Tartsd velünk az irányt!

Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője

Foglalkozás rövid bemutatása

Az országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője tervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a központi és területi közigazgatási, igazságszolgáltatási szervek fő tevékenységeit a törvényhozás és a kormány által alkotott jogszabályoknak megfelelően. Ezek mentén elsősorban a következő feladatokért felelős:

  • Vezeti a hivatali beosztottakat.  Az általa vezetett minisztérium, kormányhivatal, központi és helyi hivatalban dolgozó köztisztviselők részére feladatokat oszt, utasításokat ad és ellenőrzi a munkájukat.
  • Dönt a személyi és tárgyi feltételekről. Dönt a munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételekről – pl. bútorok –, valamint arról, hogy kik dolgozzanak az adott hatóságon, bíróságon, illetve a menesztések kérdésében és fegyelmi eljárások lefolytatásában.
  • Eljár a költségvetési kérdésekben. A vezetőnek kell a hivatal költségvetésére javaslatot tenni, illetve ellenőriznie kell a költségvetés végrehajtását, pl. kiadásokat.
  • Elfogadja és betartatja a szabályzatokat, igazgatási programokat. A hivatali munka belső rendjének működése érdekében szervezeti és működési szabályzatot, irányelveket alkotnak meg az erre felhatalmazott beosztottjai, melyet ő fogad el. Ellenőrzi az ügyviteli szabályok és a szervezetre kötelező jogszabályok betartását.
  • Kormányjavaslatokat készít. Szakmai kérdésekre, akár a kormány kérésére véleményezi a jogszabálytervezeteket, esetleg ő maga kezdeményez jogszabály módosításokat.
  • Munkacsoportokat vezet. Szakmai bizottságokat, a bíróságon az egyes – munkaügyi, polgári, büntető – ügycsoportokhoz tartozó kollégiumokat megszervezi, és munkájukat irányítja. Az elvi jelentőségű határozatokat jóváhagyja. 
  • Kapcsolatot tart más vezetőkkel. Az egységes közigazgatás és igazságszolgáltatás érdekében kommunikál más hivatalok, bíróságok, ügyészségek vezetőivel.