőképpen nyilatkozik munkájáról: „A fogorvosi munka kihívásai közül elsőként meg kell említenem azt, hogy hiába végzek alapos vizsgálatot, készítünk röntgenfelvételt, a fog igazi állapotát csak akkor fogom megismerni, ha már nekikezdtem a feltárásnak. Természetesen a beavatkozás végzése közben folyamatosan konzultálok a beteggel és kikérem a véleményét a lehetséges opciókkal kapcsolatban, így az elkészült munkával elégedett, jó rágófunkcióval rendelkező betegtől búcsúzhatok az időpont végén. A másik kihívás, hogy még a legjobb becslések, időpont egyeztetések mellett is gyakran várniuk kell a betegeknek, mielőtt sorra kerülnek. Nem csak az én munkámból adódik ez, hanem abból is, hogy elég, ha a rendelés elején érkező betegek csak 5-10 percet késnek, ezzel már az egész nap elcsúszhat. ami felesleges feszültséget eredményezhet nálam is, nemcsak a betegeknél.”

További érdekességek

Tudta-e, hogy mivel foglalkozik az esztétikai fogászat?

Az esztétikai fogászat szájunkat, mosolyunkat teszi szebbé, ezzel javítva a megjelenést. Ide tartoznak a különböző fogfehérítő eljárások – például speciális géllel, melyet kék fénnyel aktivizálnak –, a fogak alakjának módosítására szolgáló porcelán héjak felhelyezése, vagy a fogakba ültetett ékszerek elkészítése is. Természetesen lehetőség van a fogak növésének szabályozására is, melynek eredményeként nemcsak az arc lesz esztétikusabb, hanem a harapás is tökéletessé tehető.

Gondolná-e, hogy a fogak fejlődése már a születés előtt elkezdődik?

Nemcsak a tejfogak, de a maradó fogak csírái is elkezdenek már kialakulni még a magzat méhen belüli életében. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a baba foggal fog születni, de a fogkezdemények már ott lesznek az ínyében születéskor. A tejfogak láthatóvá válása minden gyermek életében más és más, általában az első tejfogak 6 hónapos korban jelennek meg. A húsz tejfog leggyakrabban két és fél éves korra bújik elő.

Ön szerint mi okozza a fogak kilyukadását?

Orvosi néven caries-nek nevezik azt a jelenséget, amikor a fog kemény szövetei tönkremennek, elsorvadnak. Ezt köznyelven lyukas fognak, vagy szuvas fognak nevezik. A jelenség napjainkban egyre gyakoribb, egyes felmérések szerint a népesség 90%-át érinti. A szuvasodás azzal kezdődik, hogy a szájban található baktériumok a bekerülő szénhidrátokból táplálkozva savas végterméket bocsátanak a fogak felszínére. Ez a sav idővel elkezdi lebontani a fogak külsejét borító fogzománcot. Fájdalom akkor keletkezik, amikor a romlás eljut a fogbélig és gyulladást vált ki.

Munkaadók mondták

Vissza az listához