Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Tűzvédelmi előadó
316315
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások
Üzemfenntartási foglalkozások
 • információkat gyűjt a létesítmény tűzvédelmi helyzetéről
 • felméri a helyiségek, szabad terek méreteit, rendeltetését és a kiürítés lehetőségeit
 • vizsgálja a létesítményben tartózkodók számát, összetételét (kor, nem, mozgásképesség) és a rendelkezésre álló tűzvédelmi felszereléseket, oltóanyagokat
 • tájékozódik az alkalmazott technológiákról, a felhasznált, tárolt anyagok tűzvédelmi jellemzőiről
 • összegyűjti a létesítményre vonatkozó általános és eseti követelményeket
 • kezeli a tűzvédelmi és a veszélyes anyagokra vonatkozó adatbázisokat
 • elemzi a létesítmény tűzvédelmi helyzetét, hasznosítva a tűzesetek tapasztalatait
 • elkészíti a tűzvédelmi szabályozásokat, a létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolását
 • meghatározza a tűzoltó készülékek fajtáját, számát, helyét, az építmények és a szabad terek tűzszakaszolását
 • meghatározza a tűzeset során a beavatkozási, mentési és védekezési módokat, eszközöket
 • tűzvédelmi oktatási tevékenységet végez
 • szervezi a tűzvédelmi egység, szervezet, a létesítményi tűzoltóság munkáját
 • ellenőrzési tevékenységet végez
 • vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat, és kezeli a kapcsolódó dokumentumokat
 • kapcsolatot tart a szervezeten belül és kívül pl.: a tűzvédelmi szolgáltatókkal, a katasztrófavédelmi szervekkel, szakértőkkel, a társadalmi szervezetekkel
 • közreműködik a fejlesztések tűzvédelmének biztosításában, a beruházások tűzvédelmi terveinek értékelésében
 • irányítja az alárendelt szervek tűzvédelmi szervezetét
 • szervezi a kiemelten veszélyes üzem tűzvédelmét
 • kezdeményezi a hatósági tűzvédelmi ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetését
 • dokumentálja, nyilvántartja pl.: a tűzriadó gyakorlatokat, a tűzoltó készülékeket, a tűzoltó vízforrásokat
 • tökéletes látás (színlátás), jó hallás nélkülözhetetlen
 • olykor kézi anyagmozgatás szükséges
 • balesetveszéllyel járó munkaterület: tűz, robbanásveszély, magasból való leesés
 • az aktív mozgás és az ülő munkavégzés váltakozik
 • sokszor szükség van kiváló egyensúlyérzékre, szédülésmentességre
 • környezeti ártalmat elsősorban az adott munkahely jellemzői jelenthetnek pl. vegyi anyagok
 • fokozott figyelmet, precizitást igényel
 • Dolgozhat zárt helyen és természeti környezetben egyaránt.
 • Szélsőséges időjárási viszonyok és extrém körülmények között is végezheti munkáját.
 • Jellemző az emberekkel való rendszeres kapcsolattartás, együttműködés.
 • veszélyhelyzetekben fontos a nyugalom és a döntésképesség megőrzése
 • az emberekkel való rendszeres együttműködés türelmet és nyitott, érdeklődő szemléletet követel
 • fontos a toleráns és előítéletmentes viselkedés
 • a nagy felelősség érzelmi megterhelést jelenthet
 • a feladat ellátása olykor túlmunkát, nyújtott műszakot igényel
 • A szakma elismertségének, és a tűzvédelmi szakterületen a szolgáltatási részvétel arányának növekedése várható a jövőben.
 • A vagyonbiztosítás fejlődése és a minőségbiztosítási rendszerek terjedése pozitív befolyással van a tűzvédelmi eszközpark és a felszerelések állapotára is.
 • A nagy létesítmények - erőművek, olajfinomítók, vegyipari üzemek, gyógyszergyárak - speciálisan felkészült és speciális technikával ellátott tűzoltóságot igényelnek.
 • A tűzmegelőzési jogszabályok felülvizsgálata fontos lépése a tűzrendészeti, tűzvédelmi szakterület fejlesztésének.