Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Egyházi vezető
113200
Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviseleti vezetők
Országos és területi társadalmi (érdek-képviseleti), és egyéb szervezetek vezetői
Az egyházi (hitközségi) vezető egyháza szervezeti hierarchiájának irányító szintjén áll. Vezető szerepét felekezettől függően egyedül vagy testületben gyakorolja. Feladatai: a) egyháza (illetve felekezete, vallási közössége) tevékenységének országos és területi szintű irányítása és szervezése; b) egyháza életét, működését érintő döntések hozatala (tanácsadók bevonásával) egyedül vagy testületben; c) egyháza képviselete a nemzetközi egyházi szervezetek és az ország vezetése előtt; d) konzultáció az állam vezetőivel, a vezető politikusokkal és a többi egyház hasonló szintű képviselőivel az ország egészét érintő, illetve az állam és az egyház viszonyára, valamint együttműködésük területeire vonatkozó kérdésekről; e) irányító, vezető munkáján túl felekezetenként változó mértékben és gyakorisággal papi (lelkészi, lelkipásztori) feladatok ellátása.
 • Az irányítása alá tartozó területen irányítja és szervezi egyháza (illetve felekezete, vallási közössége) lelkészi munkáját és vallási tevékenységét.
 • Döntéseket hoz egyháza életét, működését érintő kérdésekben (tanácsadók bevonásával) egyedül, testületben vagy egyházmegyéje, egyházkerülete lelkészeinek bevonásával.
 • Döntési hatáskörébe tartozik valamennyi, az egyházat érintő egyházpolitikai kérdés, beleértve a tanbeli, a tanértelemzésbeli, szervezeti és személyi kérdéseket is.
 • Döntéseit a hierarchiában felette álló személy vagy testület elé terjeszti jóváhagyásra, döntéseiben véleményüket figyelem beveszi.
 • Az alárendelt egyházi szervezet segítségével végrehajtja a meghozott döntéseket.
 • Egyházi vezetőként képviseli egyházmegyéjét, egyházkerületét, egyházát a nemzetközi egyházi szervezetek, az ország vezetése előtt, vagy országos és magasabb szintű gyűléseken, tanácskozásokon.
 • Konzultál az állami vezetőkkel, a vezető politikusokkal és a többi egyház hasonló szintű képviselőivel az ország egészét érintő, illetve az állam és az egyház viszonyára, valamint együttműködésük területeire vonatkozó kérdésekről (pl.: oktatás, karitatív és szociális tevékenység).
 • Kapcsolatot tart területe világi vezetőivel (országos, megyei, helyi önkormányzatok vezetői).
 • Irányító, vezető munkáján túl felekezetenként változó mértékben és gyakorisággal papi (lelkészi) feladatokat is ellát.
 • Rendszeres kapcsolatot tart hívőkkel és a támogatókkal.
 • Lelki és erkölcsi támogatást nyújt a vallási közösség tagjainak, beleértve a lelkészeket, az egyházi szervezet tagjait is.
 • Ellenőrzi az alárendelt szervezet munkáját.
 • Részt vesz a vallásoktatásban, illetve felügyeli azt.
 • Gondoskodik az alárendelt szervezet működéséhez szükséges forrásokról.
 • Az alárendelt egyházi szervezet tevékenységéről a hierarchiában felette álló személynek vagy testületnek rendszeresen beszámol.
 • Túlnyomórészt álló munka megterheli a lábakat és a gerincet
 • A sok olvasás rontja a szemet.
 • A hívek között végzett munka növeli a megfertőződés lehetőségét.
 • Zárt térben és szabadan végzett munka
 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges a ceremóniák elvégzéséhez
 • A hívek meghallgatása, a gyónás növelheti a belső felszültséget
 • Az egyéni megítélésem alapuló döntések fokozzák a stresszt
 • Tárgyalóképes, magas szintű nyelvi kifejezőkészség írásban és szóban
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressz tűrő képesség
 • Az egyházban is fontos az új iránti fogékonyság
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • A kevesebb a segítő, ezért nő a munkaterhelés.