Tartsd velünk az irányt!

Egészségügyi dokumentátor

Egészségügyi dokumentátor

FEOR:
332200
Foglalkozási terület:
Egészségügy
Képzés típusa:
Szakképzés ()

Bevezető

Mit gondol, mi lesz az egészségügyi dokumentátorokkal, ha már nem leszünk betegek?

A német Max Planc intézet egyik vezető demográfus kutatója szerint egyre jobbak az esélyek a betegség nélküli életre, ami annak köszönhető, hogy az orvostudomány folyamatosan fejlődik. Az kutatások szerint ugyanakkor ez nem rövid távon fog bekövetkezni, mert a mai gyerekek közül is csak minden másodiknak van esélye, hogy több mint száz évig éljen. Addig pedig valószínűleg a dokumentációs technológiai is sokat fog változni.
 
Ön szerint miért fontos az egészségügyi dokumentálás modernizálása?
A múltban sok olyan hír látott napvilágot, hogy problémák adódnak az egészségügyi dokumentálásban. Régebben a betegek kórlapjait nem számítógépes adatbázisokba vitték fel, ezért előfordult, hogy azok elvesztek és később emiatt sok pácienst félrekezeltek. Ma már ennek az esélye minimálisra csökkent köszönhetően annak, hogy a betegek adatait az egészségügyi dokumentátorok azonnal felviszik egy számítógépes adatbázisba.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

Az egészségügyi dokumentátor alkalmazottként dolgozik kórházakban, rendelőintézetekben, különböző szociális és egészségügyi intézményekben. Önkormányzatoknál és egészségügyi ellátással foglalkozó intézményekben adminisztratív, ügyviteli feladatokat végez. Gondoskodnia kell az egészségügyi dokumentációról így például egészségügyi adminisztrációs és betegfelvételi rendszereket kezel. A beteget kezelő orvos munkáját segíti a vizsgálat dokumentálásával, a beteg adatainak tárolásával és rögzítésével.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

Az egészségügyi dokumentátor által elvégzendő feladatok jelentős részét a dokumentálás és az adminisztrálás teszi ki. Különböző adatokat kell rögzítenie az egészségügy mára egyre szerteágazóbb és modernizáltabb adatbázisaiba. Emellett pedig a betegekkel való kapcsolattartás is a feladatai közé tartozik. Az egészségügyi dokumentátor által végzett jellemző feladatok a következőek:

 • Összeállítja a napi beteglétszámot. Az időpontok alapján összeírja az egészségügyi intézmény által aznapra várt betegeket, majd leadja a létszámot a betegfelvételi irodába.
 • Összeállítja a páciensek egészségügyi dokumentációját és karban is tartja azokat. Dokumentálja a páciensek állapotát és a kezelésüket.
 • Az intézmény külső és belső kapcsolatait rendezi. Külső és belső levelezések intéz, kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival, a belső egységekkel és külső szervezetekkel.
 • Különféle egészségügyi dokumentációs nyilvántartásokat, valamint tárolási és lekérdezési rendszereket tervez, fejleszt, karbantart. Ezekhez az adatok tárolásánál, gyűjtésénél van nagy szükség.
 • Kitölti az igazolásokat, a táppénzes papírokat, és kezeli a beteggel kapcsolatos nyilvántartásokat. Ezekkel a tevékenységekkel a kezelő orvos munkáját segíti, hiszen leveszi a válláról az adminisztrációs feladatokat.
 • Védi az egészségügyi dokumentáció biztonságát. Biztosítania kell a titoktartást illetve azt, hogy információhoz csak a jogosult személy jusson.
 • Helyettesítési feladatokat lát el. Szükség esetén az ápolási igazgató utasítására bármely fekvőbeteg-ellátó osztályon, vagy szakrendelőben helyettesítheti a kollégáit, amennyiben az adott területen van szakmai tapasztalata.
 • Vizsgálatoknál és beavatkozásoknál asszisztál, segédkezik.
 

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

Az egészségügyi dokumentátor főként olyan eszközöket használ, melyek az adminisztrációs és ügyviteli feladataihoz szükségesek, illetve amelyek a betegekkel vagy az intézmény dolgozóival való kapcsolattartást segítik:

 • számítógép megfelelő orvosi és adminisztrációs szoftverekkel;
 • egészségügyi dokumentációs nyilvántartások;
 • tárolási, lekérdezési rendszerek;
 • irodatechnikai eszközök: telefon, nyomtató, fénymásoló; papír, toll, iratkezelők.
Munkájának része az egyes szakrendelők speciális dokumentumainak, dokumentációs formanyomtatványoknak, betegforgalmi dokumentumoknak, igazolásoknak és táppénzes papíroknak a kitöltése.

