Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Informatikatanár (iskolarendszeren kívül)
249500
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Oktatók, pedagógusok
Egyéb szakképzett oktatók, nevelők
Az oktatási intézmények rendszerén kívül számítástechnikával és informatikával kapcsolatos gyakorlati és elméleti ismereteket oktat a megrendelő igényének megfelelően egyénileg vagy csoportos formában. Feladatai: a) az egyes felhasználók és szervezetek informatikai képzési igényeinek és szükségleteinek meghatározása; b) az oktatási/képzési anyagok és segédanyagok, pl. kézikönyvek, vizuális segédanyagok, internetes kézikönyvek, bemutató modellek és kiegészítő képzési referenciaanyagok elkészítése és továbbfejlesztése; c) az egyéni és csoportos képzési és fejlesztési programok megtervezése, összehangolása, ütemezése és megtartása, a műhelyek, ülések, bemutatók és konferenciák levezetése és segítése; d) a képzés minőségének és hatékonyságának figyelemmel kísérése, mérése és folyamatos értékelése, a képzési célok, módszerek és az elérni kívánt eredmények felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása; e) a különböző témák és rendszerek teljes megértését szolgáló háttéranyagok összegyűjtése, tanulmányozása és kutatása; f) folyamatos lépéstartás a legfrissebb termékfrissítésekkel, a szoftverek fejlesztésében elért eredményekkel és az általános informatikai trendekkel, végfelhasználói termékek és anyagok, pl. felhasználói képzési, konzultációs és oktatási kézikönyvek, internetes súgók, kezelési és karbantartási utasítások írása.