Tartsd velünk az irányt!

Személyes segítők

Budapest, 2015.08.27.

A foglalkozások és a munka világában sok mindennel tisztában kell lennünk. Álláskereséshez kapcsolódóan tudnunk kell, hogy milyen munkakörökben gondolkodhatunk, mire vagyunk képesek, mik az elvárásaink leendő munkahelyünkkel szemben. Azt is tisztán kell látnunk, hogy milyen jogaink és kötelezettségeink vannak munkahelyünk tekintetében. Az élet azonban számos olyan helyzetet teremt, amikor az ember fejében sok-sok kérdés megfogalmazódik, felülvizsgáljuk eddigi döntéseinket, olykor-olykor elbizonytalanodunk bennük. Ugyanezen kérdések felmerülhetnek bennük akkor is, ha tanulni szeretnénk, de nem tudjuk pontosan, hogy milyen képzésben vennénk részt szívesen. Nem kell azonban megijedni, van segítség.

Jelen cikkünkben a munkavállaláshoz, állás- vagy pályakereséshez támogatást nyújtó segítő szakembereket és intézményeket szeretnénk megismertetni. Szeretnénk segítséget nyújtani abban is, hogy mely kérdéskörhöz melyik segítő szakember felkeresése ajánlott.

 

Aki valaha már álláskeresésre adta a fejét, egy-egy sikertelen pályázat után biztosan feltette már magának az alábbi a kérdéseket.

  • „Miért nem hívtak be interjúra?”
  • „Miért nem engem választottak?”
  • „Mit ronthattam el?”

 

A fentieken túl, a munkaviszony megszűnése esetén sokan, addigi munkakörükből kiábrándultan, pályamódosításon gondolkoznak, de nem látják az utat maguk előtt. Jó esetben, tisztában vannak érdeklődésükkel, tudják, hogy mit csinálnának szívesen, vagy mit nem szeretnének, de a konkrét célállás/pálya megfogalmazása már nehézséget okoz. Ezért vannak kimondottan e témakörökben jártas szakemberek, akik segítenek a tisztánlátásban, az elérendő cél megfogalmazásában, és a célhoz vehető út megválasztásában. Ők a munkavállalási tanácsadók.

 

Miben tudnak segíteni?

A munkavállalási tanácsadók személyes beszélgetés útján, a tanácskérő igényeinek megfelelően segítik a hozzájuk fordulót az elakadási pontok feltárásában, és azok megoldásában. A munkavállalási tanácsadó nem egy kérdés – egy válasz formájában mondja meg a tanácskérőnek, hogy mit kell csinálnia, hanem közösen gondolkodik ügyfelével, és célzott beszélgetés révén, információáramlás útján segíti a tanácskérőt eldöntendő problémáinak megértésében és megoldásában. A tanácsadó szakemberek a munka- és pályatanácsadás kérdéskörben kompetensek.

 

Milyen formái vannak a tanácsadásnak?

  • Egyéni tanácsadás: egy adott problémakör megoldására fókuszáló, maximum 4-5 alkalmas személyes beszélgetés, amely négyszemközt zajlik. Az elakadás formájától függően feltárásra kerülnek a munkavállalást vagy pályaválasztást akadályozó és elősegítő tényezők, személyre szabott, egyéni megoldásokat keresve.
  • Csoportos tanácsadás: kis létszámú csoportban (max. 12-15 fő), csoportvezető segítségével történik az adott kérdéskörre vonatkozó információ átadása és annak feldolgozása. Csoportos tanácsadás keretében bővíthetjük álláskeresési technikáinkat vagy választ kaphatunk pályaválasztási kérdéseinkkel kapcsolatban. A csoportfoglalkozások ereje abban rejlik, hogy a résztvevők személyes tapasztalataikat megosztva egymással, egymástól is tanulhatnak.
  • Online tanácsadás: ez a tanácsadási forma abban különbözik az egyéni tanácsadástól, hogy tanácsadó és tanácskéső rendszeres beszélgetése interneten keresztüli valósul meg. Különösen előnyös azok számára, akik távoli településen laknak, helyhez kötöttek, elfoglaltak, vagy akik számára az ilyen jellegű személyes segítségkérés nehézséget okoz.

 

Milyen típusai léteznek a tanácsadásnak?

Munkatanácsadás: A tanácsadóval történő beszélgetés során a tanácskérők megismerhetik a munkaerő-piaci folyamatokat, feltárásra kerülnek a munkavállalást elősegítő illetve korlátozó tényezők. A munkatanácsadás folyamatában a tanácskérők: megerősítést kaphatnak elképzeléseikkel kapcsolatosan, a bizonytalanságot okozó kérdéseket átbeszélve, eloszlathatják azokat; személyes igényeknek megfelelő döntést hozhatnak; egyéni tervet dolgozhatnak ki, amelyet a későbbiekben eredményesen valósíthatnak meg.

