Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Pap (lelkész), egyházi foglalkozású
273000
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Kulturális, sport-, művészeti és vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
Vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
Vallások vagy felekezetek rítusát vezeti, istentiszteleteket, szentbeszédeket, prédikációkat tart, keresztelési, esketési, temetési szolgálatokat végez, lelki és erkölcsi támogatást nyújt a vallási közösség tagjainak, humanitárius, szociális tevékenységet folytat, hitoktatással foglalkozik, és az egyházi intézmények működtetésével kapcsolatos feladatkört lát el. Feladatai: a) misék, istentiszteletek vezetése, a szentségek kiszolgáltatása a hitnek vagy felekezetnek megfelelő szabályok szerint; b) szentbeszédek, prédikációk tartása; c) lelki és erkölcsi támogatás a vallási közösség tagjainak; d) lelkészi lelki gondozó szolgálat a kórházakban, hadseregben, börtönökben; e) vallásoktatás; f) adminisztratív feladatok ellátása az egyházi intézményekben; g) humanitárius, szociális tevékenység végzése.