Tartsd velünk az irányt!

Háziorvos

Háziorvos

FEOR:
221103
Foglalkozási terület:
Egészségügy
Képzés típusa:
Felsőoktatás (Általános orvos osztatlan képzési szak)

Bevezető

Tudja-e, hogyan működik a fonendoszkóp?

A fonendoszkóp egy kézi diagnosztikai eszköz, amely például a tüdő és a szív hangjait felerősíti, majd ezeket mindkét fülhöz vezeti. A pulzus figyelésében elengedhetetlen kiegészítője a vérnyomásmérőnek. Működési elve a következő: a hallgatófejet, amelyben egy hangolható membrán és egy harang található, a meghallgatni kívánt területre kell helyezni. Ez felerősíti a szervezet hangjait, amelyeket a kétcsatornás csővezeték, és az ezt – fülolivákkal - összekötő fülcső juttatja el az orvos fülébe.
 
Gondolná-e, hogy egy orvos több mint 50 irányba specializálódhat?
Az általános orvosi képzettség megszerzése után az orvosnak lehetősége van az őt leginkább érdeklő szakterület irányába specializálódni. Ehhez egy hároméves rezidensképzést kell elvégeznie, ami szakvizsgával zárul. A sikeres szakvizsgát követően az orvos megkapja a szakorvosi címet. Rendkívül sokféle szakorvos létezik, ilyenek például a szenvedélybetegségekkel foglalkozó addiktológus, a gyomor és a belek betegségeit gyógyító gasztroenterológus, vagy a csontok betegségeit kutató oszteológus. 

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A háziorvos alapvető szerepet játszik az egészségügyi ellátásban. Rendelőjében fogadja a betegeket, meghallgatja panaszaikat, különféle vizsgálatokat hajt végre. Ezekből következtetéseket levonva diagnosztizálja panaszaiknak okát, és gondoskodik arról, hogy hozzájussanak a legmegfelelőbb ellátáshoz és gyógyszerekhez. Munkáját asszisztensek segítik, azonban a döntéseket önállóan hozza meg. Minden esetben tartja magát a Magyar Orvosi Kamara és a törvény előírásaihoz.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A háziorvos munkája során minden esetben a páciensek egészségügyi problémáinak megoldására törekszik. Ennek érdekében figyelembe veszi a betegek eltérő panaszait és sajátosságukat, majd ezek alapján következtet a rendellenesség lehetséges kiváltó okára. Döntéseit mindig a páciens jogainak ismeretében, és emberi méltóságuk teljes tiszteletben tartása mellett hozza meg. Munkája végzése közben különféle tevékenységeket végezhet:

 • Fogadja a betegeket. Ezt általában a körzeti orvosi rendelőben teszi.
 • Felveszi a betegről és a beteg környezetéről az úgynevezett anamnézist. Érdeklődik a beteg panaszai felől, illetve ezzel kapcsolatban esetlegesen életviteléről, családi hátteréről.
 • Elvégzi a panaszok által indokolt szükséges vizsgálatokat. Adott esetben ezt asszisztenseinek segítségével teszi meg.
 • Értékeli a vizsgálati eredményeket, majd ezek alapján felállítja a diagnózist. Erről minden esetben tájékoztatja a beteget is.
 • Kiválasztja az adott rendellenesség kezelésének legmegfelelőbb módját. Felírja azokat a gyógyszereket, amiket a páciensnek szednie kell, illetve tájékoztatja, hogy milyen egészségre ártalmas magatartásformákat és életmódot célszerű kerülnie.
 • Elvégzi az alapvető klinikai készségeket igénylő beavatkozásokat. Ilyen például a védőoltás beadása, amelyet mindig önállóan, a meghatározott szakmai elvárások figyelembevételével végez el.
 • Együttműködik más szakorvosokkal illetve egészségügyi dolgozókkal. Szükség esetén beutalót ír egy szakorvoshoz, amihez csatolja a beteg leleteit.
 • Tájékoztatja a pácienseket a betegségek megelőzési módszereiről, és alkalmazza is azokat.
 • Szükség esetén megfelelő hatósági intézkedéseket kezdeményez.
 • Adminisztrációt végez. A beteg adatait, betegségét, a kiutalt gyógyszereket rögzíti a társadalombiztosítási rendszerben, így nyomon követhetővé válnak a beteg életének egészségügyi szempontból meghatározó eseményei.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A háziorvos sokféle eszközt igénybe vesz munkája során. Ezek nagy része diagnosztikai eszköz, és a páciensek tüneteit okozó egészségügyi problémák megállapításában segítenek, illetve helyi kezelést is tud alkalmazni néhány eszközzel. Néhány példa:

 • spatula;
 • vérnyomásmérő;
 • defibrillátor – újraélesztéshez szükséges eszköz;
 • fonendoszkóp;
 • speciális diagnosztikai eszközök pl. oftalmoszkóp – vagy szemtükör, a szem vizsgálatára; audiométer – a hallás vizsgálatára;
 • injekciós tű.
 
