Tartsd velünk az irányt!

Villanyszerelő

Villanyszerelő

FEOR:
752400
Foglalkozási terület:
Energetika-elektronika
Képzés típusa:
Szakképzés ()

Bevezető

Tudja-e, milyen út vezetett az első elektromos lámpától a LED-ig?

1808-ban az angol Humphry Davy találta fel az első elektromos világítást, az ívlámpát. 1840-ben elkészült az első már platinaspirállal világító lámpa. 1862-ben Angliában megjelent az első villanyfénnyel működő világítótorony, 1885-ben az első igazi napelem, 1913-tól létezik a wolframszálas tartós izzólámpa és 1938-ban elkészült az első fénycső. 1958-ban használtak először xenon lámpákat, ezt követték a halogénizzók, a nagynyomású fém halogén lámpák, majd a fénykibocsátó diódák, a LED-ek.
 
Ön szerint miért lesz mindig szükség jó villanyszerelőre?
Napjaink modern életvitele elképzelhetetlen elektromosság és így annak időszakonkénti karbantartása, felújítása nélkül. Ha valaki új csillárt vásárol, vagy szeretné lecseréltetni kapcsolóját, konnektorait, kiment a biztosíték és nem tudja visszakapcsolni, nem világít a lámpa, esetleg nincs a konnektorban áram, mindig szüksége lesz egy megbízható villanyszerelőre. Az emberek ragaszkodnak a jól bevált szakemberhez, és rendszeresen hívni fogják, illetve ismerőseiknek is ajánlani fogják nemcsak kisebb, hanem nagyobb munkákra is. A szakszerűen elvégzett munka a villanyszerelő esetében is a legjobb ajánló levél!

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A villanyszerelő mindenütt dolgozik, ahol elektromosságra szükség van, legyen az világítás, elektromotorok működtetése, vagy a meleg víz előállítása villanybojlerrel. Ő alakítja ki az épületek villamos rendszerét: fogyasztásmérő helyet hoz létre, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot szerel. A világítási berendezések és készülékek is az ő munkája révén lépnek működésbe. Munkájához tartozik a villámhárító, vagy a napelemek szerelése is. Megjavítja az elektromos készülékeket, gondoskodik a karbantartásukról, kezelésük betanításáról. Munkája során ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával.

 

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

Épületekben (lakóházak, ipari és gazdasági létesítmények) szereli vagy javítja az áramellátáshoz szükséges vezetékrendszert villamos gépek és berendezések, villamos csatlakozó-berendezések kivitelezését, felújítását, karbantartását, javítását végzi. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.Munkája során a következő fő tevékenységekért felelős:

?    Kapcsolatot tart a megrendelővel. Felméri az igényét – mit, milyen funkciókkal, árkategóriában szeretne készíttetni –, elmegy a helyszínre, hogy felmérje az elvégzendő villanyszerelés feladatokat. A munka folyamatában is egyeztet a megrendelővel, akár minőségbeli kérdésekről, akár határidő tekintetében.
?    Áttanulmányozza és értelmezi a tervrajzokat, huzalozási rajzokat. Ezek alapján tervezi meg, és kezdi el munkáját.
?    Elvégzi a villanyszerelői munkákat. Ezek többek között az alábbiak lehetnek:
o          falba süllyeszti a védőcsöveket;
o          leméri és behúzza a védőcsőbe a vezetékeket;
o          felszereli az elosztódobozokat, kapcsolókat, biztosítékokat, a világítástechnikai szerelvényeket;
o          visszaállítja a falakat eredeti állapotukba;
o          beköti a fogyasztókat, ellenőrzi helyességüket;
o          kialakítja és rendszeresen ellenőrzi a védőföldeléseket.
  • Összeállítja a műszaki dokumentációt. Munkáját dokumentálja a megrendelő számára, hogy az bármikor ellenőrizhető legyen, illetve későbbi munkálatok során legyen elérhető elektromos alaprajz.
  • Minőségellenőrzést végez. Szükség esetén behatárolja a hibahelyet és javítja a villamos rendszer meghibásodásait.
  • Betartja a munkavédelmi előírásokat és a balesetvédelmi szabályokat.
 

