Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Gyermekvédelmi felügyelő
351502
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
Szociális gondozási és munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások
Szociális foglalkozások
 • Ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatokat lát el
 • Szociális és gyermekvédelmi ügyeket intéz
 • Részt vesz a döntés-előkészítő munkában
 • Közreműködik a szolgáltatások megszervezésében, irányításában
 • A szociális munkás irányításával részfeladatokat lát el a szociális problémamegoldásban
 • Önállóan szociális segítő tevékenységet folytat
 • Tájékoztatást ad az ügyfelek, kliensek számára
 • Hivatalos iratokat (kérelmeket, jegyzőkönyveket, feljegyzéseket) készít, határozatok előkészítésében és előterjesztésében segédkezik.
 • Segítséget nyújt szolgáltatások igénybevételében
 • Felméréseket, elemző anyagot készít
 • Közreműködik az ellátási szerződés, különféle pályázatok előkészítésében
 • Közreműködik a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésében
 • Közreműködik együttműködési megállapodások előkészítésében és végrehajtásában, a szociálpolitikai kerekasztal működtetésében, foglalkoztatás-politikai célok megvalósításában és bűnmegelőzési feladatok végrehajtásában
 • Segítséget nyújt civil szerveződések létrehozásához és működtetésükhöz
 • Adatbázist működtet (nyilvántartást vezet, statisztikákat készít, adatot szolgáltat)
 • Ügyiratkezelést végez
 • Felhívja a szociális munkás figyelmét a klienskapcsolatban felmerült, a saját lehetőségein túlmutató problémákra
 • Ellenőrzési programot készít, végrehajtja az ellenőrzést és erről jelentést készít.
 • A munkavégzés csekély fizikai megterheléssel jár. A tartós ülő munka a gerincoszlop alsó harmadának túlterhelésével járhat.
 • A monitor előtt végzett munka a munkavédelmi előírások be nem tartása esetén a szem illetve felső végtagok túlzott igénybevételével járhat.
 • Eszközökkel nem korrigálható látás-, hallás-károsodás illetve egyes szív- és érrendszeri betegségek kizáró ok lehet.
 • A szociális és gyermekvédelmi ügyintézők jelentős részben ülő munkát végeznek (pl. ügyiratok, kérelmek elkészítése), amely zárt, állandó környezetben zajlik, részben terepen folyó tevékenységet látnak el (pl. környezettanulmány elkészítése, ellenőrzés). A terepmunka során az időjárás viszontagságainak kitettek.
 • A szociális és gyermekvédelmi ügyintéző hátrányos helyzetű egyénekkel vagy csoportokkal (pl. etnikai kisebbségek, nagycsaládosok, menekültek, stb.) dolgozik, s nemegyszer kilátástalan vagy reménytelen helyzetben lévő emberek problémáival találkozik, ami fokozott érzelmi megterhelést jelent.
 • Fokozott figyelmet igényel a kiégés veszélye a pályán.
 • A szolgáltatást igénybevevőkkel való kommunikáció nehézségei esetenként konfliktusokat, fokozott stresszt okozhatnak.
 • A lakosság általános szociális helyzete megalapozza a foglalkozás létjogosultságát.
 • A foglalkozás iránti igény függ a közigazgatás struktúrájától függ, a változás tendenciái magasabb szintű döntések függvényei.
 • A feladatok ellátásához a jogszabályokhoz illeszkedően a jövőben várhatóan felsőfokú szakirányú végzettség lesz szükséges, de községekben, illetve a várossal nem rendelkező kistérségekben szükség szerint emelt szintű szakképesítéssel rendelkező személyek is elláthatják a kapcsolódó feladatokat.