Tartsd velünk az irányt!

Számítógéphálózat- és rendszertechnikus

Számítógéphálózat- és rendszertechnikus

FEOR:
314300
Foglalkozási terület:
Informatika
Képzés típusa:
Szakképzés ()

Bevezető

Mit gondol, mekkora lenne 1 gigabájtnyi adat, ha fizikailag megjelenítenénk?

 
A számítógépek memóriája ma már elképesztő mennyiségű adatot képes tárolni. Ezt az adatmennyiséget nagyon nehéz fizikailag elképzelni. Ha 1 gigabájtnyi adatot A4-es papírokra nyomtatnánk és egymásra illetve egymás mellé tennénk, akkor az így keletkezett papírkocka mérete nagyjából megegyezne egy átlagos kétszintes családi ház méretével.
 
 
Gondolná-e, hogy létezik az etikus hacker nevű foglalkozás?
 
Világszerte nő az igény arra, hogy a számítógépes hálózatok biztonságát etikus hackerek teszteljék. Egy etikus hacker az összes ismert támadási módszert, és a hackertámadások lehetséges forgatókönyveit is ismeri. Tesztelni tudják a rendszerek biztonságát, hamarabb észreveszik az ellenük irányuló támadásokat, és hatékonyan tudnak ellenük védekezni. Az EthicalHacking képzések során megszerezhető tudás és új biztonsági szemlélet ma már minden cég és biztonsági szakember számára elengedhetetlen.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A számítógéphálózat- és rendszertechnikus célja az informatikai hálózatok felhasználói igényeinek kielégítése. Ennek keretében elsősorban informatikai hálózatokat üzemeltet, illetve a felhasználók segítségére van az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában. Jellemzően közepes és nagyvállalatoknál vagy közintézményekben dolgozik, illetve a különböző informatikai szolgáltatásokat végző cégeknél lát el támogatói feladatokat. A számítógépek hardverének, szoftvereinek, operációs rendszereinek és különböző alkalmazásainak telepítésével is foglalkozik. Tevékenységével nagyban hozzájárul a számítógép felhasználók zavartalan munkavégzéséhez, ezáltal is biztosítva a munkáltatója vagy megbízója vállalkozásának, illetve az adott közintézménynek a sikeres működéshez szükséges informatikai feltételeket.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A számítógéphálózat- és rendszertechnikus legfontosabb feladata a felhasználói igények kiszolgálása, azáltal, hogy a számítógépes hálózatok és munkaállomások karbantartásával, frissítésével és folyamatos ellenőrzésével biztosítja a zavartalan és sikeres munkavégzés informatikai feltételeit. Tevékenysége során az alábbi részfeladatokat végzi:

 • Informatikai hálózatokat üzemeltet. Megfelelő elméleti és gyakorlati tudás birtokában részt vesz a munkahely informatikai hálózatának megtervezésében, kialakításában és működtetésében.
 • Ellenőrzi az informatikai hálózatot. Ahhoz, hogy a hálózat stabilan működjön, illetve hogy az előre látható problémákat elkerüljék, szükséges a hálózat működésének folyamatos nyomon követése, a lehetséges problémaforrások feltárása illetve a már felmerülő problémák gyors és hatékony megoldása.
 • Támogatja a felhasználókat. A felhasználók által jelzett problémákat megoldja, szükség esetén segítséget nyújt számukra a felmerülő informatikai kérdésekben.
 • Frissíti az informatikai hálózatot. Nyomon követi a hardver- és szoftverkomponensek avulását, felismeri és számon tartja, hogy mikor szükséges azokat frissíteni, és a megfelelő frissítéseket időben végrehajtja.
 • Informatikai háttérkörnyezetet biztosít. Gondoskodik a másodlagos környezet fenntartásáról, katasztrófavédelmi megoldások kialakításáról és fenntartásáról, az információbiztonsági elvek és szabályok betartásáról.
 • Telepítéseket végez. A számítógépek hardverének, operációs rendszereinek, alkalmazásainak és szükséges hálózati szoftvereinek telepítését végzi.
 • Indítási és leállítási folyamatokat hajt végre. Azokban az esetekben, mikor valamilyen okból a teljes számítógépes hálózat leállítására majd újraindítására kerül sor, gondoskodik a szükséges műveletek biztonságos elvégzéséről.
 • Betartja a munkavédelmi előírásokat.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A számítógéphálózat- és rendszertechnikus által alkalmazott eszközök és berendezések elsősorban a számítógépes hálózatok és munkaállomások létrehozását és működtetését szolgálják:

