Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül)
249400
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Oktatók, pedagógusok
Egyéb szakképzett oktatók, nevelők
Az oktatatási intézmények rendszerén kívül a tánccal, a drámával, a vizuális és egyéb művészetekkel (a zene kivételével) kapcsolatos gyakorlati és elméleti ismeretekre oktat a megrendelő igényének megfelelően egyénileg vagy csoportos formában. Feladatai: a) a diákok képességeinek felmérése és tanulási szükségleteik meghatározása; b) az oktatási program, az egyéni és csoportos órák és műhelyfoglalkozások kidolgozása, előkészítése és lebonyolítása; c) a tanulmányozott tárgy elméletével kapcsolatos anyagok kidolgozása és bemutatása; d) a dráma, a tánc és a vizuális vagy egyéb művészetek gyakorlati aspektusainak oktatása és bemutatása; e) a diákok képességeinek, érdeklődésének és tehetségének megfelelő feladatok kiosztása; f) a diákok tudásának felmérése, és tanács, kritika és ösztönzés nyújtása; g) a tanterv, a tanfolyamok tartalma, a tananyagok és az oktatási módszerek felülvizsgálata; h) a diákok felkészítése a vizsgákra, előadásokra és felmérésekre; i) látogatások és kirándulások szervezése különféle kiállításokra és előadásokra; j) a diákok előadásainak vagy kiállításainak megszervezése, segédkezés ezek lebonyolításában.
 • felméri a csoprttagok képességeit és meghatározza tanulási szükségleteiket
 • kidolgozza az oktatási programot, az egyéni és csoportos foglalkozások, műhelyfoglalkozások tartalmát, menetét
 • előkészíti a foglalkozást pl.: audiovizuális és egyéb szemléltető eszközöket, taneszközöket gyűjt, válogat vagy készít
 • lebonyolítja a foglalkozásokat a csoport jellemzőinek figyelembe vételével
 • ismerteti, bemutatja a tanulmányozott tárgy elméletével kapcsolatos anyagokat
 • oktatja és bemutatja a dráma, a tánc és a vizuális vagy egyéb művészetek gyakorlati elemeit
 • a gyakoroltatására törekedve vezeti a foglalkozásokat, koordinálja a csoport működését
 • kezeli az esetleges konfliktushelyzeteket a csoporton belül
 • feladatokat oszt ki a csoporttagok képességeinek, érdeklődésének és tehetségének megfelelően
 • ellenőrzi, felméri a megszerzett tudást és tanácsot, kritikát, ösztönzést nyújt a csoporttagoknak
 • felülvizsgálja a tantervet, a tanfolyamok, foglalkozások tartalmát, ismeretanyagát és az oktatási módszereket
 • felkészíti a diákokat a felmérésekre, vizsgákra, előadásokra
 • látogatásokat és kirándulásokat szervez az oktatott ismeretkört érintő különféle kiállításokra és előadásokra
 • megszervezi a diákok előadásait, bemutatóit vagy kiállításait, illetve segédkezik ezek lebonyolításában
 • bővíti szakmai tudását, ismereteit
 • adminisztrál és nyilvántartásokat vezet (pl: jelenléti ív)
 • a fizikai megterhelés az oktatott ismerettől függ, de jellemzőek a könnyű fizikai tevékenységek
 • a jó egészségi állapot elengedhetetlen, mivel emberekkel foglalkozik
 • fontos a jó látás és hallás
 • fő tevékenység a kommunikáció, ezért a beszédkészség súlyos zavara kizáró oknak számít
 • Többnyire belső munkahelyen, zárt térben végzett tevékenység.
 • Jellemzően osztálytermekben, művelődési, közösségi intézményekben, kultúrált körülmények között dolgoznak.
 • Általában viszonylag sok mozgásal járó, könnyű fizikai és szellemi munka.
 • Változatos időrendben dolgozhatnak, alkalmazkodva a csoport jellegéhez, a felmerülő megrendelői igényekhez.
 • előfordulhatnak konfliktusok, megoldatlan feszültségek, melyek pszichés megterhelést okozhatnak
 • a szellemi képességet jelentősen megterheli a tartós koncentrálási képesség követelménye
 • a különböző képességű és személyiségű tanítványokkal való foglalkozás érzelmi megterhelést is jelenthet
 • a gyermekekkel való foglalkozás toleranciát, megbízhatóságot, kiegyensúlyozottságot kíván
 • az önuralmat próbáratevő gyermeki viselkedésformák kezelése jó humorérzékkel és kreativitással lehetséges
 • az elvégzett munka eredménye, sikeressége sokszor csak hosszú távon érzékelhető, ami nagy kitartást igényel
 • a különböző kultúrákhoz, szociális réteghez tartozó, sajátjától távolabb álló értékrendet követő családok elfogadása
 • határozott, de önkritikus viselkedés szükséges
 • gyors helyzetfelismerést és reagálást igényel az esetleges veszélyhelyzetek elhárítása
 • Csökken a gyermeklétszám, ez befolyásolhatja az igényt a tanárképzésre.
 • A nagyon eltérő képességek és a tanulói, szülői igények szükségessé teszik a differenciált nevelést, oktatást.
 • Az intézmény és a környezet kapcsolata intenzívebb lesz a jövében, ami előtérbe helyezi az intézmények szolgáltató szerepkörének fejlesztését.
 • Az oktatási és képzési tevékenység egyre összetettebbé válik, nő az igény az integrált nevelés-oktatás iránt.
 • A jól képzett, kulcsképességekkel rendelkező szakemberek iránti igény nő a munkaerőpiacon.
 • További finanszírozási problémák várhatók, melyek negatívan befolyásolják a művészetek kibontakozását, fejlődését.
 • A művészeti alapiskolák tevékenységétől várhatóan kialakul az igényes közönség réteg.
 • A képzőművészeti, táncművészeti, valamint szín- és drámajáték-oktatás mindinkább bizonyítja létjogosultságát, főként a vidéki, illetve a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztése terén.