Tartsd velünk az irányt!

Gipszkartonozó, stukkózó

Gipszkartonozó, stukkózó

FEOR:
751200
Foglalkozási terület:
Építészet
Képzés típusa:
Szakképzés ()

Bevezető

Ön szerint környezetszennyező anyag a gipszkarton?

Mint napjainkban oly sok szakma számára, a szárazépítőknek is egyre fontosabb a környezetvédelem. Igaz ez még akkor is, ha az általuk oly gyakran használt gipsz önmagában a természetre nem veszélyes. Nem keletkezik a természetre káros anyag sem gyártása, sem formázása során, sőt nem keletkezik jelentős káros hulladék anyag sem. A gyártók, fejlesztők elsődleges célja az, hogy egy esetleges bontás, vagy a gyártás során keletkező felesleges anyagrészek a lehető legnagyobb mértékben újrahasznosíthatóak legyenek.
 
Tudja-e, mi az a gipszkarton?
A gipszkarton lemezek elsődleges felhasználási területe válaszfalak és álmennyezetek építése. Előnye, hogy könnyen alakítható, így gyors kivitelezést tesz lehetővé. Készítésekor két kartonlap közé gipszet töltenek, majd hengerelő eljárással méretezik őket. Miután az anyagok egymáshoz kötöttek, méretre vágják, és úgy szárítják ki őket. Jellemzően négy különböző típusban készítik, attól függően, hogy hol és milyen céllal kerül felhasználásra. Lehet, egyszerű, terhelést nem kapó felületre való, tűzvédelmi célokat szolgáló, vagy vízzáró rétegként is funkcionáló felületként is alkalmazni. A negyedik típus a két utóbbi kombinációját jelenti, ahol mindkét szempont jelen van, például tetőtéri helyiségek esetén.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A gipszkartonozás, stukkózás az építőiparon belül a szárazépítés egyik ága. A gipszkartonozó, stukkózó munkája során az épületek gipszkarton burkolatainak szerelésével (falak állításával), karbantartásával és javításával foglalkozik. Munkájának alapját az építési tervek adják, azokat követve végzi el feladatait, elsősorban az épületeken belül: lakások, irodák és egyéb terek szebbé tételén dolgozik, burkolatok, álmennyezetek, formaelemek rögzítésével. Munkájának köszönhetően ezek az elemek gyorsabban kerülnek a helyükre, szemben például egy hagyományos falépítéssel vagy vakolattal történő díszítéssel.

 

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A gipszkartonozó, stukkózó munkája egyrészt a tér használhatóságának, másrészt esztétikájának, harmadrészt pedig tűzvédelmi szempontoknak figyelembe vételével történik. Ezeket szem előtt tartva állít fel, készít el falakat, belső szerkezeteket, plafont díszítő elemeket, illetve tűzvédelmi borításokat. Szükség esetén nemcsak készít, hanem javítja is azokat, illetve a bontásukat is végzi. Ezek alapján a következő tevékenységekért felelős:

 • Értelmezi a terveket. Munkáját építési tervekre alapozva végzi el, ezért első lépésként megismeri a pontos feladatot és annak lépéseit.
 • Számításokat végez. Kiszámítja a szükséges alapanyagok mennyiségét, emberi munka szükségletét és mindezekhez árakat rendel.
 • Rögzíti a burkolatokat. Épületek falaira és/vagy annak mennyezetére gipszkarton lapokat rögzít.
 • Előkészíti a díszítő burkolati panelek beszerelését. Kiönti és méretre vágja a díszítőburkolati alakzatot, beméri, kijelöli és felszereli a díszítő burkolati panelt.
 • Külső falsíkra készít díszítő és védőburkolatot. Gipsz, cement és más hasonló tulajdonságú anyagokból készít az épületek külső felületeire eltérő díszítő elemeket és védőburkolatokat.
 • Formaelemekkel dolgozik. Szálerősítésű formaelemeket készít és szerel.
 • Megrendelővel tartja a kapcsolatot. Önálló vállalkozás esetén egyeztet a megrendelővel, más esetben az őt felkérő, például generál-kivitelezővel.
 • Dokumentációs feladatokat végez. Jegyzőkönyvet vezet a munkálatokról, hogy megrendelője irányába azzal bármikor el tudjon számolni.
 • Betartja a munkavédelmi előírásokat, baleset- és tűzvédelmi szabályokat.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A magas színvonalú munkavégzés érdekében a gipszkartonozó, stukkózó elektromos és manuális eszközöket, berendezéseket használ:

