Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Középfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató
242200
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Oktatók, pedagógusok
Középfokú nevelési-oktatási intézményi oktatók, tanárok
Középfokú oktatási intézmények (szakközépiskolák, szakiskolák) felnőttképző és továbbképző intézmények tanulóinak különböző szakmacsoportok, szakmák elméleti és gyakorlati ismereteit tanítja. Feladatai: a) a tanterv alapján a szak- és gyakorlati tantárgyak tanmenetének elkészítése, felkészülés az egyes tanítási órákra; b) az elméleti tananyag oktatása, feldolgozása, megbeszélése, tanítása; c) a gyakorlati tananyag oktatása, bemutatása, gyakoroltatása; d) a házi feladatok kijelölése és ellenőrzése, az írásbeli munkák kijavítása, a szóbeli feleletek és beszámolók értékelése; e) dolgozatok előkészítése, megíratása és értékelése; f) a tanulók tanulmányi előmenetelének, teljesítményének értékelése; g) szülői értekezletek, fogadóórák keretében kapcsolattartás a szülőkkel; h) részvétel a nevelőtestületi üléseken, szakmai munkaközösségi értekezleteken, nevelési értekezleteken, kapcsolattartás más tanárokkal, nevelőkkel; i) munkavédelmi oktatás tartása, a munkavédelmi szabályok betartásának ellenőrzése; j) részvétel a munkahelyi továbbképzésben.
 • Kijelöli és ellenőrzi a házi feladatokat
 • Kijavít az írásbeli munkákat
 • Meghallgatja és értékeli a szóbeli feleleteket és beszámolókat
 • Előkészíti, megíratja és értékeli a dolgozatokat
 • Értékeli a tanulók tanulmányi előmenetelét
 • Kapcsolatot tart a szülőkkel, szülői értekezletek, fogadóórák keretében
 • Részt vesz a tantestületi üléseken, szakmai munkaközösségi összejöveteleken, nevelési értekezleteken
 • Megtartja a munkavédelmi oktatást, és ellenőrzi a munkavédelmi szabályok betartását
 • A tanműhelyekben fokozott balesetveszély
 • Az oktatott szakmától függően váltózó allergizáló anyagok (pl. szálló por, higítók, vegyszerek)
 • Munkáját jellemzően oktatási intézményben, zárt térben végzi
 • Az oktatott szakmától függően szabadban is végezheti a munkája nagy részét
 • Magas stresszterhelés
 • Az iskolákban a tanulók körében fokozódó agresszó
 • Az intézmények szolgáltató szerepének előtérbe kerülésével növekvő terhelés
 • Csökken a gyermeklétszám
 • Az intézmény és a környezet kapcsolata intenzívebbé válik
 • Az intézmények szolgáltató szerepe kerül előtérbe
 • A nevelési-oktatási és képzési tevékenység egyre összetettebbé válik
 • Az oktatástechnikai eszközök fejlődnek, a digitális technika előtérbe kerül
 • A jól képzett szakemberek iránti igény nő a munkaerő- piacon
 • A kulcsképességekkel rendelkező munkavállalók iránti munkaerőpiaci igény nő
 • Rokon foglalkozasok