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A villanyszerelő munkáját bonyolult mérőműszerek, számos diagnosztikai és egyéb eszköz segíti. Feladatainak ellátásához ma már egyre több elektronikus műszer szükséges. A következő szerszámokat, műszereket használja leggyakrabban:

?    villanyszerelői kéziszerszámok, kisgépek: fáziskereső ceruza, kábelcsupaszító fogó, csavarhúzók, szögbelővő, dobozhely fúrók, véső- és fúrógépek;
?    villamos mérőműszerek: pl. lézeres és egyéb szintező, mérőszalag;
?    földmunka -, fémipari - és présszerszámok;
?    oszlopállítás eszközei, pl. állvány, földfúró;
?    biztonsági felszerelések: mászóvas, biztonsági öv, védősisak;
?    számítógép megfelelő tervezési és adatrögzítő programokkal.
 
Anyagok terén a villanyszerelő elsősorban fémmel, kábelekkel, huzalokkal dolgozik, illetve elengedhetetlen még a szigetelő szalagok alkalmazása is. Ezen túl az építkezésen előforduló más anyagokkal is kapcsolatba kerülhet, legyen az tégla, festék, glett stb.

Hol végzi a munkáját?

A villanyszerelő a munkáját zárt térben – lakásfelújítás esetén például –, és a szabadban – villanyhálózat kiépítése esetén -,egyaránt végezheti, a megrendelés típusától és annak tartalmától függően. Dokumentációs és tervezési feladatait minden esetben zárt térben, irodában, számítógép előtt végzi.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A villanyszerelők leginkább normál munkarendben, heti 40 órás munkaidőben dolgoznak. Nagyobb és állandó ellenőrzést igénylő ipari létesítményekben előfordulhat, hogy éjszaka vagy váltott műszakban is foglalkoztatják őket. Ha a villanyszerelő önálló vállalkozást vezet, úgy munkaideje rugalmas, illetve azt a megrendelő igényéhez igazítja. Ilyenkor azonban munkatársai számára elérhető kell, legyen, ami jellemzően állandó telefonos készenlétet, ügyeletet jelent.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A villanyszerelő esetenként magasban dolgozik, munkáját erősáramú villamos berendezéseken feszültség alatt végzi, ezért a fokozott baleseti veszéllyel járó munkakörök közé sorolható.

•       baleseti veszélyforrások a használt gépek, berendezések;
•       időjárás viszontagságai;
•       magasban végzett munka
 
Figyelnie kell a szabadban végzett munka esetén a hőmérsékleti hatásokra is. Baleseti veszélyt az áramütés, esés, zuhanás, a kéz- és szemsérülés jelenthet. A védő eszközök és berendezések használatával, a szabályok betartásával, megfelelő munkaruházattal a balesetek esélye a minimálisra csökkenthető.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A villanyszerelő munkája közepesennehézfizikaimunka, amelyet elsősorban a hajlott, álló, guggoló testhelyzetben, illetve a gyakran létrán végzett munka határoz meg. Pszichikai nehézséget a

?     megrendelői igényekhez való igazodás;
?     balesetveszélyes munkakörnyezet;
?     váratlan és megoldandó helyzetek jelenthetnek.
 
Mindkét esetben a nehézségek, veszélyek csökkentésének, kiküszöbölésének érdekében fontos, hogy a szakember munkaidőt követően pihenjen, kikapcsolást biztosító szabadidős tevékenységet végezzen.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A villanyszerelő munkája során együttműködik a vezetőjével, munkatársaival, illetve más szakmák képviselőivel is:

•       kőművesek;
•       szobafestők;
•       burkolók;
•       tervező mérnökök.
 
Amennyiben önálló vállalkozást vezet, úgy ő tartja a kapcsolatot:
•       a megrendelőkkel;
•        beszállítókkal;
•        könyvelőjével;
•       az illetékes hatóságokkal egyaránt.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

A villanyszerelő átlagkeresete havi bruttó 183.000 forint, ami a hazai szakmák átlagkeresetéhez viszonyítva közepesnek mondható. Az alkalmazottként dolgozó villanyszerelő országos átlagot alapján kalkulált havi bruttó keresete 160.000 Ft és 190.000 Ft között mozog, ami több tényező függvénye. Befolyásolja például, hogy melyik országrészben, nagyobb üzemben vagy kisebb magánvállalkozásban dolgozik, illetve, hogy milyen szakmai tapasztalattal rendelkezik az egyes területeken. Az adatok azt mutatják, hogy a komolyabb tapasztalattal rendelkező, középkorú szakemberek keresnek a legjobban a szakmában. Saját vállalkozás vezetése esetén természetesen keresete ettől jelentősen eltérhet ügyfélkörének, az alkalmazott árrésnek, a nyújtott szolgáltatások körének függvényében.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