 • elektromos kisgépeket: hálózati és akkumulátoros fúrókat, csiszoló- és vágógépeket stb.;
 • kézi szerszámokat: csavarhúzó, kalapács, szöghúzó, kapcsozó, véső, simító, fűrész stb.
Munkájának fő alapanyaga a gipsz, de tevékenysége sikeres elvégzéséhez használ más anyagokat, mint például alumíniumprofilt, faléceket, fémcsavart, tömítő- és szigetelőanyagot stb. 

Hol végzi a munkáját?

A gipszkartonozó, stukkózó jellemzően zárt térben dolgozik. Ez a tervezési fázisban saját, vagy munkáltatója irodáját jelenti, valamint összeszerelés, beépítés során a megrendelés helyszínét – lakást, közintézményt, irodát. Amennyiben a megrendelés úgy kívánja, természetesen épületek külső borításán, díszítésén is dolgozik, ilyenkor a munkavégzés helyszíne külső tér, mely gyakran magas állványon való tevékenységet jelent. Az építési területre való eljutás miatt a munkavégzés gyakori utazással járhat. 

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A gipszkartonozó, stukkózó munkaideje jellemzően normálmunkarend szerinti, átlagosan heti 40 óra. Munkája minden esetben alkalmazkodik az építkezés menetéhez, a többi kivitelező munkájához.Mivelaz építkezések minden esetben fix határidőre kell, hogy elkészüljenek, nem ritka, hogy a tevékenységet több műszakos beosztásban végzik. 

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A gipszkartonozó, stukkózó esetében a környezeti ártalmat a por (pl. az üveggyapot méretre vágása, díszítő formaelem csiszolása során kerülhet a levegőbe), a helyileg ható vibráció és a zajártalom jelent. A tartós állómunka, kényszertesttartás mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet. További veszélyforrás lehet:

 • az fúró, sarokcsiszoló gépek használata, ami kéz és szemsérülést okozhat;
 • a magasban, állványzaton végzett munka (leesés);
 • a nehéz tárgyak cipelése kéz- és lábsérülést okozhat.
A munka-, és balesetvédelmi előírások betartásával természetesen ezek a veszélyforrások csökkenthetők, kiszűrhetők.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A gipszkartonozó, stukkózó közepesen nehéz fizika munka. Maga a gipszkarton könnyen kezelhető, legfeljebb a rakodás és felszerelés során igényel fizikai erőfeszítést. Kényelmetlen, kényszertesthelyzetben végzett szerelőmunka, a hosszú állás gerincpanaszokhoz vezethet.

Pszichikai megterhelést jelenthet a precíz munkavégzési igény és a határidők betartása mellett a folyamatos alkalmazkodás más szakemberek munkájához, akiknél előfordulhat, hogy a késedelmes teljesítésük miatt a gipszkartonozó, stukkózó nem kezdheti meg munkáját az előzetesen meghatározott időpontban.
A felmerülő nehézségek csökkentése, kiküszöbölése miatt fontos a munkaidőt követő pihenés, illetve kikapcsolódást jelentő szabadidős tevékenység.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A gipszkartonozó, stukkózónak (annak függvényében, hogy egyéni vállalkozó-e, vagy alkalmazott) munkája során sokféle munkakapcsolata lehet. Többek között tarthatja a kapcsolatot:

 • munkatársakkal;
 • megrendelőkkel;
 • fővállalkozóval, generál-kivitelezővel;
 • más szakterületek képviselőivel – festő, villanyszerelő stb.
 • anyag beszállítókkal.
Mivel az építőipari munkafolyamatok egy részét végzi, szükséges a különféle szakmát képviselők munkafolyamatainak ismerete és a feladatok időbeli ütemezésének egyeztetése. 