 

Pályatanácsadás: Pályatanácsadáson való részvétel során továbbtanulással, átképzéssel, pályamódosítással kapcsolatos kérdésekre kaphatunk választ. A fő hangsúly a pályacél megfogalmazása és az ahhoz kapcsolódó pályadöntés meghozatala. A célhoz vehető út megvalósításához, személyre szabott cselekvési terv kidolgozásában segíti a tanácskérőt.

 

Rehabilitációs tanácsadás: Célja a foglalkozási rehabilitáció irányának meghatározása az egyéni igények és az egészségi állapot figyelembe vételével. Azon megváltozott munkaképességű tanácskérők számára nyújtható e szolgáltatási típus, akiknek egészségi állapotuk a komplex minősítés alapján 60 százalékos vagy annál kisebb mértékű, foglalkoztathatóságuk rehabilitációval helyreállítható.

 

Álláskeresési tanácsadás: Választ kaphatunk többek között azokra a kérdésekre, hogy melyek a leghatékonyabb álláskeresési csatornák, hol és hogyan kereshetünk állást. Felkészít az állásinterjúra, az ott ránk váró helyzetekre és kérdésekre, a majdani munkahely megtartására és a beilleszkedésre.

 

Pszichológiai tanácsadás

A pszichológiai tanácsadás során pszichológus szakember segíthet feldolgozni az álláskeresés időszakában kialakuló érzelmi és lelki nehézségeinket, a kudarcok feldolgozását. Hozzájárulhat önbizalmunk emeléséhez és a valós énképünk kialakításához önismeretünk mélyítése révén. Eredményeképpen ismét motiválttá válhatunk, reális jövőképet alakíthatunk ki saját magunk számára. A pszichológiai tanácsadás során megtalálhatjuk a munka világába visszavezető utat, amelyhez konkrét lépések kerülnek kidolgozásra.

 

Hol vehetem igénybe a tanácsadói szolgáltatást?

Tanácsadói szolgáltatások igénybevételére a legszélesebb körben a munkaügyi kirendeltségek révén van lehetőség. A szolgáltatások belső tanácsadók, illetve külső szolgáltatók által valósul meg, hazai vagy Európai Uniós támogatás révén. A munkaügyi kirendeltség által szolgáltatásba irányított ügyfelek részére a szolgáltatások minden esetben ingyenesek!

A fenti szolgáltatástípusokat civil szervezetek és személyzeti tanácsadó irodák szolgáltatásai között is megtalálhatjuk. Utóbbiak térítési díj ellenében kínálják szolgáltatásaikat. Igény esetén tájékozódjunk az egyes szolgáltatások igénybevételének módjáról.

A szolgáltatások hozzáférhetőségének javításával már online módon is kérhetünk segítséget önismeretünk támogatásához, munka-, pálya- vagy akár álláskeresési döntéseink meghozatalához.

Fiatal és felnőtt korosztályt egyaránt megcélzó Nemzeti Pályaorientációs Portál támogatást nyújt a tanulás és munka világához kapcsolódó információszerzésben (leírások, filmek, kérdőívek, keresők stb.), valamint online szolgáltatásival (tanácsadás, chat) közvetlenül is segíti a portál felhasználóit.

 

Azokban az esetekben, ha elbizonytalanodunk volt munkahelyünkről való távozásunk tisztes jogszerűségéről, ha úgy érezzük, hogy hátrányos megkülönböztetéssel sérelmet szenvedtünk, ha a továbblépéshez szükséges jogi segítségre van szükségünk, igénybe vehetünk jogi tanácsadást, melyet képzett szakemberek, jogászok, ügyvédek nyújtanak.

 

Jogi tanácsadás keretében a következő kérdéskörökben fordulhatunk segítségért:

1. Munkajog: a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak és közszolgák jogállására vonatkozó törvények, munkavédelem, munkaidő, pihenőidő, szabadság, jogviták, a foglalkoztatás kedvezményei, álláskeresők támogatásai.

2. Társadalombiztosítási jog: nyugdíj- és egészségbiztosítási rendszer, nyugdíj- és egészségügyi járulékok, kedvezmények, az egyes igénybe vehető ellátások és feltételeik, öngondoskodási lehetőségek, a biztosítás nélküliek helyzete.

3. Társasági- és cégjog, szervezeti jog, vállalkozási jog: vállalkozóvá válás, társadalmi szervezetek, alapítványok, közhasznú tevékenységek; vállalkozásokat támogató szolgáltatási csomag pályázati úton elnyerhető, vissza nem térítendő támogatási, pályázati lehetőségek.

4. Közigazgatási jog: közigazgatási hatósági eljárás szabályai, közigazgatási hatóságok és feladataik, központi és területi közigazgatási szervek és hatáskörük, ügyintézési határidők, jogorvoslati lehetőségek.

 

Mint a fentiekben is olvasható, segítség tehát van. Ezért ne ijedjünk meg, ha valamely kérdésben elbizonytalanodtunk, vagy úgy érezzük, hogy valamely oknál fogva nem tudunk továbblépni a célunk megvalósítása felé. Bátran kérjük segítséget, hogy könnyebben átlendüljünk a nehézségen!

 

 

Vissza a információkhoz