Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású
316300
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások
Üzemfenntartási foglalkozások
A munkavédelmi és munka-(üzem) biztonsági követelményeket betartatja, részt vesz az ezek megvalósítását szolgáló szervezési, intézkedési tervek kidolgozásában és végrehajtásában, együttműködik a munkáltatón belüli szervezeti egységekkel, szakhatóságokkal és más külső szervek képviselőivel. Feladatai: a) a munkavédelmi szabályzat elkészítése, illetve részvétel az elkészítésében; b) a munkabiztonsági szabályozás tervezetének véleményeztetése, a végleges munkabiztonsági szabályozás kialakítása; c) az időszakos munkavédelmi szemlék, a kötelező biztonságtechnikai vizsgálatok megszervezése és megtartása, az észlelt hibák esetén a szükséges intézkedés meghatározása, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás kezdeményezése; d) munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások, szabályok és rendelkezések oktatása, dolgozók vizsgáztatása; e) munkaterületek ellenőrzése, mérések végzése, a határérték-túllépések megelőzése; f) hatályos szabályozások ismerete, alkalmazása; g) a kompetenciájába tartozó munkavédelmi tevékenységek végrehajtása; h) kötelező nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás; i) munkavédelmi tevékenység szervezése, irányítása; j) részvétel szakmai konferenciákon, előadásokon; k) munkavédelmi programok lebonyolítása; l) munkabiztonsággal összefüggő hatósági ellenőrzés tartalmának megismerése.