Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Közterület-felügyelő
525600
Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások
Szolgáltatási foglalkozások
Személy- és vagyonvédelmi foglalkozások
Felügyeli a közterületek rendeltetésszerű használatát; közreműködik a közterületeken a rend, a tisztaság, a természeti környezet, a közrend és a közbiztonság érdekében; együttműködik az állami, társadalmi szervezetekkel és társhatóságokkal. Feladatai: a) a közterületek rendeltetésszerű használatának felügyelete; b) a közterületen különböző tevékenységet végzők (pl. árusok, plakátragasztók, portréfestők, zenészek stb.) engedélyének ellenőrzése; c) szabálytalanság esetén hatósági intézkedések megtétele, a szabálysértő figyelmeztetése, bírságolása, feljelentése, jelentéskészítés; d) dokumentumok készítése (kép, hang, videó, rajz, jegyzőkönyv); e) az állampolgár figyelmének felhívása a szabálysértés megszüntetésére (figyelmeztetés); f) helyszíni bírság kiszabása; g) szabálysértési eljárás kezdeményezése, feljelentés; h) közreműködés a közrendvédelmi feladatok ellátásában; i) a közterületek tisztaságának védelme; j) a környezetvédelmi előírások (pl. veszélyes hulladékok elhelyezésével kapcsolatos szabályok) betartatása; k) a köztisztasági szabályok megsértőinek szankcionálása; l) együttműködés a társhatóságokkal és társadalmi szervezetekkel; m) együttműködés a bírói és ügyészi szervekkel; n) az állat-egészségügyi előírások (pl. ebzárlat) betartatása, ebrendészeti feladatok ellátása; o) az épített és természeti környezet (műemlékvédelem, szobrok, parkok, védett fák stb.) védelme.
 • betartja a szolgálati előírásokat, az önkormányzat rendeleteit
 • alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, a tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi és a speciális szakmai, etikai szabályokat
 • hatósági intézkedést folytat
 • védi a közterületek rendjét és tisztaságát, a környezetvédelmi előírások (pl. veszélyes hulladékok elhelyezése, falfirkák megakadályozása) betartatását
 • közreműködik a közrend és a közbiztonság védelmében, segíti a rendvédelmi szervek munkáját
 • együttműködik a társhatóságokkal és társadalmi szervezetekkel, a bírói és ügyészi szervekkel
 • ellenőrzi a közterületek jogszerű, engedélyhez kötött használatát a közterületeken különböző tevékenységeket végzők (pl. árusok, plakátragasztók, zenészek) engedélyét
 • ellenőrzi az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységeket, a közterületeken parkoló autókat
 • utasítja a technikai személyzetet a kerékbilincs fel- és levételére, szükség esetén elszállíttatja az üzemképtelen járműveket
 • figyelmezteti az állampolgárokat a szabálysértés megszüntetésére
 • szabálysértés esetén helyszíni bírságot szab ki, illetve szabálysértési eljárást kezdeményez (feljelentést tesz)
 • biztosítja a közterületi rendezvényeket, őrtevékenységet végez
 • közreműködik az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában
 • információt nyújt a társadalmi és civil szervezetek felé (hajléktalanok helyzete, környezetvédelmi problémák)
 • közreműködik az állami és önkormányzati vagyon védelmében
 • védi az épített és természeti környezet (műemlékvédelem, szobrok, parkok, védett fák stb.)
 • dokumentumokat, jelentéseket készít (kép, hang, videó, rajz, jegyzőkönyv)
 • fogyatékkal élők, illetve megváltozott munkaképességűek nem tudják a foglalkozást hivatásszerűen gyakorolni
 • a szélsőséges időjárási viszonyok mellett, - főleg a nagyvárosokban - a levegő szennyezettsége is káros hatással lehet az emberi szervezetre
 • allergiás reakciók léphetnek fel a parlagfüves területek ellenőrzése során, vagy lehetnek az egészségre káros hatásai, például a közterületen illegálisan lerakott veszélyes hulladékból származó kémiai anyagoknak
 • az állandó állás, gyaloglás, esetleg futás igénybe veszi a talpakat, térdeket, izületeket
 • a rendszeres személyes kontaktus miatt fokozottan ki vannak téve fertőzésveszélynek, vírusoknak
 • az ellenőrzések során a hatósági engedélyek átvizsgálásához megfelelő látás szükséges
 • A napi teendők ellátását az önkormányzati irodán kívül a szabadban végzi.
 • A munkaidő napi nyolc órából és a túlórákból tevődik össze.
 • Évszaktól függetlenül naponta több órát kell gyalogolni a közterületeken.
 • a hierarchikus rend és a szabályszerűség elfogadása elengedhetetlen
 • az intézkedések és az érintett hatóságokkal való kapcsolattartás jó kommunikációs készséget kíván
 • az érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság és a konfliktus-tűrés, a stresszhatások megfelelő kezelése, feldolgozása alapkövetelmény
 • az ellenőrzés és a bírságok kiszabása során indulatos emberekkel is találkozhat, ezért fontos, hogy megőrizze nyugalmát és helyes ítélőképességét minden helyzetben
 • Növekszik az EU-s ismeretek és az idegen nyelvek, valamint az EU-s modell szerinti munkavégzés jelentősége ezen a munkaterületen is.
 • A környezetvédelmi ismeretek és az innovációs készség fejlesztése elvárássá válik ezen a területen is.
 • A hatékony működéshez szükséges feltételek biztosítása érdekében célszerű lenne az önkormányzatok kötelező feladatává tenni a közterület-felügyelet létrehozását.
 • A minőségirányítási ismeretek és a felsőfokú végzettség megszerzése egyre fontosabbá válik, rámutatva a közterület felügyelői szak létrehozásának lehetőségére például a Rendőrtiszti Főiskola, vagy az Államigazgatási Főiskola keretein belül.
 • Közhatalmi jogosítványok (gumibot, bilincs, traffipax üzemeltetése), a közigazgatási illetékességi terület (kistérségi, regionális, országos), valamint a hatósági jogkör kiterjesztése növelné a felügyeletek megbecsülését.