Tartsd velünk az irányt!

Szakszervezeti vezető

Foglalkozás rövid bemutatása

A szakszervezeti vezető munkája során képviseleti feladatokat lát el. Ennek megfelelően munkájának jelentős része tárgyalások sorozata, ahol sikeresen kell a saját, illetve képviseltjeinek érdekeit összeegyeztetni a munkáltató érdekeivel. Ahhoz, hogy ezt magabiztosan tegye, folyamatosan szem előtt kell tartania az általa irányított szervezet irányelveit, céljait, és természetesen érdekeit. Fontos, hogy pontos helyzetképpel rendelkezzen a munkavállalók felől, ehhez pedig folyamatosan kapcsolatot kell velük tartania. Tevékenysége során az alábbi feladatokat végzi:

  • Meghatározza a szervezet szabályait. A szakszervezet vezetésével együtt, megfogalmazza a szakszervezet irányelveit, célkitűzéseit, szabályait. Mindezekhez figyelembe veszi a törvényi előírásokat.
  • Kialakítja a szakszervezet belső felépítést. Meghatározza a vezetéssel közösen a szükséges funkciókat, azok felelősségi és hatáskörét. Megszervezi a szervezet országos és területi szintű egységeinek működését. A mindennapi működést koordinálja, ellenőrzi, a működéshez szükséges erőforrásokról gondoskodik.
  • Kapcsolatot tart a munkavállalókkal. Kialakítja a kapcsolatot velük, folyamatosan tájékozódik helyzetükről, érdekeik érvényesüléséről – személyesen, vagy munkavállalói fórumokon.
  • Meghatározza az érdekképviseleti célokat. A munkavállalóktól megszerzett információk alapján érdekképviseleti célokat, akciókat fogalmaz meg.
  • Képviseli az érdekeket. A szervezet és tagjainak érdekeit munkáltatói, valamint kormányzati tárgyalások során képviseli, érvényesítésükre törekszik.
  • Tájékoztatást ad. A szakszervezeti tárgyalások aktuális eredményeiről tájékoztatja a munkavállalókat, valamint nagyobb horderejű döntések esetében a sajtót is.
  • Munkáltatói tevékenységek egy részét ellátja. Amennyiben irányelveihez tartozik, gondoskodik ágazati vagy vállalati szinten a megfelelő tudású, elkötelezettségű munkatársak képzéséről, felvételéről.
  • Kapcsolatot épít. Az eredményes tárgyalások érdekében folyamatosan egyeztet a társ-szakszervezettekkel, más országos szervezetekkel.