Tartsd velünk az irányt!

Informatikai részleg vezetője

Foglalkozás rövid bemutatása

Az informatikai részleg vezetője munkája egyrészt kapcsolódik az informatikához – pl. vezeti, koordinálja és ellenőrzi a számítástechnikai, informatikai rendszereket, hálózatokat –, másrészt, mivel vezetői beosztásban dolgozik, a munkatársak kiválasztásában, munkaterületekre, feladatokra történő beosztásában, bérezésében, esetleges továbbképzésben is döntéseket kell hoznia. Ezeken túl, mivel a cég felső vezetésének tagja, gyakran kell más szakterületek vezetőivel együttműködnie, hogy a számítógépes rendszer hatékonyan tudja támogatni a munkatársak mindennapi munkáját. Tevékenysége során a következő feladatokat végzi:

  • Biztosítja a számítástechnikai hátteret. Felügyeli és irányítja a szervezet belső számítástechnikai, informatikai és telekommunikációs rendszerét.
  • Beszerzéseket végez. Gondoskodik kész szoftverek beszerzéséről és saját felhasználásáról, illetve a mindennapi munkát lehetővé tevő egyéb tárgyi feltételekről.
  • Munkatársait irányítja. Kidolgozza a munkatársak feladatait és hatáskörét, azokat a feladat változása szerint átalakítja. Kiosztja a munkához kapcsolódó feladatokat, pl. a számítástechnikai és távközlési, berendezések vásárlását, installálását, használatát és karbantartását.
  • Személyügyi döntéseket hoz. Szükség esetén új munkatársak alkalmazásáról, vagy nem megfelelő minőségű munkát végző munkatársak elbocsátásáról dönt. Meghatározza a fizetéseket, jutalmakat, továbbképzési lehetőségeket. Képviseli a részleget más területek, osztályok és a cég vezetése felé.
  • Megbeszéléseket folytat. Más vezetőkkel egyeztet a meglévő rendszerek szükséges fejlesztése vagy jobb kihasználása céljával, illetve a munkatársakkal is a rendszerigények jobb megismerése érdekében.
  • Dokumentációt végez. Az elvárt – munkafeladatra, munkatársra vonatkozó – nyilvántartásokat vezeti.
  • Betartja és betartatja a munkavédelmi előírásokat, szabályokat.
Rokonfoglalkozások