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

A gipszkartonozó, stukkózó átlagkeresete havi bruttó 140.000 forint. Az összeg ebben a szakmában a közelmúlt adataihoz képest nem változott jelentősen. A szakmában dolgozó keresete tapasztalattól, életkortól, illetve a munkáltató földrajzi elhelyezkedéstől függően alakul, befolyásolja továbbá az alkalmazó cég nagysága és tulajdonosi köre (magán vagy állami, illetve hazai vagy nemzetközi hátterű a cég). Ezek alapján a kereset havi bruttó 120.000-170.000 forint között mozoghat országos szinten. Vállalkozóként működve keresete a megbízóval kötött megállapodás szerint alakulhat, és az itt bemutatott számoknál jóval magasabb is lehet.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A felmérések adatai azt mutatják, hogy a munkaerőpiac felvevő képessége a gipszkartonozó, stukkózó munkakör esetében átlagosnak mondható. Az elhelyezkedés sikeressége mindenképpen függ a minél szélesebb körű ismeretek és az aktuálisan megjelenő új technológiák lehető leghamarabbi elsajátításától, ami versenyelőnyt jelenthet a munkaerőpiacon.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A gipszkartonozó, stukkózó szakma művelőjének a tervezés, a gyártás, kivitelezés és a beszerelés során kiemelkedő minőséget kell produkálni, amihez mindenképpen szükséges, hogy rendelkezzen technikai és műszaki ismeretekkel. A szakember a megfelelő munkavégzéshez a következő készségekre, képességekre támaszkodhat:

 • Kézügyesség, az aprólékos, nagy pontosságú és precíz mozdulatokat igénylő feladatok elvégzéséhez;
 • Figyelem, hosszan és állandó szinten tudja tartani koncentrációját a precizitást igénylő munkafolyamatoknál;
 • Felelősségtudat, hogy munkája során képes legyen a saját tevékenysége rövid és hosszú távú következményeinek belátására és vállalására;
 • Térbeli gondolkodás, melynek segítségével képes a térben eligazodni, műszaki rajzok alapján a kész munkát háromdimenziós térben elképzelni;
 • Fizikai erőnlét, hogya munka végzése során fellépő fizikai terheléssel szemben legyen szervezete ellenálló, jól tűrje a fáradtságot;
 • Probléma megoldási képesség, melynek köszönhetőenképes a lehetséges megoldások végiggondolására és azokon belül a legmegfelelőbbet kiválasztani a kívánt cél elérése érdekében;
Továbbá, képesnek kell lennie a csapatmunkára (ezen belül a közös gondolkodásra és tevékenységekre) kollégáival és más építőipari szakemberekkel egyaránt. Amennyiben saját vállalkozást üzemeltet, úgy elengedhetetlen a vállalkozói kompetencia, hogy képes legyen a pénz világában való tájékozódásra, valamint a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek megismerésére, a rendelkezésre álló anyagi források megfelelő beosztására, mert csak így tudja nyereségesen üzemeltetni cégét.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A gipszkartonozó, stukkózó épületen belül és kívül, változatos helyeken, gyakran magasban, álló és hajlott testhelyzetben, közepesen nehéz fizikai munkát végez. A szakma gyakorlásához szükséges egészségügyi követelmények:

