Tartsd velünk az irányt!

Műszaki rajzoló, szerkesztő

Műszaki rajzoló, szerkesztő

FEOR:
313600
Foglalkozási terület:
Gépészet, nehézipar és egyéb műszaki terület
Képzés típusa:
Szakképzés ()

Bevezető

Miért a CAD a legfontosabb munkaeszköze a műszaki rajzoló, szerkesztőnek?

A Computer Aided Design – CAD -, azaz számítógéppel támogatott tervezési rendszer alatt több, számítógépen alapuló eszközt értünk, melyek a műszaki rajzoló, szerkesztő szakemberek rajzolási, szerkesztési tevékenységét támogatja. E rendszerek lehetnek síkbeli rajzoló rendszerek, vagy térbeli felület- és szilárdtest modellező programok. A CAD bevezetése és elterjedése az ipar minden területén munkaidő megtakarítást, a tervek minőségének jelentős javulását eredményezte.
 
Gondolná-e, hogy a műszaki rajzolók, szerkesztők részt vesznek benzinkutak tervezésében is?
A műszaki rajzolók, szerkesztők által előállított termékek között nem csak alkatrészek, gépek pontos ábrái, összeállítási rajzai szerepelnek, hanem a szakmában dolgozók részt vehetnek épületek felmérésében, digitalizálásában, akár benzinkutak komplett építészeti és kúttechnológiai tervezésében is. Emellett archív, vagy papír alapon elkészített tervek digitalizálásával és komplett építészeti tervezéssel is foglalkozhatnak a szakemberek.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A műszaki rajzoló, szerkesztő önállóan, vagy mérnöki irányítással műszaki rajzok, térképek készítését végzi vázlatok, mérések és egyéb adatok alapján. Munkája során elsősorban számítógépet kezel, szoftvereket használ, emellett alkalmazza a műszaki, vállalkozói, munkajogi vezetési és szervezési ismereteit. Képes szoftver segítségével tervezni és fejleszteni, projektek terveit nyomon követni és értékelni, valamint alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A műszaki rajzoló, szerkesztő Computer Aided Design – CAD -, azaz számítógépen alapuló szerkesztő, tervező szoftvereket üzemeltet, síkbeli -2D - műszaki rajzot, 3D alkatrészmodellt, 3D összeállítási rajzot készít. Munkavégzése során jellemző feladatai a következők:

 • Műhelyrajzokat készít és javít. A mérnökök és tervezők által készített vázlatok és műszaki leírások alapján elkészíti a műhelyrajzokat. Szükség esetén kijavítja a már elkészült terveket annak érdekében, hogy gépek, berendezések gyártását, helyszíni összeszerelését támogassa. Építészeti és mélyépítési beruházások építésének, átalakításának, karbantartásának és javításának előkészítése is ide tartozhat.
 • Számítógépes tervező és rajzoló berendezéseket kezel. Elkészíti és módosítja a kiviteli tervek nyomtatott és digitális változatait.
 • Digitalizáló táblázatokat működtet. A kiviteli tervek, térképek és egyéb nyomtatott anyagok digitális formában történő rögzítése céljából.
 • Illusztrációkat készít, módosít. Gépek és más berendezések összeszereléséről, javításáról szóló referenciamunkák, szakkönyvek, kiadványok tartalmának képi támogatása érdekében.
 • Huzalozási rajzokat, alaprajzokat készít. Gyártócsarnokokban, üzemekben illetve egyéb építményekben alkalmazott gépek, berendezések beüzemeléséhez, javításához.
 • Részletes műhelyrajzokat készít, mely tartalmazza a berendezések méreteit, összeállításuk módját, és egyéb műszaki információkat is.
 • Sokszorosíthatóságot biztosít. Úgy készíti elő a rajzokat, hogy azok másolása könnyedén megoldható legyen. 

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A műszaki rajzoló, szerkesztő elsősorban informatikai eszközökkel dolgozik, munkaeszközei:

 • számítógép internetkapcsolattal és a tevékenységhez szükséges 2D-s és 3D-s tervező szoftverekkel;
 • irodai berendezések – nyomtatók, fénymásolók, scannerek;
 • papíralapú alkatrész tervek, összeállítási rajzok;
 • adatbázisok – például térképészeti mérések eredményei;
 • dokumentációk az elkészült tervekről, folyamatokról.

