Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Hallás- és beszédterapeuta
222700
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Egészségügyi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
Humán-egészségügyi (társ)foglalkozások
A hallás-, beszéd-, és nyelvi rendellenességeket felismeri, diagnózist ad és a rendellenességeket kezeli. Az egyén szükségleteinek megfelelő minőségi hangot, kommunikációra alkalmas beszédet és hallást alakít ki, tanácsot ad a hallásbetegség és kommunikációs témákban. Feladatai: a) a hallás- és beszéd-, illetve nyelvi rendellenességek felismerése, a diagnózis felállítása és a kezelési módszer kialakítása, a kezelés végrehajtása; b) tanácsadás a beszéd- és/vagy hallásfogyatékos személyek, ezek családtagjai, tanárai és munkaadói számára; c) tevékenységek elvégzése, amelyeknek célja a kiesett és megmaradt funkciók lehető legmagasabb szintű helyreállításának és használatának előmozdítása; d) az egyén szükségleteinek megfelelő minőségű hang és kommunikációra alkalmas beszéd kialakítása; e) a hallássérültek oktatása hallókészülék, erősítők, tükrök, audiovizuális és egyéb segédeszközök segítségével; szájról olvasás, ujj-abc, hangos beszéd tanítása; f) a beszédfogyatékosok beszédhibájának megszüntetése, az írással, olvasással, számolással kapcsolatos problémák kiküszöbölése.
 • forgalmi naplót vezet, egyéni lapon rögzíti a paciensek megjelenését, feljegyzéseket vezet a foglalkozások tartalmáról
 • részt vesz a munkáját segítő továbbképzéseken, gondoskodik önképzéséről
 • Túlnyomórészt ülő munka megterheli a belső szerveket, a gerincet
 • az egyik legsúlyosabb megterhelés maga a sok beszéd, időnként előfordul a krónikus gégehurut, hangszálgyulladás
 • Zárt térben, irodában végzett munka, ami a helyszínek közötti helyváltozatással jár
 • Aki ezen a pályán dolgozik, fokozott érzelmi megterhelést kell elviselnie, a fogyatékos emberek körében végzett munka önmagában jelentős lelki megterhelést okoz, ehhez hozzá jönnek a személyes gondok, a magatartási zavarok, a tanulási nehézségek.
 • A munka jó figyelemösszpontosítási és - megosztási képességet igényel, figyelni kell a tananyagra, a feldolgozás módszereire, a páciensek reakcióira, észrevételeire.
 • Az egyéni megítélésem alapuló döntések fokozzák a stresszt
 • Miközben Magyarországon egyre több beszéd és halláskárosodott gyereket regisztrálnak, a terapeuták intézményi elhelyezkedési lehetőségei szűkülnek
 • A terapeuták iránti kereslet a fővárosban nő
 • A jónevű szakember iránt nagy a kereslet a magánszektorban
 • Azok tudnak megmaradni ezen a szakterületen, akik, türelmesek, kitartóak, szeretik az embereket, különösen a gyereket, érdeklődnek a szép beszéd, a helyes nyelvhasználat iránt
 • Fontos előfeltétele a munkának a szép nyelvi kifejezőkészség
 • Magas szintű beleérző képességgel lehet elérni, hogy azonosulni tudjon mások problémáival, a félénk zárkózott, frusztrált felnőttek esetén
 • Együttműködési készség, kreativitás, kapcsolatteremtő képesség elengedhetetlen a munkához
 • Ismernie kell az új technikákat, rendelkeznie kell számítógépes ismertekkel