Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Foglalkozas adatlap
Bíró
261300
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Jogi és társadalomtudományi foglalkozások
Jogi foglalkozások

A bíró a Magyar Köztársaság nevében, egy személyben, vagy többedmagával tanácsban a jogsértő magatartások révén megvalósuló bűncselekményeket, jogsérelmeket bírálja el. Meghozza ítéletét az elé utalt polgári, gazdasági, munkaügyi, büntető és szabálysértési ügyekben, amely révén vagy bünteti a bűnelkövetőket, vagy bizonyítottság hiányában felmenti a vádlottakat.

 • Áttanulmányozza az eljárást megindító iratokat, mellékleteket. Ha minden szükséges feltétel rendelkezésre áll, kitűzi a tárgyalást, beidézi rá a feleket.  
 • Lefolytatja a bizonyítási eljárást: a peres feleket, a tanúkat, a szakértőket meghallgatja a tárgybeli esetről, megvizsgálja a fényképeket, iratokat. Mindent, ami a tárgyaláson elhangzik, magnóra mond, amely alapján elkészül majd a jegyzőkönyv.
 • A jogvitákat függetlenül, csak a jogszabályokra hagyatkozva, illetve a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, részrehajlás nélkül bírálja el – meghozza az ítéletet. Megállapítja, hogy kinek van igaza, ki a nyertes fél, illetve ki a felelős, s ez alapján kiszabja a büntetést.
 • A peres eljárások végén meghozott ítéletét írásba foglalja, illetve az egyes tárgyalásokon történtekről jegyzőkönyvet készít – az őt segítő leíró révén –, melyet postai vagy elektronikus úton eljuttat a feleknek.
 • A peres iratokat megőrzi, illetve intézkedik azok bírósági irattárába helyezéséről, archiválásáról.

Felsőoktatás

Név: Jogász

Szint: Mesterképzési szak (osztatlan, MA)

 • Munkakörnyezet: tevékenységét jellemzően a bíróság épületében, a tárgyalóteremben vagy az irodai szobájában végzi.
 • Munkaidő: normál munkarend szerint alakul, hétfőtől péntekig napi 8 órában látja el feladatait, de előfordulhat, hogy túlórára van szükség.

A bírói munka ellátáshoz az alábbiaknak kell megfelelni:

 • ép kezek és ujjak, például a számítógép használatához;
 • jó látás, színlátás, térlátás, többek között a bizonyítékok megtekintése során;
 • jó hallás a tárgyalásokon való figyelem miatt;
 • tiszta beszéd, amely ugyancsak a tárgyalások során elengedhetetlen.

A foglalkozás egyes tevékenységeit hallássérültek és enyhe fokban mozgássérültek is el tudják végezni.

 • Elemző
 • Megvalósító
  • Önálló, Csoportos
  • Beltéri helyszínen, Kültéri helyszínen
  • Irányító, Végrehajtó