Jelenleg a szakmában a munkaerő kereslet és kínálat közel egyensúlyi helyzetű, azaz ugyanannyi ember kíván villanyszerelőként elhelyezkedni, mint amennyi munkahelyet kínál a munkaerő-piac. Vannak azonban az országban területi eltérések, ezért az elhelyezkedéskor érdemes utánanézni a régiós jellemzőknek. Fontos az is, hogy a villanyszerelők munkája nagymértékben az építőipartól függ: ha sok építőipari megrendelés van, a villanyszerelők iránti kereslet is. Megfelelő mobilitás jelentősen hozzájárulhat a villanyszerelők jövőbeni munkaerő-piaci sikerességéhez.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

Annak érdekében, hogy a villanyszerelő munkáltatója, illetve esetleges    megrendelője magas színvonalú  munkavégzést kapjanak, összetett szakmai ismeretekre és jó fizikai erőnlétre van szüksége az adott szakembernek. Fontosak még a további készségek, képességek is:

?     Technológiai, műszaki kompetencia, ami a különféle műszaki rajzok, diagramok, gyártási utasítások, elektromos szabványok, a beépítendő anyagok és szerkezetek, azok műszaki paramétereinek ismeretéhez és használatához szükséges;
?     Fizikai erőnlét, ami a magasban vagy fárasztó testhelyzetben, esetenként nehéz időjárási viszonyok közepette történő munkavégzéshez elengedhetetlen;
?     Logikus gondolkodás, ami a helyszínen megoldandó hálózati szerelési és egyéb gyakorlati feladatok megoldásához szükséges; 
?     Kézügyesség, ami a sokszor aprólékos szerelési munkákhoz kell;
?     Figyelem, hogy feladatát mindig a kívánt minőségben teljesíthesse;
?     Felelősségtudat, az elektromossággal való munka veszélyeinek kezelésére.
 
További fontos kompetenciaa rendszerezés és számolási képesség az adott elektromos hálózat vagy berendezés tulajdonságainak és lehetőségeinek felméréséhez, az elvégzendő feladat rendszerbe történő illesztéséhez. Az önállóság, a gyors ítélő- és cselekvőképesség is elengedhetetlen a villanyszerelői munkához, hiszen adódhatnak váratlan helyzetek és problémák, amelyeket azonnal és kielégítően meg kell oldania.A villanyszerelőnek tisztában kell lennie ezen kívül az elektromossággal kapcsolatos munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokkal, hogy mind a megrendelő, mind a saját biztonságát óvja. Kommunikációs képességre, pedig azért van szüksége, hogy hatékonyan tárgyalhasson a megrendelőkkel, a munkatársakkal és a kereskedőkkel. Amennyiben önálló vállalkozást vezet a villanyszerelő, úgy vállalkozói kompetenciák is szükségesek a nyereségesség érdekében.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A villanyszerelő munkakörtől függően, esetenként magasban dolgozik, munkáját erősáramú villamos berendezéseken végzi, amely alapján ez a szakma a fokozott baleseti veszéllyel járó munkakörök közé sorolható. Az egészségügyi követelmények ezeket a tényezőket veszi alapul:

?     jó fizikum, egészséges gerinc;
?     ép végtagok;
?     jó látás, térlátás és színlátás, illetve látásélesség;
?     jó egyensúlyérzék;
?     tiszta beszéd.
 