Hol végzi a munkáját?

Az egészségügyi dokumentátor munkáját jellemzően zárt térben, egészségügyi intézményekben végzi, amely lehet kórház, rendelőintézet, szociális intézmény vagy más egészségügyi intézmény. Munkáját irodában vagy az intézmény fogadó helyiségében végzi, jó megvilágításban, számítógép előtt ülve.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

Az egészségügyi dokumentátor munkaidő beosztását tekintve váltakozó munkarendben dolgozik, azaz van olyan nap, amikor kora reggel kezdi a műszakot, van, hogy délben, és onnantól számított 8 órán keresztül látja el munkáját. Munkaideje nagyban függ a betegek létszámától, illetve a hozzájuk kapcsolódó feladatok és dokumentumok mennyiségétől.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

Az egészségügyi dokumentátor munkája során hosszasan ül számítógép előtt, így a környezeti ártalmak is elsősorban ehhez kapcsolódnak:

 • az ülő munka miatt kialakulhatnak hát- és gerincbántalmak;
 • a nagyrészt számítógép előtt töltött munkaidő látásromlást eredményezhet;
 • a betegek között végzett munka miatt fokozottan ki van téve fertőzésveszélynek is.
Korszerű monitor használatával, valamint a végtagok rendszeres átmozgatásával és szemtornával a munkavégzésből származó káros hatások enyhíthetők, kiküszöbölhetők.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

Az egészségügyi dokumentátor szellemi munkát végez, a fizikai nehézségek a munka számítógép előtt végzett, hosszantartó ülőmunka jellegéből fakad. Az adminisztrációs jellegű munkája főként pszichikai megterheléssel jár:

 • fokozott figyelmet igényel a sok – esetenként monoton – dokumentálás;
 • betegekkel és hozzátartozóikkal való kapcsolattartás okozta stressz.
Ezek ellensúlyozására ajánlott a szabadidőt kikapcsolódással, pihenéssel tölteni.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

Az egészségügyi dokumentátor elsősorban orvosokkal, egészségügyi dolgozókkal és az intézmény vezetőjével működik együtt. A közvetlen kollégákon kívül kapcsolatban áll még:

 • betegekkel;
 • betegek hozzátartozóival;
 • más intézmények dolgozóival, akikkel az általa képviselt egészségügyi intézmény kapcsolatban áll.
 

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

Az egészségügyben alkalmazottként dolgozó egészségügyi dokumentátor átlagkeresete országos átlagban havi bruttó 145.000 forint. Az állami szektorban dolgozók keresete a közalkalmazotti bértáblában meghatározottak szerint alakul, amely az életkort és munkatapasztalatot veszi elsősorban figyelembe, míg a magánszféra dolgozóinak keresete egyéni megállapodás tárgya. Mindezek alapján az egészségügyi dokumentátorok országos átlagot tekintve havi bruttó 118.000 és 155.000 forint között keresnek.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

Az egészségügyi dokumentátorok körében az elmúlt évek statisztikai adatai alapján nincs jelentős változás a munkaerő keresletben. Földrajzi tekintetben eltérések azonban mutatkozhatnak az elhelyezkedési lehetőségek terén: a fejlettebb megyeszékhelyeken, nagyobb városokban, ahol az egészségügyi ellátórendszer kiterjedtebb, az elhelyezkedési esélyek is jobbak.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

Az egészségügyi dokumentátor munkája részben emberekhez kötődik, akikkel jó kapcsolatot kell rövid időn belül kialakítania, részben pedig a számítógéppel történő pontos munkát követeli meg. Ezek alapján a sikeres munkavégzéshez a következő kompetenciák járulnak hozzá:

 • Rendszerezés, aminek az adminisztrációnál, adatrögzítésnél veszi nagy hasznát;
 • Kommunikációs képesség, a külső és belső kapcsolattartási feladatok, illetve a betegekkel és azok hozzátartozóival való kapcsolattartás kívánja meg;
 • Felelősségtudat, mert munkája minősége, pontossága, precizítása emberek egészségét befolyásolja;
 • Figyelem, mert egy-egy figyelmetlenséggel a betegeknek okozhat komolyabb ellátásbeli, vagy akár anyagi kárt;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés, mert munkája során különböző emberekkel, szervekkel kell jó kapcsolatot fenntartania, ami miatt az esetleges nézeteltéréseket, feszültséggel teli helyzeteket kell, hogy megoldjon.
Alapvető követelmény vele szemben még a személyi higiénia maximális betartása.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Ahhoz, hogy az egészségügyi dokumentátor munkájában sikeres legyen a kommunikációs és a pontos adminisztrációs tevékenységeket kell jól ellátnia, amihez a következő egészségügyi követelményeknek kell megfelelnie:

 • jó látás – a dokumentációk kezelésének pontossága végett;
 • ép hallás – hogy megértse a betegeket, kollégákat;
 • ép karok, kezek, ujjak – a számítógép helyes kezelése érdekében.
Ergonómiailag helyesen kialakított körülmények között, speciális eszközök használatával, a munkatér berendezéseinek ergonomikus, a kerekesszékhez igazodó kialakításával, a fizikai akadálymentesítés biztosításával (pl. liftek, kapaszkodók, csúszásgátlók felszerelése) munkaköri részfeladatokat mozgássérültek is végezhetnek.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

Az egészségügyi dolgozók általában reáltantárgyakban mozognak otthonosan, nincs ez másképp az egészségügyi dokumentátorok esetében sem:

 • biológia-egészségtan – például az orvosi szakszavak megértése végett;
 • természettudományi gyakorlatok – az egészségügyhöz szükséges gyakorlatias tudást adja meg;
 • kémia;
 • illetve kommunikáció-magyar nyelv és irodalom – hogy jól tudja magát kifejezni az emberekkel való kapcsolattartás során.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

Akik az egészségügyi dokumentátor szakmát választják, akkor fogják élvezni a munkájukat, ha pontos keretek között, jól meghatározott szabályok szerint végezhetik tevékenységüket. Nem jelent számukra nehézséget, ha aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő munkát kell végezniük. Szeretnek másokon segíteni és a másokkal való közös munka sem okoz számukra nehézséget – többek között azért, mert szeretnek velük beszélgetni, segítséget nyújtani nekik.

 • Megvalósító
 • Közösségi

Mi jellemző a Egészségügyi dokumentátor munkájára?

Személyközpontú (25%)
(25 - 75)
Tárgyias (75%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Végrehajtó (90%)
(90 - 10)
Irányító (10%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképesítés neve és OKJ száma:
Egészségügyi asszisztens (54 720 01)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben az Egészségügyi asszisztens emeltszintű szakképesítés megszerzése szükséges.

 

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A szakképesítés megkezdésének feltétele az érettségi végzettség. Szükséges továbbá a képzés megkezdését megelőzően egy egészségügyi alkalmassági vizsgálaton megfelelni.  

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

Az Egészségügyi asszisztens szakképesítés iskolai rendszerben, egészségügyi ágazati szakközépiskolában az érettségi után 1 év alatt, gimnáziumban, illetve más ágazatban szerzett érettségi után 2 év alatt szerezhető meg.

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben, tanfolyami keretek között is megszerezhető, ebben az esetben az óraszáma 1400-1700 óra között változhat.
A képzés során 50%-ban elméleti oktatás folyik az iskolában vagy az elméleti képzőhelyen. A képzés 50%-át gyakorlati munkahelyen, például bölcsődében, csecsemőotthonban, szociális otthonban, idősek otthonában, rendelőintézetben, szakrendelőben, kórházak belgyógyászati, sebészeti, traumatológia vagy csecsemő és gyermekosztályán, tölti a képzésben résztvevő, ahol a gyakorlati ismereteket sajátíthatja el.
 

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A szakképzés során a tantárgyak egyrészt olyan általános, az egészségügyhöz kapcsolódó alapismeretek elsajátításához kapcsolódnak, melyek nélkülözhetetlenek az egészségügy területéhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához, másrészt specifikus szakmai ismeretek oktatására irányulnak. Főbb tantárgyak, tantárgymodulok:

 • Egészségügyi alapismeretek;
 • Szakmai kommunikáció;
 • Ápolástan-gondozástan, gyakorlat;
 • Klinikumi ismeretek, gyakorlat;
 • Egészségügyi asszisztensi ismeretek, gyakorlat.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A szakképesítéssel jellemzően járó beteg szakrendelőkben, gondozókban lehet elhelyezkedni nemcsak Egészségügyi dokumentátori munkakörben, hanem Általános vagy Egyéb asszisztens munkakörben is.