 • Számítógép (személyi számítógép vagy laptop) internetkapcsolattal, amely alkalmas operációs rendszer futtatására, kis- és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira;
 • Szoftverek, például:
  • Szerver és desktop,mobil operációs rendszerek – pl. Windows, Linux, Android, iOS;
  • Web fejlesztő eszközök – pl. MS Visual Web Developer;
  • Irodai szoftvercsomag – pl. Microsoft Office, LibreOffice;
 • Kábelek, kábelezéshez szükséges szerszámok, például csipesz, csavarhúzó, és tesztelők.

A számítógéphálózat- és rendszertechnikusnak munkáját gyakran kell dokumentálnia, amelynek eszközei a hagyományos irodai eszközök – számítógépes szoftver, vagy toll, papír.
Nem ritka, hogy a számítógéphálózat- és rendszertechnikus távmunkában vagy virtuális csapatban dolgoznak – a munkatársak külön-külön irodában. Ebben az esetben munkaeszköze még a telefon és az e-mail, skype is.

Hol végzi a munkáját?

A számítógéphálózat- és rendszertechnikus munkahelye rendszerint az iroda. Akár munkáltatójánál, akár saját vállalkozásában dolgozik, munkáját többnyire ülve, zárttérben végzi. Ha munkája során az ő feladatkörébe tartozik a különböző eszközök beszerzése is – különösen saját vállalkozás működtetése esetén – munkájára jellemző az utazás is. Amennyiben a beszerzés nem a munkavállaló feladata – elsősorban nagyobb vállalatoknál történő munkavégzés esetén – a munkája során megfordulhat raktárban is, eszköz- és anyagbeszerzés céljából.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A számítógéphálózat- és rendszertechnikus munkaideje normál munkarendben történik, napi 8 és heti 40 órát dolgozik hétfőtől péntekig. Ha a munkáltató munkaideje is több műszakos, akkor előfordulhat több műszakos munkarend, illetve olyan tevékenység, melyet csak a munkáltató számítógép hálózatainak leállási idejében lehet elvégezni. Ilyen esetekben akár éjszakai vagy hétvégi munkavégzés is lehetséges. Ha a számítógéphálózat- és rendszertechnikus saját vállalkozásában, megbízási szerződéssel dolgozik, úgy munkaidejét rugalmasabban oszthatja be, azonban ilyenkor jellemzően megnő a túlóra és a hétvégi munkavégzés aránya is.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A munkavégzés során a szervezetet különféle ártalmak, veszélyek érhetik:

 • fertőzések előfordulásával számolni kell, a felhasználókkal való személyes kontaktus miatt,
 • baleseti veszélyforrások lehetnek az áramütés és a különböző kábelezéshez használt eszközök,
 • fizikai ártalmat jelenthet a képernyő előtt végzett huzamosabb ideig tartó munka, amely elsősorban a szemet terheli.

Ezért a munka során fokozottan kell ügyelni a biztonsági előírások, szabályok betartására, védőeszközök, pl. védőszemüveg, ergonomikusan kialakított szék használatára.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A számítógéphálózat- és rendszertechnikus részben ülve, részben állva, esetenként hajlott vagy görnyedt testhelyzetben, könnyű fizikai munkát végez. Ennek hatására a gerinc fokozott igénybevételnek van kitéve. A munka szellemi része, a tervezés, a hibaelhárítások összetettségéből adódóan, a munkatársakkal való esetleges konfliktusok miatt fokozott pszichikai igénybevétellel jár. A munka elvégzése a baleseti veszélyt okozó eszközök miatt fokozott figyelmet igényel.

