Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Vegyes profilú gazdálkodó
613000
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások
Mezőgazdasági foglalkozások
Vegyes profilú gazdálkodók
Farmgazdasági körülmények között megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a szántóföldi és kertészeti (gyümölcs, zöldség, szőlő) növények termelésével, gazdasági állatok tartásával és tenyésztésével, értékesítésével kapcsolatos munkákat. Feladatai: a) a tartandó állatok és a termesztendő növények fajának, fajtájának és mennyiségének meghatározása; b) állatok, takarmány, vetőmag, (mű)trágya és a szükséges anyagok és berendezések megvásárlása, földterület és munkagépek bérlése vagy vásárlása; c) állatok tartása, tenyésztése; d) elsődleges állati termék előállítása (fejéssel, nyírással, stb.); e) talaj-előkészítés, ültetvénytelepítés, vetés, növényápolás, növényvédelem, trágyázás, öntözés, betakarítás; f) a termény tisztítása, szárítása, tárolása; g) az állatok, állati termékek vagy a termények értékesítésre történő előkészítése, elszállítása és értékesítése; h) a gazdasági épületek, a gépek és berendezések karbantartása, az istállók tisztán tartása; i) gazdálkodáshoz kapcsolódó információk (pl. meteorológia, jogszabályi) gyűjtése; j) a készletek, bevételek és kiadások nyilvántartása; k) az állat-egészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályok betartása; l) szakhatóságokkal való kapcsolattartás; m) üzemi tervek készítése vagy készíttetése.
 • bérli vagy megvásárolja a földterületet és a munkagépeket
 • meghatározza a tartandó állatok és a termesztendő növények faját, fajtáját és mennyiségét
 • beszerzi az állatokat, takarmányt, vetőmagot, (mű)trágyát és a szükséges anyagokat és berendezéseket
 • állatokat tart és tenyészt
 • elsődleges állati termék előállítását végzi (fejéssel, nyírással, stb.)
 • talaj-előkészítést, ültetvénytelepítést, vetést, növényápolást, növényvédelmet, trágyázást, öntözést, betakarítást végez
 • elvégzi a termény tisztítását, szárítását, tárolását
 • előkészíti az állatokat, állati termékeket vagy a terményeket értékesítésre, elszállításra és értékesítésre
 • elvégzi a gazdasági épületek, a gépek és berendezések karbantartását, az istállók tisztán tartását
 • gyűjti és figyelemmel kíséri a gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat (pl. meteorológia, jogszabályi)
 • a készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartja
 • kapcsolatot tart a szakhatóságokkal
 • a munkavégzés többnyire nehéz fizikai igénybevétellel jár
 • többnyire állva vagy járkálva végzett tevékenységek jellemzőek, a gyakori helyváltoztatás jellemző
 • jellemzőek a kényelmetlen, kényszer-testhelyzetek
 • a szabadtéri munkák során allergia veszélye állhat fenn
 • a kültéri munkálatok porral, zajjal járhatnak
 • a vegyszerek (permetezőlé, növényvédőszer, műtrágya) miatt büdős, gázokkal telített lehet a levegő
 • a tevékenység során használt gépek, berendezések balesetveszélyt okozhatnak
 • A munkavégzés helyszíne jellemzően az istálló, ólak, műhely és a termőföld.
 • A hét minden napján kell dolgozni, de időszakosan leállás van.
 • A munkavégzés kora reggeltől estig folyamatos egy nap során
 • Külső helyszínen az időjárási viszonyokhoz kell alkalmazkodni.
 • Munkaruha vagy védőruha - az aktuális munkatevékenységhez igazodva - használata jellemző.
 • A munkakörnyezet piszkos, poros, bűzös lehet.
 • Az egészségügyi, környezetvédelmi, üzemi- és személyes higiénia, munka-, tűz- és balesetvédelem szabályait maradéktalanul be kell tartani.
 • energikus személyiség
 • kiszámíthatatlan időjárási tényezők miatt stressz alakulhat ki
 • fontos a jó megfigyelő és gyors helyzetfelismerő képesség
 • Birtokkoncentráció jellemző.
 • Egyre jobban előtérbe kerül a környezettudatosság és az öko-, biogazdálkodás.
 • A mezőgazdaság jelentősége a nemzetgazdaságon belül kis arányú, de az elismertsége növekszik.
 • Műszaki színvonal gyorsuló fejlődése jellemző, a precíziós technológiák elterjedése várható.
 • A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma csökken, jól képzett szakmunkásokra az igény növekszik.