Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Foglalkozas adatlap
Piacfelügyelő
365910
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök
Hatósági ügyintézők
 • szolgálati beosztást készít, kiadja a beosztottaknak a napi feladatokat
 • kijelöli a napi és tartós helyhasználat területeit
 • elhelyezi az árusításra érkezőket az áruszakosításnak megfelelően
 • gondoskodik az ellenőrző mérleg hozzáférhetőségéről és hitelességéről
 • biztosítja a zavartalan működés és árusítás feltételeit, a szerződésben rögzített szolgáltatások meglétét
 • ellenőrzi a bérleményeket, a kereskedelmi és élelmiszer higiéniai jogszabályok, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások, a házirend betartását
 • ellenőrzi a vállalkozói engedélyeket, az őstermelői igazolványokat és a helyjegyeket
 • értesíti a fenntartót és az illetékes hatóságot jogsértés esetén, és közreműködik a szakhatóság által végzett ellenőrzésekben
 • eljuttatja a tájékoztató körleveleket, értesítőket a bérlőkhöz
 • megbízás alapján beszedi az alkalmi iparűzési adót
 • szükség szerint helyettesíti a beosztottakat (helypénzszedő, kölcsöneszköz raktáros, árufelíró)
 • megakadályozza a jövedéki törvény által tiltott termékek árusítását
 • informálja, tájékoztatja a vásárlókat és kezeli a panaszaikat
 • nyilvántartja a talált tárgyakat
 • megszervezi a rágcsálóirtást
 • ellenőrzi a permetezési napló vezetését
 • gombavizsgálatot, szaktanácsadást végez és kiállítja a gombaárusítási bizonylatot
 • elszámol és gazdálkodik a bevételekkel a munkaköri leírása szerint
 • kapcsolatot tart a közmű szolgáltatókkal, az üzemeltetésben részt vevő külső cégekkel (pl.: takarítók), a felügyeleti szervekkel és a hatóságokkal (VPOP, ÁNTSZ, Fogyasztóvédelem)
 • adminisztrácis tevékenységet végez: szerződéseket, jegyzőkönyveket, nyilvántartásokat készít, napi eseményeket rögzít
 • fogyatékkal élők, illetve megváltozott munkaképességűek nem tudják a foglalkozást hivatásszerűen gyakorolni
 • a szélsőséges időjárási viszonyok mellett, - főleg a nagyvárosokban - a levegő szennyezettsége is káros hatással lehet az emberi szervezetre
 • a gyakori állás, gyaloglás igénybe veszi a talpakat, térdeket, izületeket
 • a rendszeres személyes kontaktus miatt fokozottan ki vannak téve fertőzésveszélynek, vírusoknak
 • az ellenőrzések során a hatósági engedélyek átvizsgálásához megfelelő látás szükséges
 • főként télen jelentős hőmérsékleti ingadozásnak van kitéve (amikor a fűtött helyiségből kimegy a szabadba)
 • A napi teendőket irodában és a szabadban, a piac területén végzi.
 • A munkaidő napi nyolc órából és a túlórákból tevődik össze, és jellemző a korahajnali és hétvégi munka.
 • Évszaktól függetlenül naponta több órát kell a piac területén, a szabadban vagy fedett csarnokban töltenie.
 • Munkaidejének egy részében ülőmunkát végez, melyet sok helyen korszerű berendezések (monitorok, kamerák) segítenek.
 • az érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság és a konfliktus-tűrés, a stresszhatások megfelelő kezelése, feldolgozása alapkövetelmény
 • gyors helyzetfelismerő képesség szükséges a konfliktusok, problémás szituációk megoldásához
 • az intézkedések és az érintett hatóságokkal való kapcsolattartás jó kommunikációs készséget kíván
 • az ellenőrzés és a bírságok kiszabása során indulatos emberekkel is találkozhat, ezért fontos, hogy megőrizze nyugalmát és helyes ítélőképességét
 • a konfliktusos helyzetek, a stressz elkerülhetetlen, ami pszichés terhelést jelent
 • A számítógépes technika további terjeszkedése várható, amit a piaci élet szervezésében is új lehetőségeket teremt.
 • A jogszabályok, a környezetvédelmi előírások az EU-s harmonizáció következtében szigorodnak.
 • A nyelvismerettel, naprakész tudással és technikai, mászaki ismeretekkel rendelkező piacfelügyelők munkája felértékelődik a jövőben.