Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Kántor
373005
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
Művészeti, kulturális, sport- és vallási foglalkozások
Egyéb vallási foglalkozások
 • ellátja a felekezetének megfelelő területen az egyházzenei szolgálatot, rendszeres istentiszteleti tevékenységet
 • alakítja, irányítja (szakterületének megfelelően) gyülekezetének zenei életében
 • a liturgia alapján istentiszteleti énekrendet állít össze
 • tájékozódik a helyszín akusztikai paramétereiről
 • zenei kíséretet ad, illetve improvizál az egyházi alkalomhoz illően különböző stílusokban
 • egyházi zeneműveket hangszerel, harmonizál
 • átiratokat, partitúrát és szólamkottákat készít, korrektúráz
 • beszerzi a szükséges kottákat, szakkönyveket, hangzó anyagokat (CD, DVD, stb.)
 • énekvezetőkénttanítja az egyházi énekeket a gyülekezetnek
 • előénekesként vezeti a gyülekezet énekét
 • olvassa a korabeli hangjegyírást
 • kórusvezetőként tanítja az egyházi énekeket a kórus tagjainak
 • vezeti, vezényli és kíséri (pl.: orgonán, harmóniumon) az énekkart
 • közreműködik az egyházzenei hangversenyeken a kórusával
 • orgonistaként kíséri az istentiszteleti alkalmakon az éneket és az énekkart a liturgikus szabályoknak megfelelően
 • szakszerűen tárolja a hangszereket, berendezéseket
 • szükség szerint tisztítja és karbantartja a hangszerét
 • javíttatja a hangszereket (az apró javításokat önállóan elvégzi)
 • kapcsolatot tart a hangszerjavító, hangoló szakemberekkel, a hangszerpiac résztvevőivel
 • ellenőrzi az elektromos hangszerek, berendezések biztonságát
 • a legkülönfélébb ujj-, csukló-, kar-, lábmozgások szükségesek a hangszerhasználat során
 • az ép hallás és a hibátlan beszédkészség fontos feltételei a hivatás gyakorlásának
 • a partitúra, kotta olvasása megfelelő látási funkciót feltételez (gyengén látó, illetve vak személy azonban elláthatja a kántori funkciót)
 • a tevékenysége alapvetően a kommunikációra épül, a súlyos beszédhiba kizárja a hivatás gyakorlását
 • a legsúlyosabb megterhelés a sok beszéd, a légző- és a beszélőszerveket igen nagy megterhelésnek teszi ki
 • időnként előfordulhat krónikus gégehurut, hangszálgyulladás
 • Feladatait zárt térben (templomokban, iskolákban, óvodákban) és a szabadban egyaránt el kell látnia.
 • Munkája során a hívekkel szoros kapcsolatban áll.
 • Szükséges az adott egyház hitéletével való azonosulás.
 • a hivatás gyakorlása fokozott érzelmi terhelésekkel járhat (pl.: temetéseken)
 • a szertartásoknak meghatározott menete, tartalma van, amihez alkalmazkodnia kell
 • a belső hit, vallási ismeret nélkülözhetetlen
 • az énekkar és a gyülekezeti ének irányításához kellő határozottság, vezetői készség szükséges
 • A globalizáció hatásaként az egyhézak számára megnövekedő feladatok prognosztizálhatók.
 • Új jelenségek és kihivások felmerülésére lehet számítani, különösen szociális, mentálhigiéniás, nevelési, oktatási és missziós területen.
 • A szekularizált társadalmakban egyre nagyobb igény lesz az erkölcsi értékek iránt.
 • A globalizáció negatív hatásai a keresztény egyházak szorosabb együttműködését eredményezhetik.