Tartsd velünk az irányt!

Polgármester

Foglalkozás rövid bemutatása

A polgármester munkája főként a helyi önkormányzati feladatok irányításából, illetve az önkormányzattal kapcsolatos döntések meghozatalából áll. Ez magában foglalja a helyi önkormányzati üléseken való részvételt, az ott tárgyalt különböző témakörökben való jártasságot, a döntéshozatalban való részvételt, annak irányítását, valamint a polgárokkal való kapcsolattartást. Ezen túl a polgármester képviseli a települést minden hivatalos fórumon, és gondoskodik az államigazgatási feladatok ellátásáról is. Mindezek során többek között az alábbi tevékenységekért felelős:

  • Irányítja az önkormányzat munkáját. A képviselőtestületet összehívja, az üléseken elnököl. A helyi önkormányzat munkáját szervezi, a hivatali feladatokat meghatározza, döntéseket készít elő és hajt végre.
  • Hatáskörén belül rendeleteket hoz. Helyi rendeleteket alkot, módosít és helyez hatályon kívül.
  • Információkat közvetít, egyeztet, tárgyal. Bizottsági tagokkal, lakossággal, más államigazgatási szervezetekkel rendszeresen tartja a kapcsolatot.
  • Rendezvényeken, fórumokon szerepel. Megnyitókon, ünnepségeken, sportrendezvényeken és egyéb eseményeken vesz részt.
  • Képviseli a települést. Különböző fórumokon hivatalból képviseli a települést vagy kerületet.
  • Gondoskodik az önkormányzat törvényes működéséről, a gazdálkodás szabályszerűségéről. A vonatkozó törvényi előírásokat maradéktalanul betartja és betartatja.
  • Kinevezi a hivatal dolgozóit és az önkormányzati tisztségviselőket.