Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Helyi önkormányzat választott vezetője
112200
Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviseleti vezetők
Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetői
A képviselőtestület vagy a választópolgárok által választott képviselőként, illetve vezetőként jegyzők segítségével irányítja a települési önkormányzat hivatalát és ellátja államigazgatási feladatait. Feladatai: a) a hatáskörüket meghatározó keretek között helyi rendelet megalkotása, módosítása és hatályon kívül helyezése; b) a helyi önkormányzat munkájának szervezése, döntések előkészítése és végrehajtása, a hivatal feladatainak meghatározása; c) a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben való döntéshozatal; d) a hivatal belső szervezeti tagozódásának, a hivatal munkarendjének és az ügyfélfogadás rendjének kidolgozása, az ügyviteli rend szabályozása; e) a hivatal dolgozóinak kinevezése és az alárendelt önkormányzati tisztviselők tevékenységének ellenőrzése, a munkáltatói jogok gyakorlása; f) az önkormányzatra vonatkozó törvényi előírások maradéktalan betartásának és végrehajtásának biztosítása; g) gondoskodás a gazdálkodás szabályszerűségéről; h) a település képviselete különböző fórumokon; i) a bizottsági tagokkal, a lakossággal és más államigazgatási szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartás, részvétel különböző ünnepségeken és egyéb eseményeken; j) a képviselőtestület összehívása és elnöklés a testület ülésein.
 • Megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt.
 • Megbízatását főállásban látja el.
 • Meghatározza a hivatal feladatait, javaslatot tesz a szervezeti felépítésre, a hivatal munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére és a az ügyviteli rend szabályozására.
 • Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben.
 • Összehívja a képviselőtestületet és elnököl a testület ülésein.
 • Részt vesz a képviselőtestületi döntések előkészítésében és gondoskodik az önkormányzatra vonatkozó törvényi előírások maradéktalan betartásáról, végrehajtásukról.
 • A bizottságok tevékenysége előkészítése és összehangolása érdekében gondoskodik a megfelelő tájékoztatásukról, ellenőrzi a bizottságok határozatainak, javaslatainak intézését, a bizottságokkal kapcsolatos hivatali tevékenységet.
 • Önkormányzati tevékenységét a képviselő-testület irányítása és ellenőrzése alatt látja el, tehát a képviselő-testület utasíthatja.
 • Ügyel arra, hogy ne terhelje konfliktus a képviselőtestülettel.
 • figyelemmel kíséri a képviselők által beterjesztett javaslatok, bejelentések intézését, előmozdítja, hogy a képviselők a szükséges segítséget és tájékoztatást az érintett az érintett önkormányzati szervektől megkapják.
 • Javaslatot tesz az önkormányzat bevételeinek növelésére és a kiadások csökkentésére, a közszolgáltatások színvonalának emelésére, a terület vonzerejének javítására.
 • Kinevezi a hivatal dolgozóit, ellenőrzi az alárendelt önkormányzati tisztviselők tevékenységét, gyakorolja a munkáltatói jogokat.
 • Felel a gazdálkodás szabályszerűségéért.
 • Képviseli a települést, illetve megyét a különböző fórumokon.
 • Rendszeres kapcsolatot tart a bizottsági tagokkal, a lakossággal és más államigazgatási szervezetekkel.
 • Törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben előírt esetekben honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyekben részt vesz az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában.
 • Részt vesz a különböző ünnepségeken és rendezvényeken, beszédet mond.
 • Részt vesz a lakossági fórumokon és nyilvánosan válaszol a feltett kérdésekre.
 • Biztosítja az általa képviselt választók, illetve területek érdekeinek érvényesülését.
 • A képviselő rendszeres kapcsolatot tart választóival és a pártjával.
 • Kiemelt feladatként gondoskodik a településfejlesztésről, és a közszolgáltatások szervezéséről, továbbá együttműködik a társadalmi szervekkel és a lakosság önszereződő közösségeivel.
 • Túlnyomórészt ülő munka megterheli a belső szerveket, a gerincet
 • A túlnyomóan számítógéppel végzett munka rontja a szemet, általában károsítja az egészséget
 • A légkondicionáló allergiás és felsőlégúti panaszokat okoz
 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka
 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges az indítványok és jogszabályok értelmezéséhez
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyéni megítélésem alapuló döntések fokozzák a stresszt
 • Tárgyalóképes, magas szintű nyelvi kifejezőkészség írásban és szóban
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressz tűrő képesség
 • Fontos az új iránti fogékonyság
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • Kisebb testület, egyre kevesebb, vagy nincs segítő munkatárs, ezért nő a munkaterhelés