A szakma megfelelő védőfelszereléssel, és speciális eszközök alkalmazásával, egyéni elbírálás szerint, halláscsökkenés esetén, is gyakorolható. Fontos a nem verbális kommunikációs csatornák biztosítása, a papír vagy számítógép alapú kommunikáció elősegítése, pl. a munkafeladatok írásban történő kiadása. Szükség van a használt gépek hallássérültek számára való biztonságossá tételére, az akusztikus figyelmeztető jelzések helyett vizuális jelzések használatára, valamint vibrációs funkcióval és fényjelzéssel (pl. villogó led) ellátott speciális eszközök beszerzésére.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

?     matematika – a számítások miatt;

?     fizika – mivel ismernie kell az elektromossággal kapcsolatos fizikai törvényeket;
?     informatika – a tervezést, kalkulációt és anyagszükséglet kiszámítását jellemzően számítógéppel végzik;
?     technika, életvitel és gyakorlat – a kézügyesség és gyakorlatiasság miatt.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A villanyszerelő akkor fogja élvezni a szakmáját, ha fontos számára, hogy munkájának kézzel fogható eredménye legyen, és ennek érdekében szívesen használ szerszámokat, eszközöket és diagnosztikai műszereket. Nem zavarja, sőt igényli, hogy biztonságot nyújtó kereteket, szabályokat – ez esetben technológiai, egészségügyi, biztonsági előírásokat – kövessen. Megnyugtatja, ha tisztában van teendőivel és pontosan tudja, meddig terjed a felelőssége.

  • Tárgyias
  • Megvalósító

Mi jellemző a Villanyszerelő munkájára?

Személyközpontú (0%)
(0 - 100)
Tárgyias (100%)
Kültéri helyszínen (50%)
(50 - 50)
Beltéri helyszínen (50%)
Gyakorlatias (100%)
(100 - 0)
Gondolatokra irányuló (0%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképesítés neve és OKJ száma:
Villanyszerelő (34 522 04)

A munkakör legjellemzőbben a Villanyszerelő középfokú szakképesítéssel tölthető be.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A villanyszerelői szakképzés megkezdésének feltétele az alapfokú iskolai végzettség, tehát az általános iskola nyolc évfolyamának elvégzése. Szükséges továbbá – a képzés megkezdését megelőzően – az egészségügyi alkalmassági követelménynek megfelelni.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A Villanyszerelő szakképesítés – iskolai rendszerű szakképzésben – szakiskolában 3 év alatt szerezhető meg. Lehetőség van iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben, tanfolyamon is tanulni, ebben az esetben a képzés óraszáma 960-1440 óra között változhat. A képzés során 30%-ban elméleti oktatás folyik az iskolában vagy az elméleti képzőhelyen. A képzés 70%-át gyakorlati munkahelyen tölti a képzésben résztvevő, ahol a gyakorlati ismereteket sajátíthatja el. Mindkét esetben van szakmai gyakorlat is.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A villanyszerelő szakképzés tantárgyai a műszaki alapismeretekre és gyakorlatra koncentrál. A képzés alatt tanult tantárgyak többek között:

?     Informatikai és műszaki alapok;
?     Épületvillamossági szerelés;
?     Villamos gépek és ipari elosztó berendezések szerelése.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A képzett szakemberek legtöbbször a szolgáltató szektorban vagy az építőiparban helyezkednek el, sokan családi kisvállalkozásban, illetve egyéni vállalkozóként tevékenykednek. A képzés befejezése után a frissen végzett szakember a megszerzett középfokú szakképesítéssel többek között az alábbi munkakörökben helyezkedhet el:

?     Épületvilágítási-szerelő;
?     Épületvillany-szerelő;
?     Érintésvédelmi ellenőr;
?     Karbantartó villanyszerelő;
?     Villámvédelmi szerelő. 
 
