Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai
011000
Fegyveres szervek foglalkozásai
Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai
Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai
A Magyar Honvédség állományában, tiszti beosztásban katonai alapfeladatokat lát el, ágazati alap- és szaktevékenységeket végez, irányítja és vezeti az alárendelt csapatokat a Magyar Honvédség feladatstruktúrája szerint, illetve különféle egyéb foglalkozásokéhoz hasonló feladatokat lát el. Feladatai: a) katonai alapfeladatok körében a szolgálati és alaki szabályzatban meghatározottak alkalmazása; b) egyéni lőfegyverének és felszerelésének kezelése és karbantartása; c) 24 órás szolgálati feladatok ellátása; d) a napirend feladatainak és tevékenységének végrehajtása; e) műszaki, logisztikai, harcászati, békefenntartó, egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása; f) részvétel a kiképzésen; g) a beosztott állomány kiképzése; h) a katonai jog és etika szabályainak betartása; i) az írásbeli és szóbeli kommunikációban a NATO egyezményes jelölések és terminológia használata; j) felkészülés a szövetségi feladatokból fakadó feladatok és viselkedési normák elsajátítására; k) rendfokozatától és beosztásától függően az alárendelt alegység, egység, magasabbegység irányítása és vezetése; l) fegyvernemi és szakági beosztásától függően a megkövetelt alap- és szakfeladatok elvégzése.