Fontos tehát figyelni arra, hogy jusson idő a fizikai pihenésre és a szellemi feltöltődésre egyaránt, mert így kerülhetők el a munka jellegéből származó nehézségek.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A számítógéphálózat- és rendszertechnikus munkavégzése során az alábbi személyekkel kerül kapcsolatba:

 • munkatársakkal;
 • felhasználókkal;
 • feletteseivel;
 • vállalati vezetőkkel;
 • partner cégek alkalmazottaival.

Saját vállalkozásban történő működés esetén bővül ez a kör, mivel a számítógéphálózat- és rendszertechnikus ilyenkor más alvállalkozókkal, illetve a vállalkozásának adminisztrációját végző személyekkel – pl. könyvelővel –, hatóságokkal is kapcsolatba kerül.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

A számítógéphálózat- és rendszertechnikus havi bruttó átlagkeresete 280.000 Ft.  A kereset annak függvényében változhat, hogy munkavállaló a közszférában vagy magánszférában helyezkedik el. Mivel az állami alkalmazottak keresete a közalkalmazotti bértábla szerint alakul, így a közszférában elhelyezkedők keresete az életkortól, munkatapasztalattól függ elsősorban. Amennyiben saját vállalkozást vezet, úgy keresetében még jelentősebb változások mutatkozhatnak. Országos átlagot tekintve ez a kereseti sáv havi bruttó 217.000 Ft – 335.000 Ft között mozog, ami az elmúlt években nem mutatott jelentős változást.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A jelenlegi mutatókat figyelembe véve az informatika, mint iparág eredményei bizakodásra adnak okot. A jól képzett, sokoldalú tudással, nyelvismerettel rendelkező, elhivatott informatikusok keresett munkaerőnek számítanak mind a magánszféra, mind a közigazgatás területén. Az informatikai magánvállalkozások különböző szakterületekre specializálódva szintén pozitív piaci körülmények között tevékenykedhetnek.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A számítógéphálózat és rendszertechnikus akkor tudja jól végezni munkáját, ha jó kommunikációs képességgel és megfelelő matematikai és logikai gondolkodásmóddal rendelkezik. Ily módon a számítógéphálózat- és rendszertechnikusnak a következő képességekkel kell rendelkeznie:

 • Önállóság, hiszen a rendszerek működtetéséhez egyedül kell döntéseket hoznia;
 • Kommunikációs képesség, mert a felhasználók problémáit meg kell értenie, és a megfelelő információt számukra is érthető megfogalmazásban kell továbbítania;
 • Technológiai, műszaki kompetencia, mivel az informatika az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág, az újdonságok megértéséhez ez a képesség elengedhetetlen;
 • Idegen nyelvi kommunikáció tekintettel arra, hogy a számítástechnika nyelve az angol, valamint a legtöbb szakirodalom is ezen a nyelven áll rendelkezésre;
 • Digitális kompetencia, a számítógép magabiztos használatára, az információk keresésére, értékelésére, telepítéséhez.

Fontos továbbá a jó probléma megoldási képesség és konfliktuskezelés, stressztűrés, valamint a precizitás, kitartás.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A munka elvégzéséhez szükséges követelmények:

 • jó látás, színlátás, teljes látótér, térlátás;
 • ép hallás;
 • ép karok és ujjak;
 • tiszta beszéd.
A számítógéphálózat- és rendszertechnikusmindennapi munkájában fontos szerepe van a jó látásnak, mely a képernyős munka és igénybevétel miatt elengedhetetlen. A tiszta érthető beszéd pedig a felhasználókkal való kommunikáció egyik alapfeltétele.
Fontos azonban tudni, hogy kerekes székes mozgássérült, illetve aki gyógyászati segédeszközök segítségével képes pontos, finom-motorikus mozdulatok elvégzésére, szintén betöltheti a számítógéphálózat- és rendszertechnikus munkakört.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A számítógéphálózat- és rendszertechnikus munkához a logikai és matematikai képességeket igénylő tantárgyakban való jártasság ajánlott: 