Hol végzi a munkáját?

A műszaki rajzoló, szerkesztő elsősorban irodában dolgozik, emellett a munkavégzéséhez hozzátartozó megbeszélések során céges tárgyalószobákban és a megrendelések kivitelezési helyszínein is megfordulhat – ez utóbbi esetenként lehet szabadtéren is

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A munkaidő e foglalkozásnál megegyezik a normál munkarenddel, melytől azonban eltérhet a munkavégzés ideje, mivel a műszaki rajzoló, szerkesztő munkája során elsősorban a határidők betartását kell előtérbe helyeznie. Ennek teljesítése érdekében előfordulhat a normál munkarendnél hosszabb napi munkavégzés, illetve a hétvégi, ünnepnapi munkaidő is.

Amennyiben saját vállalkozását vezeti munkaideje rugalmas, bár ilyenkor jellemzően megemelkedik a normál munkarendtől eltérő munkavégzés időtartama.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A műszaki rajzoló, szerkesztő munkájára nem jellemzőek környezeti ártalmak, veszélyek, bár a munkatársaival és a megbízóval való folyamatos érintkezés, valamint a légkondicionált irodákban töltött hosszú idő miatt megemlíthető a fertőzésveszély, mint kisebb kockázat.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A műszaki rajzolói, szerkesztői tevékenység szellemi munka. A szakember sok időt tölt számítógépes ülőmunkával az irodában. E tevékenység káros hatásainak, például a szem hosszú időn át tartó, erőteljes terhelése, illetve az ülőmunkával járó elhízás, egészségtelen életmód elkerülése érdekében fokozottan ügyelni kell a szem pihentetésére és a munka utáni megfelelő mennyiségű mozgásra.

A szakember feladata fokozott figyelmet igényel és a határidők betartása, a feszített tempó okozhat stresszt. E pszichikai nehézségek kezelésére szintén megoldás lehet a séta, a munkaidő után történő, vagy akár azt megszakító testmozgás.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

Munkája során elsősorban vezetőjével és munkatársaival tartja a kapcsolatot, ugyanakkor megbeszéléseken találkozhat:

 • megbízókkal;
 • más területek szakértőivel is, például mérnökökkel, térképészekkel, földmérőkkel.
Megrendelői köre igen széles, hiszen egy gyártósor tervének elkészítésétől akár egy szakkönyv illusztrációjáig is terjedhet.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

Az alkalmazottként dolgozó műszaki rajzoló, szerkesztő átlagkeresete havi bruttó 215.000 forint, ami az elmúlt években kismértékű növekedést mutat. A műszaki rajzoló, szerkesztő szakma más foglalkozásokhoz képest közepesen jó keresetű szakmának számít. Az átlagkereset szakmai tapasztalattól, életkortól, illetve a tevékenység végzésének földrajzi elhelyezkedésétől függően havi bruttó 181.000 és 225.000 forint között mozoghat. A vállalkozóként működő műszaki rajzoló, szerkesztő keresete ettől jelentősen eltérhet – a megbízók száma és megbízások jellege nagymértékben befolyásolja a bevétel mértékét.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A felmérések szerint a műszaki rajzoló, szerkesztő szakmában a közeljövőben egyre többen szeretnének elhelyezkedni. A szakma kedveltsége arra hívja fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy a vágyott állást a lehető legkönnyebben elnyerhesse a jelölt, érdemes valamilyen speciális tudásra, ismeretre szert tenni. Legyen az egy különlegesebb szoftver mélyebb ismerete, vagy egy-egy szakterületen való komolyabb jártasság megszerzése.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A műszaki rajzoló, szerkesztő munkához szükséges képességeket és készségeket a munka műszaki jellege, a csoportban való munkavégzés és a munkavégzés precizitása határozza meg elsősorban. Az eredményes munkavégzés érdekében a következő készségekre, képességekre van szüksége:

 • Technológiai, műszaki kompetencia, a munka szakszerű elvégzése érdekében.
 • Figyelem, a munka hosszú távon jó minőségben történő elvégzéséhez.
 • Térbeli gondolkodás, hogypl. a tervrajzokból illusztrációk jöhessenek létre.
 • Számolási képesség, a tervekhez, a gépek használatához stb..
 • Önállóság, hogy tudjon döntéseket hozni egyedül a munkája során.
 
