Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Foglalkozas adatlap
Közjegyző
261400
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Jogi és társadalomtudományi foglalkozások
Jogi foglalkozások

A közjegyző szerves, speciális része a hazai igazságszolgáltatási rendszernek. Közhatalmi funkciót lát el, de munkáját vállalkozóként végzi. Minden esetben az ügyfél megkeresésére jár el, önállóan tevékenység megkezdését nem kezdeményezi, költségeit számla alapján az ügyfél fizeti. A közjegyző pártatlan, az adott ügyben érintett feleket ugyanúgy tájékoztatja az ügy részleteiről. Kötelező feladata az előzetes bizonyítás, és csak olyan feladatokat utasíthat vissza, amelyek szerinte jogszabályba ütköznek.

 • Közokiratokat készít, mely teljes hitelességgel bizonyítja az okiratba foglalt nyilatkozat, a tanúsított adatok és tények, a benne foglalt határozatok, intézkedések stb. valóságát, megtételét, idejét és módját.
 • Tanúsítványokat állit ki, aláírásával, bélyegzőjével igazolja például a bemutatott irat, aláírás valódiságát.
 • Hagyatéki eljárást folytat le, mely során az örökösök által bemutatott okmányok alapján a jogszabályoknak megfelelően rögzíti a hagyaték megosztását.
 • Nemperes eljárásokat folytat le, ilyen többek között a fizetési meghagyás kibocsátása.
 • Gondoskodik a letétbe helyezett okiratok, például végrendeletet, pénz, vagy értéktárgyak bizalmi őrzéséről.
 • Munkájáról, folyamatosan nyilvántartást vezet.
 • Jogi tanácsot ad, ügyfeleit segíti jogaik gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében.
 • Képviseletet lát el, cégbírósági, államigazgatási, ingatlan-nyilvántartási és más hatósági eljárás során ügyfelei érdekében jár el.

Felsőoktatás

Név: Jogász

Szint: Mesterképzési szak (osztatlan, MA)

 • Munkakörnyezet: tevékenységét irodájában végzi. Egy-egy ügy során megfordulhat hatóságoknál, bíróságon, az ügyfél irodájában, lakásán is.
 • Munkaidő: jellemzően hétfőtől péntekig heti 40 órában dolgozik, de előfordulhat akár napi 12 órát igénylő munkavégzés is.

A közjegyzői munkakör betöltéséhez az alábbiaknak kell megfelelni:

 • ép hallás, az ügy minden egyes részletének megértéséhez;
 • ép kezek és ujjak, például a számítógép használatához;
 • jó beszédkészség, az ügyfelekkel történő eredményes kommunikációhoz;
 • jó látás, a számítógép előtt végzett munka során lehet hasznos.

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülés-specifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonomikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, használatával, mozgás-, hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, ill. hallórendszer mely része, mikor, és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz. 

 • Megvalósító
 • Elemző
  • Tárgyias, Személyközpontú
  • Beltéri helyszínen, Kültéri helyszínen
  • Irányító, Végrehajtó
  Kompetenciák
  Betölthető munkakörök