 • jó látás;
 • ép hallás;
 • jó egyensúlyérzék;
 • karok, kezek, ujjak épsége.
Értelmi sérültek esetén egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére történő munkaköri betanítás során fontos a sokoldalú szemléltetés, az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben való közlése, a többszöri ismétlés, begyakorlás, a munkafeladatok egyértelművé tétele, a könnyen érthető kommunikáció alkalmazása.
A halláscsökkenéssel dolgozók esetében egyes részfeladatok elvégzését a munkakör átalakítása, megfelelő védőfelszerelések használata, a munkabiztonsági szabályok betartása lehetővé teszik. Fontos a használt gépek hallássérültek számára való biztonságossá tétele, a papír (tábla, feljegyzések) vagy számítógép alapú kommunikáció erősítése, a beszédértés megfelelő körülményeinek biztosítása.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A gipszkartonozó, stukkózó szakmára készülőnek jó, ha otthonosan mozog az alábbi tantárgyak területen. Ez a következőek:

 • technika, életvitel és gyakorlat - a szerelő munkához;
 • környezetismeret - az anyagok megismeréséhez;
 • vizuális kultúra, művészetek - a tervezéshez.
 

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

Az ebben a szakmában dolgozó szakemberek szívesen foglalkoznak gyakorlati problémák megoldásával, kivitelezésével, ezekhez szeretnek szerszámokat, gépeket használni. Fontos számukra, hogy munkájuknak belátható időn belül kézzel fogható, látható eredménye legyen, jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék feladataikat. 

 • Tárgyias
 • Megvalósító

Mi jellemző a Gipszkartonozó, stukkózó munkájára?

Személyközpontú (0%)
(0 - 100)
Tárgyias (100%)
Gyakorlatias (100%)
(100 - 0)
Gondolatokra irányuló (0%)
Végrehajtó (90%)
(90 - 10)
Irányító (10%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképesítés neve és OKJ száma:
Szárazépítő (34 582 10)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a Szárazépítő középfokú szakképesítés megszerzése szükséges.

A munkakör betölthető még a Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34 582 07), valamint a Műemléki díszítőszobrász (35 582 04) szakképesítések egyikével is.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

Ahhoz, hogy valaki elkezdhesse a Szárazépítő szakképzést, alapfokú végzettség, azaz az általános iskola nyolc osztályának elvégzése szükséges, valamint a képzést megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell megfelelni.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A Szárazépítő szakképesítés iskolai rendszerű szakképzésben 3 év alatt szerezhető meg.  Iskolarendszeren kívül, tanfolyami keretek között is elvégezhető a képzés, ebben az esetben a képzési idő 960-1440 óra között változhat. A képzés során 30%-ban elméleti oktatás folyik az elméleti képzőhelyen. A képzés 70%-át gyakorlati munkahelyen (jellemzően építkezésen, tervezőirodában) tölti a képzésben résztvevő, ahol a gyakorlati ismereteket sajátíthatja el. A képzés során szakmai gyakorlat elvégzése szükséges.

 

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A Szárazépítő képzés során a tantárgyak a tervezés és kivitelezés témaköreire terjednek ki. A főbb tantárgyakat, képzési területek a következők:

 • Építőipari közös tevékenység;
 • Belsőépítési szerkezet készítése;
 • Válaszfal és álmennyezet tervezése;
 • Tűzvédelmi borítás készítése;
 • Tetőtér és előtét borítások.
 • Munkahelyi egészség és biztonság;

