Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Foglalkozas adatlap
Egyetemi, főiskolai oktató
241000
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Oktatók, pedagógusok
Felsőoktatási intézményi oktatók, tanárok

Az egyetemi, főiskolai oktató munkáját egyetemeken, főiskolákon végzi, a hallgatókat tanítja szakterületének egyes tantárgyaira. Végezhet tudományos kutatómunkát is, melynek eredményeképpen szakcikkeket, tanulmányokat, szakkönyveket publikálhat szerzőként vagy társszerzőként. Az oktató munkaköre szerint lehet tanársegéd, adjunktus, docens, vagy tanár, minél tapasztaltabb szakemberről van szó, annál inkább irányítja az oktatói munkát és annál több kutatást végez, vezet.

 • A hallgatók számára a szakterület ismeretanyagát feldolgozza, előkészíti az órák anyagát. Oktatási anyagokat, jegyzeteket, tankönyveket készít.
 • Előadásokat, szemináriumokat, gyakorlatokat, konzultációkat, speciálkollégiumokat vezet önállóan vagy társoktatókkal.
 • Vizsgák, szigorlatok, kollokviumok és államvizsgák anyagait előkészíti, azokat megtartja.A hallgatók tudásának ellenőrzésére szolgáló írásbeli anyagot kijavítja. Szóbeli vizsgák esetén is értékeli az egyes hallgatók tudását, és az ennek megfelelő jegyet megállapítja.
 • A szakterület ismereteinek változását folyamatosan követi, és ennek megfelelően változtatja a hallgatóknak átadott ismeretanyagot. Szakmai kapcsolatokat is ápol.
 • Szakterületén alap- és alkalmazott kutatómunkát folytat, beosztottjai és doktorjelöltjei kutatómunkáját irányítja. Kutatási eredményeit hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban, szakkönyvekben közzéteszi.

Felsőoktatás

Név: Egyetemi tanár

Szint: az adott szakterület mesterképzése (MSc) és PhD

 • Munkakörnyezet:munkáját jellemzően az egyetem, főiskola épületében végzi. Óráit kisebb-nagyobb méretű előadótermekben, szobákban tartja. Irodájában fogadja hallgatóit, készíti elő óráit és megfordulhat a közös használatú tanári szobákban, tanszéki titkárságon is. Egyes specializációk esetén, például biológia, kémia, zoológia, régészet esetében az oktatás laboratóriumokban és szabadtéri terepen is folyhat. Ilyenkor a munkavégzés akár utazással is járhat.
 • Munkaidő:munkaidejének tanórákon töltött része általában hétfőtől péntekig zajlik. A munka további része szabad, szellemi jellegű munka, melyet az oktató szinte bármikor elvégezhet, így előfordulhat a napi 8 órát meghaladó, hétvégi, vagy akár ünnepnapi munkavégzés is. A munka végezhető részidőben, például félállásban is.

Az egyetemi, főiskolai oktatómunkakör betöltéséhez az alábbiaknak kell megfelelni:

 • jó látás, látásélesség, térlátás, a munka során használt eszközök, például a számítógép hatékony működtetéséhez;
 • ép karok és ujjak, az íróeszközök és a billentyűzet használatához;
 • jó hallás, a hallgatók észrevételeinek, kérdéseinek megértéséhez;
 • tiszta beszéd, hogy a hallgatók számára könnyen, érthetően át tudja adni az ismereteket;
 • tartós ülőmunkára való alkalmasság, mivel munkájának nagy részét könyvek fölött, monitor előtt ülve végzi.

Mozgás-, látás-, és hallássérültek a sérülés típusától és mértékétől függően láthatják el ezt a munkakört.

 • Közösségi
 • Elemző
  • Tárgyias, Személyközpontú
  • Önálló, Csoportos
  • Gondolatokra irányuló, Gyakorlatias