 • informatika – a szakmai követelmények miatt;
 • angol nyelv –, ahhoz, hogy a szakirodalmat a folyamatos fejlődéshez felhasználhassák;
 • technika, életvitel és gyakorlat – mivel a munka hálózatok fizikai kiépítésével is jár;
 • matematika – alapvető számítások elvégzéséhez a tervezés során.

A számítógéphálózat- és rendszertechnikusi munkatársak számára fontos továbbá, hogy a kommunikáció, magyar nyelv és irodalom területén is otthonosan mozogjanak, annak érdekében, hogy sikeresen kommunikáljanak a felhasználókkal.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A számítógéphálózat- és rendszertechnikus abban az esetben fogja élvezni a munkáját, ha általában véve szeret problémákat megoldani, és fontos számára, hogy ennek a problémamegoldásnak belátható időn belül kézzel fogható eredménye legyen. Szívesen dolgozik továbbá elméleti kérdéseken, szeret elmélyülni egy-egy témakörben, szeret logikai feladatokat megoldani.

 • Tárgyias
 • Irányító
 • Megvalósító

Mi jellemző a Számítógéphálózat- és rendszertechnikus munkájára?

Személyközpontú (0%)
(0 - 100)
Tárgyias (100%)
Csoportos (0%)
(0 - 100)
Önálló (100%)
Globális gondolkodásmód (10%)
(10 - 90)
Aprólékos megoldások (90%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképesítés neve és OKJ száma:
Informatikai rendszergazda (54 481 04)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben az Informatikai rendszergazda megnevezésű emeltszintű szakképesítés megszerzése szükséges.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

Az Informatikai rendszergazda szakképesítés megkezdésének feltétele az érettségi végzettség megszerzése.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

Az Informatikai rendszergazda szakképesítés iskolai rendszerben a Távközlés ágazati szakközépiskolában az érettségi után 1 év alatt szerezhető meg, gimnáziumban, illetve más ágazatban szerzett érettségi után 2 év alatt. A szakképesítés iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben, tanfolyami keretek között is elsajátítható, ebben az esetben a képzés óraszáma 960-1440 óra között változhat. A képzés során 40%-ban elméleti oktatás folyik az iskolában vagy az elméleti képzőhelyen, míg a képzés 60%-át a gyakorlati képzés adja.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A szakképzés során tanult tantárgyak részben az informatika tárgyköréhez, részben a szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció területeihez kapcsolódnak:

 • hálózati programozás és adatbázis kezelés;
 • az információtechnológia alapjai;
 • hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások;
 • szakmai életpálya-építés, munkaszervezés;
 • munkahelyi kommunikáció.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A szakképzettséggel több munkakör is betölthető, a legjellemzőbbek:

 • Számítógép telepítő;
 • Számítógép-szerelő;
 • Számítógép kezelő/operátor;
 • Informatikai ügyfélszolgálati munkatárs;
 • Alkalmazás adminisztrátor;
 • Szoftvertelepítő;
 • Informatikai rendszergazda;
 • Hálózatüzemeltető Webmester Adatbázis adminisztrátor.

A szakképesítéssel szerzett ismeretek elmélyítésére a felsőoktatásban is van lehetőség, jellemzően az informatika karokon.