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

Gipszkartonozó és stukkózó szakember vagy önálló vállalkozóként dolgozik, vagy egy építőipari vállalat munkatársaként. Ezzel a szakképesítéssel többféle munkakört tölthet be, ami megkönnyíti elhelyezkedését a munka világában. Ilyen lehet az Álmennyezet-szerelő, a Gipszkarton és álmennyezet szerelő, a Gipszmunkás, stukkókészítő, vagy a Gipszöntő, stukkókészítő munkakör. A szakmai ismeretek további elmélyítésére a műemléki díszítőszobrász szakképesítés-ráépülés elvégzése nyújt lehetőséget.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • Kovács-Kovács: Épületek szerkezeti szakrajza. Műszaki könyvkiadó.1999.
 • Muzelák: Költségvetés készítése az építőipari munkák árának meghatározásához. Terc Kft. 2013.
 • Heimann: Gipszkarton lapok felhasználása. Cser Kiadó. 2010.
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális
Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (http://www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • http://www.karrierplusz.hu/ - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 • www.eletpalya.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja
 • 200x szép szakma – ingyenes szakképzési tájékoztató kiadvány
 • www.eniskolam.hu
 • www.mileszel.hu
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
János, építőipari vállalkozó, mondta: „Nem szakosodtunk és nem kategorizáltuk be magunkat egyirányú kivitelezőnek. Kihívást érzünk minden felkérésben, hiszünk a sokféle megbízás jobb munka gondolatában – ez hoz újat számunkra is. Nagyon fontos számunkra, hogy mindenhol úgy feleljünk meg, hogy a hozzáértés és a szakszerű kivitelezés jellemezze cégünket. Alapelvünk, hogy nem csak a minőségi, hanem az esztétikailag is kifogástalan munka az, ami elvárható a kezünk közül kikerülő munkáktól. Egy-egy stukkó egy épület hangulatát meg tudja határozni, és ebben nem szabad tévednünk, mindig el kell találni a megrendelő igényeit, még ha nem is tudja pontosan megfogalmazni.”

További érdekességek

Ismer-e közterületen felállított gipsz műalkotásokat?

Magyarország e területen működő cége készített már lombos erdőt egy Egyetem aulájába, vagy éppen mesefát az egyik Szabó Ervin Könyvtárban. Legjellemzőbben mégis templomokban, színházakban, múzeumokban találkozhatunk az e technikával készített díszítő elemekkel, melyek minden esetben emelik a hely pompáját, alakítják annak hangulatát. Több száz éve alkalmazott technika, mely költséghatékonyságának és látványosságának köszönhetően, várhatóan még hosszú ideig kíséri majd el az építőipar művészeti megoldásait.

Merre halad a szárazépítés?

A szárazépítésben a magas minőségi elvárásoknak a válaszfalak és az álmennyezetek tudnak igazán megfelelni, azonban a gyártók törekszenek más területeken is a folyamatos innovációra. A fejlesztés elsődleges területei napjainkban a hangszigetelés és az ütésállóság, valamint olyan gépek elkészítése, melyek egyre inkább alkalmasak az egyedi megrendelői igények kielégítésére is.

Ön szerint mióta alkalmaznak stukkókat?

Stukkókat, melyek alapanyaga minden esetben a gipsz, már a barokk korában is alkalmaztak épületek díszítésénél. Ekkor még az volt a jellemző, hogy az elkészült épületeket helyben, az elkészült falazaton kialakított és festett mintákkal tették színesebbé. Az előre, műhelyben legyártott stukkó díszek készítése az 1800-as években kezdett elterjedni. Ezeket az elemeket, már előre elkészített formákban, nagyobb mennyiségben és azonos minőségben tudták garantálni a gyártók. A következő lépést, a csapadékot is bíró, külső homlokzaton is elhelyezhető stukkó díszek jelentették a szakma fejlődése során. 

Ön szerint miért jó építőanyag a gipszkarton?

A gipszkartonnak sok jó tulajdonsága van. Elsőnek említhető az égésgátló képessége. Maga a gipsz nem ég, ráadásul a gipszmagban megkötött kristályos víz a hő hatására gőzzé változik, hűti a környezetet, és ezáltal lassítja a tűz terjedését. Klimatizáló hatása is van, mivel nagy mennyiségű párát tud magába fogadni a nyári meleg hónapokban, amit a téli száraz időszakban visszaad a helyiségnek, így javítva az ott élők komfortérzetét.

Munkaadók mondták

Vissza az listához