Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Szociálpolitikus
231100
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Szociális szolgáltatási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
Szociális szolgáltatási foglalkozások
Megtervezi, megszervezi a szociális alapok elosztását, és a szociális szolgáltatást végző intézményekben felügyeli a szociális problémákkal küzdő egyének és csoportok segítését. Szerepet vállal a szociálpolitikai intézkedésekkel kapcsolatos javaslatok elkészítésében. Feladatai: a) családsegítő szolgálatoknál, önkormányzati hivatalokban, minisztériumokban, idősek otthonában, gyermeknevelő és védő intézetekben, alapítványoknál, egészségügyi intézményekben és más szociális alapok felosztását vagy szociális szolgáltatást végző intézményekben a rászorultak segítésének megtervezése, megszervezése és koordinálása; b) különböző juttatások, segélyek és kedvezmények létrehozása, átalakítása és/vagy elbírálása. c) szociális intézmények létesítésének és működésének megszervezése; d) adatok gyűjtése a szociális szükségletek és problémák megismerésének érdekében (helyi vagy társadalmi szinten); e) megelőző és intervenciós programok kidolgozása az adott közösség érdekében; f) szakterületéhez (hátrányos helyzetű csoportok, pl. etnikai kisebbségek, szenvedélybetegek, nagycsaládosok, menekültek, elítéltek stb.) kapcsolódó kutatómunka végzése és szakértői tanulmányok, esettanulmányok készítése.
 • a hátrányos helyzetű csoportok esetében a szociális jelenségeket vizsgálja a megfigyelés és az interjú módszerével
 • helyi vagy társadalmi szinten adatokat gyűjt a szociális szükségletek és problémák megismerése érdekében
 • különböző intézményekben közreműködik a juttatások, segélyek, és kedvezmények javaslatában és elbírálásában
 • javaslatokat tesz szociális intézmények létesítésére, valamint megszervezi és működteti azokat
 • szakterületéhez kapcsolódó kutatómunkát végez és szakértői tanulmányokat készít
 • tudományos cikkeket és beszámolókat ír
 • statisztikai feldolgozást végez, együtthatókat és más mutatókat számol ki
 • idegrendszeri betegségek kizáró vagy korlátozó jellegűek
 • látó-, halló- és beszélő szervek nagymértékű károsodása kizáró ok
 • túlnyomórészt ülő munka (gerincbántamak kialakulásának veszélye)
 • zárt helyiségben, megfelelő légkörű irodában dolgozik
 • a felméréseket kint a terepen végzi, különböző szociális és lakhatási körülmények között
 • pszichés és érzelmi megterhelés
 • Várható a számítógépes technika tovább fejlesztése az elemzések, összefüggések megállapításának a területén.
 • Az on-line vitafórumok és felmérések elterjedése várható.
 • A gazdasági válság, civilizációs ártalom okozta szociálpolitikai, társadalmi problémák köre bővül.
 • Nagy szükség lesz jól képzett, különböző problémákra szakosodott szakemberekre.