Hasznos továbbá a csapatmunka, mint kompetencia, a tervező mérnökökkel, más munkatársakkal és ügyfelekkel való közös munka során.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A foglalkozás gyakorlását kizáró, illetve korlátozó tényezők a számítógéppel történő ülőmunka végzéséből, illetve a munka szakmai jellegéből adódnak. A műszaki rajzoló, szerkesztő munka végzéséhez elvárt:

 • ép karok és ujjak;
 • jó látás
 • jó hallás;
 • érthető beszéd;
 • tartós ülőmunkára való alkalmasság.
A munkakörnyezet akadálymentesítésével kerekes székes mozgássérültek, illetve gyógyászati segédeszközök segítségével jó beszédértésű, éles látású egyének is képesek ebben a szakmában dolgozni.
Megfelelő munkaköri betanítással, egyes egyszerű résztevékenységek, pl. sokszorosításra előkészítés, másolás elvégzésére enyhe fokban tanulásban akadályozottak is képessé tehetők. Ilyen esetben fontos a munkafeladatok egyértelművé tétele, a könnyen érthető kommunikáció.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A szakma elsajátításához fontos a reáltárgyakban való jártasság, emellett érdemes idegen nyelvi ismeretekkel is bírni, hogy a szakmát érintő fejlesztéseket és a jellemzően idegen nyelvű szoftvereket még jobban megértse:

 • vizuális kultúra;
 • informatika;
 • matematika;
 • földrajz.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A műszaki rajzoló, szerkesztő szakma végzéséhez ideális érdeklődésű emberek számára fontos, hogy munkájuknak belátható időn belül kézzel fogható, látható eredménye legyen, és szívesen foglalkoznak gyakorlati problémák megoldásával, kivitelezésével. Emellett fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat és biztonságot jelent számukra, ha pontosan tisztában vannak teendőikkel, tudják, meddig terjed felelősségük. Szeretnek információt gyűjteni, kutatni és problémákat részletesen elemezni.

 • Tárgyias
 • Megvalósító
 • Elemző

Mi jellemző a Műszaki rajzoló, szerkesztő munkájára?

Globális gondolkodásmód (0%)
(0 - 100)
Aprólékos megoldások (100%)
Gyakorlatias (5%)
(5 - 95)
Gondolatokra irányuló (95%)
Végrehajtó (80%)
(80 - 20)
Irányító (20%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképesítés neve és OKJ száma:
Számítógépes műszaki rajzoló (31 481 01)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a Számítógépes műszaki rajzoló alsó középfokú részszakképesítés megszerzése szükséges.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A szakképesítés megkezdésének feltétele az alapfokú iskolai végzettség és betöltött 16. életév. 

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A részszakképesítés iskolai rendszeren kívüli szakképzésben, tanfolyami keretek között sajátítható el, a képzés óraszáma 480-720 óra között változhat.

A képzés során 40%-ban elméleti oktatás folyik az iskolában vagy az elméleti képzőhelyen. A képzés 60%-át gyakorlati munkahelyen pl. tervező irodában tölti a képzésben résztvevő, ahol a gyakorlati ismereteket sajátíthatja el.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A képzés során a tantárgyak részben az információtechnológiai alapok, a hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés és a CAD alapok területeire terjednek ki, részben pedig a szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció területéhez kacsolódnak – ezek közül néhány példa:

 • műszaki ábrázolás;
 • gépelem és ábrázolásuk;
 • adatstruktúrák;
 • szoftverismeretek;
 • információtechnológiai biztonság alapjai.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A részszakképesítéssel több munkakör is betölthető, a legjellemzőbbek:

 • kivitelező-rajzoló;
 • műszaki rajzoló;
 • számítógépes műszaki rajzoló;
 • számítógépes tervrajzoló;
 • szerkesztőrajzoló.
A részszakképesítés megszerzése után lehetőség van az érettségire épülő CAD-CAM informatikus (OKJ 54 481 01) szakképesítés megszerzésére.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • http://cad.lap.hu/
 • http://rajz.lap.hu/muszaki_rajz/22524000
 • http://epitesz.lap.hu/tervfeldolgozas_muszaki_rajz/15467212
 • Fóris: A műszaki rajz alapjai. Tankönyvmester kiadó. 2006.
 • Szerényi: Építőipari műszaki rajz. SzegaBooks. 2012.
 • Ocskó: Géprajzi alapismeretek. Műszaki kiadó.
 • AutoCAD 2014 Biblia. MercatorStódió. 2014.
 • http://autocad.lap.hu/
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu– a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.nive.hu– a Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság honlapja: megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája
 • 200 x Szép szakma (MFPI 2010, letölthető kiadvány: http://www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma)
 • http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php - Magyar Közlöny (elektronikus megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu– a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
Anikó kérdésünkre a következőképpen fogalmazta meg munkájának legnagyobb kihívását: „A feladatom sok esetben hasonlít egy detektív munkájához: különféle forrásokat kell összehasonlítanom, összehangolnom, ezek néha egymásnak ellentmondani látszó adatokat, információkat tartalmaznak. Ha több tervező dolgozik együtt és még a technikusok is beleszólnak a munkába, akkor igazán nehéz a feladat, nekem kell összekapcsolnom mindenki elképzeléseit. Ezért szoros kapcsolatot kell tartanom minden résztvevővel, hogy az általam formába öntött, végleges tervek pontosak és az igényeknek megfelelőek legyenek és valóban az kerüljön a papírra - természetesen, valójában digitális formában -, amit elképzeltek.”

További érdekességek

Hogyan váltotta fel a rajztáblát a számítógép?

Az első CAD szoftverek 2D, azaz síkbeli rajzolóprogramok voltak, ezek egy intelligens rajztábla funkcióját töltik be. Legismertebb és világszerte leggyakrabban használt képviselőjük az asztali számítógépekre készült AutoCAD, mely ma a világ legelterjedtebb CAD szoftvere. Ezek a szoftverek kibővíthetők szakmai részekkel, melyek az egyes szakágak tervezési sajátosságait segítik, így lehetővé válik, hogy eltérő szakmák is használják őket.

Tudja-e, hogy a műszaki rajzolók hogyan segítik az építészek munkáját?

A műszaki rajzoló, szerkesztő feladata az építészetben a műszaki rajz kivitelezése az előzetes számítások eredményei, korábban elkészített részletrajzok, térképek, fotók vagy a tervező szabadkézi vázlatai alapján. A műszaki rajzoló, szerkesztő ezeket a nem egynemű forrásokat egybeolvasztja, és olyan műszaki dokumentációt szerkeszt, melynek alapján a felhasználandó anyagok, szerelvények listája, a költségvetés, és végül a részletrajzok elkészíthetők.

Ön szerint művészet-e a műszaki rajzolás?

Van köze a művészethez, amennyiben a műszaki rajz az ipari célú gondolatok rögzítésének és közlésének sajátos, vizuális kommunikációs eszköze, amellyel a tervező közvetíti elgondolásait a kivitelező szakemberrel. A műszaki rajzok műszaki követelményeket, méreteket, alakokat ábrázolnak. Emellett azonban a műszaki rajz az ábrázoló geometrián alapul, jelölési rendszerét szabványok rögzítik, így sok tekintetben a műszaki rajzolás inkább a mérnöki tudományokhoz és a matematikához áll közel.

 

Tudja-e, hogy mi a CAD technológia legújabb formája?

Napjainkra terjedtek el a 3D alaksajátosság alapú modellezők a gépiparban. A munkadarab részeit szabad formájú felületmodellek, szilárdtest modellek, vagy e kettő keverékét használó hibrid modellek segítségével szerkesztik. Ezekből az egyedi rész-modellekből 3D reprezentációban állítják össze a végső terméket – ez az úgynevezett alulról felfelé tervezési folyamat. A modelleken ütközésvizsgálatot lehet végrehajtani, melynek során az is igazolható, hogy a termék az alkatrészekből összerakható és hogy illeszkednek egymáshoz a komponensek.

Munkaadók mondták

Vissza az listához