A szakasszisztensi feladatok ellátásához ajánlott elvégezni az Aneszteziológiai szakasszisztens, Fizioterápiás szakasszisztens, Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, Endoszkópos szakasszisztens, Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus, Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens, Műtéti szakasszisztens vagy az Ergoterapeuta szakképesítés-ráépülést.
A ráépülés elvégzését követően már az Aneszteziológiai szakasszisztens, Műtős szakasszisztens, vagy további, jellemzően szakasszisztensi munkaköröket is betölthet végzettségével.
Az egészségügyi ágazati szakközépiskolában megszerzett ismeretek további elmélyítésére, és felsőfokú végzettség megszerzésére a felsőoktatási intézmények egészségtudományi karai nyújtanak lehetőséget.
 

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.nive.hu – a Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság honlapja: megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája
 • 200 x Szép szakma (MFPI 2010, letölthető kiadvány: http://www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma)
 • http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php - Magyar Közlöny (elektronikus megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (http://www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • http://www.karrierplusz.hu/ - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
„El sem tudom képzelni, mi jelenthet nagyobb kihívást egy ember életében, mint az, ha más embereken tud segíteni. Az én munkám pedig ezt nap, mint nap lehetővé teszi. Legyen szó apró dolgokról vagy éppen nagyobbakról, jó érzés tudni azt, hogy én is hozzá tudok járulni egy beteg gyógyulásához. Mikor fáradtabb vagyok vagy csak rossz passzban, elég csak erre a tényre gondolnom és máris jobb kedvre derülök. Ehhez a munkához kell egyfajta elhivatottság, nem is mindig egyszerű, de a sok-sok év tapasztalata megerősített benne, hogy annak idején a legjobb döntés volt ezt a szakmát választani.” válaszolta Éva, egészségügyi dokumentátor.

További érdekességek

Tudja-e, hogy miért írt Csehov drámát a 6-os számú kórteremről?

Anton Pavlovics Csehov, az orosz irodalom nagyszerű drámaírója talán egyik leghíresebb drámája az A 6-os számú kórterem. Az író civil foglalkozása orvos volt és feltehetőleg egy, a munkája során szerzett élménye ihlette meg őt a méltán híres dráma megírásában. Csehov az 1884-ben megszerzett orvosi diplomáját követően másfél évig praktizált, ezt követően azonban hosszú időre felhagyott az orvosi gyakorlattal és inkább az irodalomnak szentelte életét.

Tudja, hogy kinek a gondolatai alapján tesznek esküt az orvosok?

Hippokratész görög orvos volt az ókorban, és ő vezette a kószi orvosi iskolát az ókori Görögországban. Őt tartják az orvostudomány alapítójának, az ókorban egyenesen Aszklépiosznak, a gyógyítás istenének földi leszármazottjának tartották. Hippokratész a híres esküjében felsorolja azokat a kötelességeit, amiket egész életében be kell tartania hivatása legtökéletesebb elvégzéséhez. Ilyen kötelességek például: mesterének tisztelete, az orvostudományának átadása a következő generációk orvosainak, a betegeket legjobb tudása szerint fogja mindig ellátni és soha nem tesz olyat, amiről tudja, hogy árt a betegnek. Erre esküsznek fel az orvosok mind a mai napig praxisuk kezdete előtt.

Hallott már a kínaiak „orvosi csodájáról”?

Az úgynevezett akupunktúrás kezelést sokan a hagyományos kínai orvoslás csodájának tartanak. A kezelés lényege, hogy az emberi test felszínéhez közeli területeket, pontokat mechanikusan ingerelnek, általában tű segítségével. Ez a terület sokszor nem is ugyanaz, ahonnan a probléma ered: ha valakinek fáj a feje, az akupunktúrás tűket például szúrhatják a kézfejébe. A gyógymódot nem csak a hagyományos emberi orvoslás területén használják, hanem például a pszichiátria és az állatorvoslás is alkalmazza.

Tudja-e, mi a köze Leonardo da Vincinek az orvostudományhoz?

Leonardo Da Vincinek az orvostudomány elsősorban anatómiai rajzai miatt tartozik köszönettel. Da Vinci ugyanis halottakon végzett kutatásainak köszönhetően felfedezte az emberi testnek olyan rejtelmeit, melyek addig ismeretlenek voltak a nagyvilág számára. Ezek a kutatásai és rajzai pontosították az emberi testről addig meglévő tudást, és hozzájárult a mai anatómia alapjaihoz. Egyik leghíresebb vázlata az úgynevezett Vitruvius-tanulmány, mely az emberi test arányait volt hivatott bemutatni.

Munkaadók mondták

Vissza az listához