Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Ápoló (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
223100
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Egészségügyi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
Ápoló, szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
A testi vagy szellemi betegségben, fogyatékosságban szenvedő embereket kezeli és gondozza. Feladatait más egészségügyi személyzettel együttműködve, orvosok irányításával, más egészségügyi személyzet felügyeletével végzi. Feladatai: a) a betegekről ápolási terv készítése; b) asszisztálás az orvosnak a vizsgálatoknál és kezeléseknél, a hatáskörébe tartozó vizsgálatok és kezelések önálló elvégzése, a betegek folyamatos megfigyelése; c) gondoskodás a létfenntartáshoz és a gyógyuláshoz elengedhetetlen szükségletek kielégítéséről, a gondozás koordinálása más egészségügyi szakemberek bevonásával; d) kapcsolattartás a betegek hozzátartozóival vagy a szociális gondozói hálózattal, a betegek és családtagjaik felkészítése az otthoni ápolási feladatokra; e) egészségügyi tanácsadás, egészségnevelés; f) továbbképzés tartása, kutatómunka végzése; g) más ápoló, szakápoló személyzet, egyéni gondozók és egyéb egészségügyi dolgozók munkájának felügyelete és koordinálása.