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • www.itinfo.hu– Nemzeti Információs és Kommunikációs Technológiai Innovációs Portál
 • www.ivsz.hu– Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalatok Szövetsége
 • www.inforum.org.hu– Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum
 • Juhász: Vállalati információs rendszerek műszaki alapjai. Szak Kiadó Kft. 2011.
 • Rusen: Számítógépes eszközök hálózatba kötése lépésről lépésre Szak Kiadó Kft. 2011.
 • Bognár: Internet. Panem Kft. 2009.
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu– a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.nive.hu– a Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság honlapja: megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája
 • www.ec.europa.eu/ploteus/home_hu– a PLOTEUS (PortalonLearningOpportunitiesthroughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál
 • www.scholarship.hu– a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapja: Információ külföldi ösztöndíjakról
 • http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php– Magyar Közlöny (elektronikus megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok
 • 200 x Szép szakma (MFPI 2010, letölthető kiadvány: http://www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma)
 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, rangsorok
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu– a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu– a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpia Portálja: álláskeresési oldal munkadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu– a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (http://www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu– hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • www.eceuropa.eu/eures/home.jsp?lang=hu– az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 • http://www.karrierplusz.hu- a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
István, aki egy multinacionális cég informatikai osztályán dolgozik, így nyilatkozott kérdésünkre: „A felhasználó az első. Munkám során ezt tartom szem előtt. A számítógépes rendszerek nélkül kollégáim nem tudnának dolgozni. Szeretek segíteni a munkatársaknak, elmagyarázni egy-egy új alkalmazás, számítástechnikai újdonság működését, és látni, hogy ezzel megkönnyítem a munkájukat. Persze nem kellemes egy-egy rendszerszintű változtatás esetén az éjszakai munka, de ahhoz, hogy maximálisan kiszolgáljuk a felhasználókat, ez is szükséges.”

További érdekességek

Ön szerint, mikor küldték az első számítógépek közötti üzenetet?

Számunkra már természetes, hogy a számítógép hálózatokon üzeneteket is oszthatunk meg egymással, e-maileket küldhetünk. Az első számítógépek közötti üzenetet 1969-ben küldte át CharleyKline programozó. Üröm volt az örömben, hogy csak az első két karaktert sikerült elküldenie, utána a rendszer összeomlott. Manapság több mint 80 milliárd e-mail cserél gazdát naponta – adatvesztés nélkül.

Mit gondol, hogyan találták fel a webkamerát?

A webkamera mára már alapvető használati tárgy lett a számítástechnikában, ám ez nem volt mindig így. A webkamera feltalálásához az egyszerű lustaság vezetett. A Cambridge egyetem néhány dolgozója szerette volna megnézni, hogy a szomszéd szobában lévő kávéskanna kiürült-e már. Mivel átsétálni nem akartak, hát feltalálták a webkamerát. Ezt a jelenetet egy filmben is feldolgozták és a szóban forgó kávéskannát az egyik aukciós oldalon 3350 dollárért adták el.

Tudta-e, hogy a számítógép a Neumann-elvek alapján működik?

A Neumann-elveket, Neumann János 1946-ban dolgozta ki a számítógépek ideális működéséhez: a számítógépnek öt alapvető funkcionális egységből kell állnia: bemeneti egység, memória, aritmetikai egység, vezérlőegység, kimeneti egység, valamint az a gondolat, hogy a gép működését a tárolt program elvére kell alapozni. Neumann tanácsadóként dolgozott az első memória-tárolt programú számítógép tervezésénél, melyet 1952-ben helyeztek üzembe. A számítógépek a mai napig ezen elvek alapján készülnek.

Gondolta volna, hogy számítógépezés közben is érhet minket baleset?

Az egyik leggyakoribb sérülésfajta az izmokat veszélyezteti és jellemzően hirtelen, vagy meggondolatlanul okozott mozdulatok okozzák. Az izmok nyugalmi állapotban vannak a számítógép használó testében. Egy rossz és távoli helyen hagyott távirányító, egy leesett tárgy, vagy egy túlságosan lentre rakott DVD könnyen okozhat apróbb izomhúzódást, ha hirtelen nyúlunk utána. Ezért tartsunk munka közben rövid szüneteket, és mindig helyezzük a szükséges eszközöket könnyen elérhető helyre.

Vissza az listához