Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Felvonószerelő
752300
Ipari és építőipari foglalkozások
Építőipari foglalkozások
Építési, szerelési foglalkozások
Különböző rendeltetésű, épületben, építményben és létesítményekben üzemelő személy- és teherfelvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák telepítését, szerelését, karbantartását, javítását, időszakos felújítását és bontását végzi. Feladatai: a) biztonsági berendezések ellenőrzése műszeres méréssel; b) az esetleges hatósági engedélyek biztosítása, meglétének ellenőrzése; c) munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírások (pl. veszélyes hulladék, bontási anyag kezelése) alkalmazása; d) egyéni munkavédelmi felszerelések használata, és azok karbantartása; e) munkavédelmi feliratok, jelzések, biztosítóberendezések (pl. áram alá helyezést meggátló berendezés) elhelyezése; f) műszaki tervek, leírások áttanulmányozása, a felvonóakna méretének, minőségének ellenőrzése; g) a telepítésre kerülő személy- és teherfelvonók villamos- és gépészeti rendszerének kialakítása (vezetősínek, villamos vezetékek, elektromos szerelvények, kapcsolótáblák felszerelése, kötélszerelési munkák elvégzése, a gyárban előállított felvonószekrény épületbe szerelése stb.); h) a felvonók karbantartása és a biztonsági berendezések rendszeres felülvizsgálata; i) üzemzavar vagy rendellenes működés esetén a hiba helyének (motor, fékek, kapcsolók, vezérlőegységek stb.) behatárolása és a szükséges javítások (szelepek, kilincsművek beállítása, tömítések, fékbetétek cseréje stb.) elvégzése; j) a felvonók nagyjavítási és felújítási munkáinak ellátása, a fő egységek cseréje és beállítása, valamint a teljes villamosrendszer átépítése.
 • áttanulmányozza a műszaki terveket, leírásokat
 • gondoskodik az alkatrészek, a munkavégzéshez szükséges szerszámok, eszközök helyszínre juttatásáról
 • ellenőrzi a felvonóakna méretét, minőségét, a biztonsági berendezéseket szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel
 • elhelyezi a munkavédelmi feliratokat, jelzéseket, biztosítóberendezéseket (pl. áram alá helyezést meggátló berendezés)
 • betartatja, alkalmazza a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat (pl. veszélyes hulladék, bontási anyag kezelése), használja és karbantartja az egyéni munkavédelmi felszereléseket
 • beállványozza az aknát
 • irányítja a segítőt a munkavégzés során
 • kialakítja a telepítendő személy- és teherfelvonók villamos- és gépészeti rendszerét: felszereli a vezetősíneket, villamos vezetékeket, elektromos szerelvényeket, kapcsolótáblákat, hívótablókat
 • kötélszerelési munkákat végez, kötélre teszi a felvonóberendezést
 • a gyárban előállított felvonószekrényeket beszereli, összeszereli a fülkét és az ellensúlyt, beszereli az aknaajtókat
 • felszereli és rendszeresen felülvizsgálja a biztonsági berendezéseket,
 • beszabályozza és villamosítás után karbantartási üzemben elindítja a felvonót
 • felkészíti a felvonót a hatósági átadásra
 • üzemzavar vagy rendellenes működés esetén behatárolja a hiba helyét (motor, fékek, kapcsolók, vezérlőegységek stb.), kimenti az esetlegesen bentmaradó személyeket
 • hibaelhárítást végez, illetve megjavítja a helyszínen vagy műhelyben javítható alkatrészeket, szükség szerint kicseréli a javíthatatlan alkatrészeket
 • rendszeres karbantartást végez (pl. kitakarítja a gépházat és a felvonóaknát, olajozásokat, kenéseket végez)
 • ellátja a nagyjavítási és felújítási munkákat: a fő egységek cseréjét, beállítását, a teljes villamosrendszer átépítését
 • a szerelést, javítást, felújítást követően ellenőrzi az üzemszerű működését
 • biztosítja a szükséges hatósági engedélyeket, illetve ellenőrzi azok meglétét, beszerzi a minősítésköteles alkatrészek műbizonylatait
 • adminisztrációs tevékenységet végez pl.: vezeti az építési naplót, felvonókönyvet, munkavédelmi nyilvántartást
 • munkája az alkalmazott technológiáktól függően támaszt fizikai igénybevételt
 • a foglalkozás gyakorlásához fontos az ép színlátás, a jó hallás
 • álló, térdelő, guggoló, hajladozó, görnyedő testhelyzetben végzett tevékenység
 • gyakori az emelés, cipelés, ami néha igen nagy terhet ró a vázszerkezetre
 • szokatlan mozgásformákban, szokatlan testhelyzetekben végzett mozdulatsorok jellemzőek
 • a szédülés, a tériszony kizárják a foglalkozás gyakorlását
 • balesetveszély: lezuhanás, mozgó gépek, forgó alkatrészek, áramütés, mechanikai eszközök okozta sérülések
 • munkahelyi ártalom: rossz megvilágítás, zaj, por
 • A munkavégzés belső munkahelyen, műhelyben, a javítás, szerelés épületen belül, jellemzően zárt térben történik.
 • Gyakran poros, piszkos, olajos, huzatos, zajos helyen végzett tevékenység.
 • Balesetveszélyes magasságban és mélységben, illetve szűk aknában is kell dolgozni.
 • A munka változó helyszíneken történik, a felvonó szerkezetek, emelő berendezések helyszínén.
 • Balesetveszélyes munkaterület.
 • A munkarend általában egyműszakos, de rendszeres hibaelhárítási, mentési ügyeletet adnak.
 • az ügyeleti rendhez való alkalmazkodás szükséges
 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • fokozott figyelmet igénylő munkaterület
 • fontos az utasítások pontos követése, a szabályok szerinti munkafolyamatok szigorú betartására
 • órákon át tartó figyelemösszpontosítás
 • maximális koncentrációkészség
 • alkalmazkodás a munkatársakhoz, tolerancia, higgadtság nagyon fontos
 • csapatmunka (folyamatos alkalmazkodás, együttműködés, tolerancia)
 • hibája esetén komoly anyagi károk, személyi sérülések keletkezhetnek, ami nagyfokú felelősségvállalást és odafigyelést kíván, illetve stresszhatásal jár
 • higgadtság minden körülmények között, a krízishelyzetek önálló megoldása
 • A felvonóállomány darabszáma dinamikusan növekszik és korszerűsödik, elterjednek az orsós hajtású, a felvonómotor és ellensúly, illetve a gépház nélküli felvonók, emelkedik a "home-liftek" száma.
 • A szakma iránti igényt az építőipar piacának alakulása is befolyásolja.
 • A szakma ma már sokoldalú, összetett és korszerű ismereteket igényel a munkavállalóktól, ugyanakkor szakemberhiány jellemzi a területet, amit várhatóan kelet-európai munkaerő pótol majd a jövőben.
 • A távfelügyeleti rendszerek kiépülése növeli az üzembiztonságot, illetve folyamatosan növekednek az üzemeltetési és javítási költségek is.
 • A meglévő felvonók modernizációja és rendszeres karbantartási igénye, valamint az új felvonók és emelőberendezések telepítése révén fokozódik az árverseny a piacon.
 • Rokon foglalkozasok