Tartsd velünk az irányt!

Logisztikai igazgató

Foglalkozás rövid bemutatása

A logisztikai igazgató feladatai a munkafolyamatok kidolgozása, koordinálása, és a cég logisztikai működéséhez szükséges feltételek kialakítása mellett, a munkatársak irányításához kapcsolódnak. Ezek mentén a következő tevékenységekért felelős elsősorban:

  • Kialakítja a cég beszerzési, szállítási, raktározási stratégiáját. Ehhez felméri az aktuális piaci helyzetet, trendeket, a cég érdekeit, és az ügyfelek igényeit. Felvázolja az elérni kívánt célt, amelyet adatokkal, mérőszámokkal, hatékonysági, és pénzügyi mutatókkal támaszt alá.
  • Költségvetést készít. A logisztikai stratégia alapján számításokat végez arra vonatkozóan, hogy a különböző feladatok elvégzése milyen anyagi ráfordítást igényelnek. Ehhez figyelembe veszi a tárgyi eszköz igényt, azok karbantartását, javítását, a különböző szolgáltatások igénybevételét - például fuvarozó cégek alkalmazását - és a munkaerő költséget is. Munkája során folyamatosan ellenőrzi, hogy tartja-e a terveket.
  • Megtervezi a logisztikai feladatokat. A logisztikai stratégiából levezeti az elvégzendő feladatokat. Megállapítja a folyamatokhoz szükséges munkaerő, idő és költség igényt, valamint megtervezi, hogy a folyamatok hogyan kapcsolódjanak össze, és milyen részfolyamatokból álljanak.
  • Megszervezi, irányítja a logisztikai feladatokat. A feladatok részleteit, a dolgozók felé támasztott elvárásokat megosztja a logisztikai osztály dolgozóval. Gondoskodik arról, hogy a munkatársak a feladatokat a tervek és elvárások szerint elvégezzék.
  • Biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket. Biztosítja a munkavégzéshez szükséges eszközöket, pl. targoncát a raktárba, illetve a megfelelő munkakörülményeket, pl. megfelelő munkaruházat, előírt pihenőidő.
  • Irányítja a logisztikai csapatot. Beosztottai eredményeiért felelősséggel tartozik. Ennek tükrében kiválasztja a szerinte leginkább megfelelő munkatársakat, megteremti a munkakörülményeket és feladatokat oszt ki számukra, dönt a fizetésükről, bónuszaikról a teljesítményük függvényében. Szükség esetén képzést is szerveztet számukra.
  • Kapcsolatot tart a beszállítókkal. A cég igényeinek megfelelően megkeresi a legmegfelelőbb beszállítókat, például csomagolóanyag gyártó, járműkarbantartó, szállítmányozó, vámügyintéző stb. A beszállítók tevékenységét rendszeresen ellenőrzi, és értékeli.
  • Kimutatásokat készít. Méri a logisztikai folyamatok hatékonyságát, és minőségét. Ezekről kimutatást készít, levonja a következtetéseket, ami alapján, ha kell, változtat a meglevő folyamatokon. Az adatokról tájékoztatja a cég vezetőit.
  • Kapcsolatot tart a cég más osztályaival. A cég profiljától függően kapcsolatot tart például az értékesítéssel, marketinggel, pénzüggyel stb.