Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Növényorvosi (növényvédelmi) asszisztens
334200
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
Egészségügyi foglalkozások
Állat- és növényegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozások
Növényvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket végez, ellenőrzi a növénykultúrákban végzendő vegyszeres, agrártechnikai, biológiai stb. technológiákat. Az ökológiai gazdálkodás és a növényvédelem sajátosságaira figyelve alkalmazza a növényi károsítók (rovarkártevők, betegségek, gyomnövények) elleni vegyszeres, agrártechnológiai és biológiai eljárásokat. Feladatai: a) az egyes károsítók (rovarkártevők, betegségek, gyomnövények) ellen alkalmazandó növényvédelmi technológia alkalmazása; b) a növényvédelmi kezelések során a munka-egészségügyi előírások betartása és betartatása, a kívánatos permetezéstechnikai előírások biztosítása az elvárható biológiai hatékonyság érdekében; c) közreműködés a védekezések eredményességének ellenőrzésében, az esetleges technológiai hibák feltárásában; d) részvétel az előrejelzési adatfelvételezésben, adatfeldolgozás, előrejelzési műszerek, eszközök üzemeltetése; e) a növényvédelmi munkákkal kapcsolatos adatok nyilvántartásának vezetése az EU- és a hazai előírásoknak, támogatásoknak, pályázatoknak megfelelően; f) növényvédelmi hatékonysági és gazdaságossági számítások elvégzése; g) közreműködés az új környezetkímélő növényvédelmi technológiák bevezetésében; h) a növényállományokban előforduló természetes ellenségek figyelése és felmérése; i) szaktanácsadás a növényvédő-szer kiskereskedelmi forgalmazása során; j) permetezés, porozás szakszerű végrehajtásának segítése, szaktanácsadás; k) a permetlé összeállítása, kijuttatásának segítése, szaktanácsadás; l) a növényvédőszer-csomagolóanyag, göngyöleg szakszerű, előírás szerinti kezelése, tárolása, m) a növényvédelmi előrejelzések készítéséhez adatfelvételezés; n) az alkalmazott növényvédelmi eljárás hatékonyságával kapcsolatos adatfelvételezés elvégzése; o) a növényvédelmi kezeléssel kapcsolatosan a növényállomány és környezet figyelemmel kísérése, védelme.
 • az egyes károsítók (rovarkártevők, betegségek, gyomnövények) ellen hatásos növényvédelmi technológiát alkalmazza
 • betartja és betartatja a növényvédelmi kezelések során a munka-egészségügyi előírásokat
 • közreműködik a védekezések eredményességének ellenőrzésében, az esetleges technológiai hibák feltárásában
 • részt vesz az előrejelzési adatfelvételezésben, adatfeldolgozásban, előrejelzési műszerek, eszközök üzemeltetésében
 • a növényvédelmi munkákkal kapcsolatos adatok nyilvántartását vezeti az EU- és a hazai előírásoknak, támogatásoknak, pályázatoknak megfelelően
 • növényvédelmi hatékonysági és gazdaságossági számításokat végez
 • közreműködik az új környezetkímélő növényvédelmi technológiák bevezetésében
 • figyeli és felméri a növényállományokban előforduló természetes ellenségeket
 • szaktanácsadást végez a növényvédő-szer kiskereskedelmi forgalmazása során
 • segíti a permetezés, porozás szakszerű végrehajtását
 • segíti a permetlé összeállítását, kijuttatását
 • szakszerűen kezeli és tárolja a növényvédőszer-csomagolóanyagot és göngyöleget
 • a növényvédelmi előrejelzések készítéséhez adatfelvételezést végez
 • adatfelvételezést végez az alkalmazott növényvédelmi eljárás hatékonyságával kapcsolatban
 • figyelemmel kíséri és védi a növényvédelmi kezeléssel kapcsolatosan a növényállományt és környezetet
 • a munkavégzés többnyire könnyű vagy közepesen nehéz fizikai igénybevétellel jár
 • többnyire ülva, állva vagy járkálva végzett tevékenységek jellemzőek, a gyakori helyváltoztatás jellemző
 • a szabadtéri munkák során allergia veszélye állhat fenn
 • a kültéri munkálatok porral, zajjal járhatnak
 • a vegyszerek miatt büdős, gázokkal telített lehet a levegő
 • a vegyszerek mérgező hatásúak, esetleg robbanásveszélyesek
 • a tevékenység során használt gépek, berendezések balesetveszélyt okozhatnak
 • A munkavégzés helyszíne az iroda, méregraktár vagy laboratórium, emellett gyakori a szabadban végzett tevékenység.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A munkavégzés leggyakrabban normál munkarendben történik.
 • Külső helyszínen az időjárási viszonyokhoz kell alkalmazkodni.
 • A külső munkálatok általában kora tavasztól késő őszig zajlanak.
 • Munkaruha vagy védőruha - az aktuális munkatevékenységhez igazodva - használata jellemző.
 • A belső - főként a laboratóriumi - munkakörnyezet általában tiszta, olykor steril.
 • nagy odafigyeléssel, pontosan, precízen kell végezni a munkát
 • a munka során adódnak váratlan helyzetek, problémák, amelyeket azonnal meg kell oldani
 • a szakmunkások irányítása, illetve a folyamatos verbális kommunikáció stresszforrást jelenthet
 • fontos a jó megfigyelő és gyors helyzetfelismerő képesség
 • az előírásoknak megfelelően, fegyelezetten, felelősségteljesen kell dolgozni
 • Az EU-konform követelmény- és ellenőrzésrendszerhez alkalmazkodva kell végezni a munkát.
 • Egyre jobban előtérbe kerül a környezettudatosság és az öko-, biogazdálkodás.
 • A mezőgazdaság jelentősége a nemzetgazdaságon belül kis arányú.
 • Évről-évre jelennek meg olyan új tápanyag-utánpótló, növény kondícionáló és védekező anyagok, melyek segítik az eredményesebb termelést.
 • Rokon foglalkozasok