Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Foglalkozas adatlap
Ügyész
261200
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Jogi és társadalomtudományi foglalkozások
Jogi foglalkozások
Gondoskodik a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogainak a védelméről, valamint az alkotmányos rendet minden, az ország biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető cselekmény következetes üldözéséről, közreműködik az alkotmányosság védelmében és a jogszabályok érvényre juttatásában. Feladatai: a) az ügyészség hatáskörébe tartozó bűnügyi nyomozás lefolytatása, a bűnügyi nyomozások törvényességi felügyelete; b) a törvényben meghatározott feltételek esetén vádemelés, a magánvád esetét kivéve a bíróság előtt a vád képviselete; c) a büntetések, intézkedések, a személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedések végrehajtásának törvényességi felügyelete, és a büntetés-végrehajtással kapcsolatos bírósági eljárásban való ügyészségi közreműködés; d) bírói engedélyhez kötött és bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtés végzése vagy végeztetése; e) a peres és nem peres eljárásokban keresetindítás, eljárás kezdeményezése, illetve a törvényesség védelme; f) a törvényben biztosított jogorvoslati jogok gyakorlása; g) annak elősegítése, hogy a bíróságokon kívüli jogalkalmazói szervek, a társadalom valamennyi szervezete és az állampolgárok a jogszabályok rendelkezéseit megtartsák; h) a törvényességi kérelmek, panaszok, közérdekű bejelentések, ellenvetések elbírálása, az alá tartozó szervek működésének törvényességi felügyelete; i) törvényességi felügyelet kifejtése a kormánynál alacsonyabb szintű közigazgatási szervek által kibocsátott jogszabályokra, illetőleg az állami irányítás egyéb jogi eszközeire, valamint e szervek egyéb, általános érvényű rendelkezéseire, továbbá e szervek jogalkalmazás körébe tartozó egyedi döntéseire, ennek keretében óvás emelése; j) törvénysértő gyakorlat vagy mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés megszüntetése érdekében felszólalás megfogalmazása, jövőbeni törvénysértés veszélye esetén figyelmeztetés benyújtása a szerv vezetőjének; k) szabálysértési és rendészeti ügyekkel kapcsolatos ügyészi feladatok ellátása.
  • Önálló, Csoportos
  • Beltéri helyszínen, Kültéri helyszínen
  • Gondolatokra irányuló, Gyakorlatias