Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Foglalkozas adatlap
Általános iskolai tanár, tanító
243100
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Oktatók, pedagógusok
Óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézményi tanárok, oktatók, nevelők

Az általános iskolai tanár és tanító az általános iskolában tanuló gyerekek oktatásával és nevelésével foglalkozik. Munkájának elsődleges célja a diákok felkészítése az általános iskola következő, valamint a középiskola osztályainak sikeres elvégzésére. A tanár a tanulókat 5-8. osztályig egy adott szakterület tárgyaiból tanítja, míg a tanító 1-4. osztályig minden tantárgyat, 5-6. osztályban egy-egy műveltségi területet oktat. Ez a fajta munka hatalmas felelősségtudatot követel, hiszen a pedagógus közvetlenül befolyásolja a jövő nemzedékének fejlődését.

 • A tanterv alapján elkészíti az általa oktatott tantárgyak tanmenetét. Felkészül az egyes tanítási órákra, szükség esetén audiovizuális szemléltető eszközöket – projektort stb. – alkalmaz.
 • A tanulókkal közösen feldolgozza és megbeszéli a tananyagot. Az esetlegesen felmerülő kérdéseket tisztázza.
 • Házi feladatot ad. Ellátja a diákokat az ennek megoldásához szükséges minden információval, majd le is ellenőrzi ezeket.
 • Rendszeresen felméri a tanulók tudását. Szóban feleltet, dolgozatokat irat, majd ezeket kiértékeli.
 • Fenntartja az iskola rendjét, így biztosítva az oktatási munka zavartalanságát.
 • A szülőkkel elsősorban fogadóórák és szülői értekezletek alkalmával tart kapcsolatot.
 • Tantestületi, nevelési értekezleteken, továbbképzéseken vesz részt.
 • Osztálykirándulások, sportesemények és egyéb iskolai rendezvényeket szervez.
 • Vezeti a naplót, a félévi és az év végi értékelést követően a tanulók bizonyítványaihoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokat is elvégzi. 

Felsőoktatás

Név: Tanító, illetve Általános iskolai tanár

Szint: Alapképzési szak (BA)

 • Munkakörnyezet: tevékenységét elsősorban az iskolában végzi. A tanulókat a tanteremben oktatja, adminisztrációs tevékenységeit pedig a tanári szobában végzi. Osztálykirándulások és egyéb iskolai programok lebonyolítása során más helyszíneken is dolgozhat.
 • Munkaidő: normál munkarendnek megfelelően – hétfőtől péntekig, napi 8 órában – dolgozik. A szakkörök, korrepetálások megtartása a délutáni órákban is történhet, dolgozatjavítási és rendezvényszervezési feladatait pedig akár hétvégén is végezheti.

Az általános iskolai tanár, tanító munkakörének betöltéséhez az alábbiaknak kell megfelelni:

 • ép beszédkészség, a tananyag átadásához;
 • jó látás és hallás, a számonkérések és dolgozatjavítások értékeléséhez;
 • ép végtagok, az oktatási segédeszközök használatához;
 • érzelmi stabilitás, a gyerekekkel való stabil együttműködéshez.

Hallássérültek és enyhe fokban mozgássérültek a sérülés típusától és mértékétől függően elláthatják ezt a munkakört.

 • Közösségi
 • Megvalósító
 • Irányító
  • Tárgyias, Személyközpontú
  • Beltéri helyszínen, Kültéri helyszínen
  • Irányító, Végrehajtó