Amennyiben a villanyszerelő tudását mélyíteni szeretné, illetve további külön szakterületre szeretne betekintést nyerni, úgy több szakképesítés-ráépülés elvégzésére is lehetősége nyílik, például: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, Erősáramú berendezések felülvizsgálója, Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő, Kisfeszültségű kábelszerelő, Robbanás biztos berendezés kezelője, Villámvédelmi felülvizsgáló.
A felsőoktatásban a villamosmérnöki alapszakok és mesterszakok nyújtanak továbbtanulási lehetőséget.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:
?     www.villanylap.hu – villanyszerelők online szaklapja
?     www.villanyszaklap.hu – épületvillamossági online szaklap
?     www.e-villamos.hu – a Villanyszerelők Lapjának fóruma
?     Kunc: Villanyszerelés lépésről lépésre. Mestermunka sorozat. Cser Könyvkiadó. 2010.
?     Dienes–Kliment: Villanyszerelő szakmai ismeretek 1-2-3. B+V Kiadó. 2006.
?     Dési: Épületvillamosság. ETK Kft. 2013.
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
?     www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
?     http://www.nive.hu/– a Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság honlapja: megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája
?     http://www.ec.europa.eu/ploteus/home– a PLOTEUS (PortalonLearningOpportunitiesthroughoutEuropenSpace) az európai tanulási lehetőségekről informál
?     http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php – Magyar Közlöny (elektronikus megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok
?     200 x Szép szakma (MFPI 2010, letölthető kiadvány: http://www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma)
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
?     www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
?     https://vmp.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaerőpiaci Portálja: álláskeresési oldal munkadók és munkavállalók számára
?     www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
?     Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (http://www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
?     www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
?     http://www.karrierplusz.hu/ - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
?     www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást ebben a szakmában ?
Géza, villanyszerelő, így nyilatkozott: „A jó villanyszerelő aranyat ér! Főleg, ha ért valami közeli rokonszakmához is, mint például a PLC (programozható logikai vezérlő) programozás, riasztó szerelés, automatizálási eszközök szerelése stb. Még ha ezek eredetileg más szakmák is, de egy szorgalmas ember beletanulhat. Véleményem szerint a gyakorlott, jó szakember a kulcs. Ha elvégzel egy villanyszerelő sulit, az egy jó belépő, de még nagyon sok tanulnivaló van, akkor is. Alázattal, akár kevesebb pénzért is el kell vállalnod munkát, hogy gyakorlatot, tapasztalatot szerezz, és tovább képezhesd magad közben. Ezt követően jön el az idő, amikor megbecsült szakemberként többet kereshetsz. Aki bizonyít, azt megbecsülik.”

További érdekességek

Gondolná-e, hogy a vezetékbehúzásnak is eltérő eszközei, technikái vannak?

A vezetékbehúzási munkálatok a vésési és csövezési munkák után jönnek: a kialakított csőbe – lehetőleg egy lendülettel – behúzzák az elektromos vezetékeket. Biztonságos eszköz erre a műanyag szalag, mert az feszültség alatti vezetékek behúzására is alkalmas – ugyanakkor hamar elveszti a formáját, és ki kell dobni. Az üvegszálas behúzókkal több vezetéket lehet egyszerre behúzni. Sokan a befúvó technikát is alkalmazzák: levegővel egy zsinórt fújnak be, amely azután már lehetővé teszi a vezeték behúzását.

Ön szerint van-e ideális munkaruhája villanyszerelőknek?

Egy jó munkaruha könnyebbséget jelent. A nehéz fizikai munkát végző épületvillamossági villanyszerelő ruhája beton-, téglapor, olaj- és festékszennyeződésnek, valamint komoly igénybevételnek van kitéve. Ezért erős szövésű, rugalmas, színtartó anyagból készült munkaruhára van szüksége állítható kantárral, nagy, cipzáras első zsebbel az iratoknak és a telefonnak, és különböző méretű és formájú zsebekre a szerszámoknak, eszközöknek. Fontos a megerősített fenék- és térdrész a fokozott igénybevétel miatt.

 

Tudja-e, hogy az energiának is vannak „színei”?

A médiában hallható osztályozás szerint az erőműveket, illetve az általuk előállított energiát színekkel jelölik attól függően, hogy előállításuk mennyire káros a környezetre nézve. Ez alapján a hagyományos energiaforrások, mint a szén, olaj és gáz, „barna” vagy „fekete” energiák. A nukleáris energia „barna” besorolású. A megújuló energiák előállítása kapta a „zöld energia” elnevezést, ilyenek például: a szél-, a víz-, a nap-, a geotermikus és a biogázból előállított energia, melyek alkalmazása, ismerete és szerelése is egyre inkább részét képezi napjaink tanult villanyszerelőinek.

 

Mit gondol, van köze a rájának az elektromossághoz?

A rája a testében akár 500-600 voltos elektromos áramot is hordozhat, amit felhasznál ellenségeivel szemben. Az áramot a hát- és mellúszó között fekvő elektromos szerv termeli. Az elektromosság segíti a tájékozódást a sötét vizekben is. Az elektronikus jelek beleütköznek a kemény tárgyakba és visszaverődnek. Így a rája meg tudja állapítani a tárgy távolságát illetve nagyságát. Az elhasznált energiát egy idő után visszanyeri és újra használható elektromos energia alakul ki testében.

Munkaadók mondták

Vissza az listához