Ezeken felül használ számítógépet, amelyen a szükséges dokumentációkat, nyilvántartásokat tudja rögzíteni, illetve használ telefont a betegeivel és a szakorvosokkal való kapcsolattartáshoz.
Anyagokat tekintve a háziorvos alapvető gyógyszerekkel, gyógyhatású készítményekkel dolgozik, amelyek formája lehet tabletta, kenőcs stb., illetve az alapvető kezeléseket biztosító gézlapokkal, vattával stb.

Hol végzi a munkáját?

A munkavégzés helyiségének megfelelő higiéniája nagyon fontos ebben a szakmában. A háziorvos a betegfelvételt és a járóbeteg ellátást rendelőben végzi, amelynek kielégítő felszereltsége kulcsfontosságú. Itt tárolja az egészségügyi ellátáshoz nélkülözhetetlen felszereléseit is. Mivel a háziorvosnak néha ügyeletet kell biztosítania, adott esetben előfordulhat, hogy sürgősségi betegellátást igénylő helyzetben ki kell szállnia a baleset vagy rosszullét helyszínére is.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A háziorvos munkáját váltakozó munkarendben végzi. Feladatai sikeres végzéséhez előfordulhat, hogy több műszakban, olykor napi 12 órában is helyt kell állnia. Alapvetően hétköznap tevékenykedik, ám ha kell, hétvégén és ünnepnapokon is dolgozik. Az ügyeleti tevékenység szükségességéből adódóan néha éjszaka is készen kell állnia a betegek ellátására.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A háziorvos munkája során a higiénia mindig nagyon fontos szerepet játszik. Munkájára az alábbiak jelenthetnek veszélyt, ártalmat:

 • balesetveszélyt jelenthet magára és a páciensre nézve is a munkához használt műszerek, eszközök és anyagok nem megfelelő használata, illetve azok nem kellő mértékű sterilizálása;
 • sugárveszéllyel járhat az orvosi röntgenkészülék használata;
 • kockázati tényezőt jelent az ön- és közveszélyes, vagy fertőző betegekkel való kapcsolattartás kényszerűsége mind a rendelőben, mind az esetleges kiszállásoknál a páciens lakásán egyaránt;
 • balesethez vezethetnek a betegek felkeresése során, a rossz útviszonyok vagy a kedvezőtlen időjárási feltételek.
A háziorvosoknak mindezek miatt nagyon fontos betartaniuk a foglalkozás során elvárt higiénés és egyéb munkavédelmi előírásokat.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A háziorvos munkája elsősorban szellemi igénybevétellel jár. A jó figyelemösszpontosítási képesség nagyon fontos ebben a szakmában, ugyanis a páciensek panaszait okozó egészségügyi rendellenességek diagnosztizálása maximális odafigyelést kíván. Nagy nyomást jelenthet továbbá, hogy a betegek életét közvetlenül befolyásoló kérdésekben önállóan kell döntenie, ehhez elengedhetetlen a felelősségteljes hozzáállás.

A háziorvos feladatainak ellátása könnyű fizikai igénybevétellel is járhat, hiszen munkája egyes részeihez fontos a jó állóképesség. Ez lehet az ügyeleti szolgálat ellátása, a betegekhez való kiszállás és adott esetben a betegek ellátása során mozgatásuk.
A fokozott szellemi igénybevétel miatt a háziorvos munkája során fontos a megfelelő mennyiségű pihenésre és kikapcsolódásra szánt idő.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A háziorvos munkavégzés közben elsősorban a páciensekkel találkozik, akikkel fontos, hogy képes legyen kialakítani egy megfelelő orvos-beteg kapcsolatot. A betegeken kívül napi szinten együttműködik asszisztenseivel, akik munkája hatékony végzésében nyújtanak segítséget.

Adott esetben kapcsolatba kerül még:
 • más szakorvosokkal, akikhez beutalóval irányítja a betegeket;
 • gyógyszerészekkel, akikkel konzultál a gyógyszerek felírásával kapcsolatban;
 • szükség esetén a hatósággal;
 • a Magyar Orvosi Kamarával, hogy első kézből tájékozódhasson az új gyógymódokat és jogszabályokat illetően.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

A háziorvosok átlagos keresete havi bruttó 371.000 Ft körül alakul. Ez az utóbbi években nem mutatott elmozdulást. A szakember szakmai tapasztalatától, betegkörének számától, beosztásától, valamint az őt alkalmazó intézmény anyagi helyzetétől függően az ebben a szakmában dolgozók havi átlagkeresete 264.000 Ft és 403.000 Ft között mozog országos viszonylatban. A foglalkozás kereseti viszonyai ezzel meghaladják a hazai átlagot.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A rövidtávú előrejelzés szerint a jövőben is nagyarányú kereslet fog mutatkozni a háziorvosok iránt hazánkban. Mivel Magyarországban jelenleg hiány van belőlük, így az ilyen diplomát szerzők előtt számtalan lehetőség kínálkozik az elhelyezkedésre. A háziorvosi praxisokon kívül a magánszférában, úgymint a gyógyszergyárakban vagy magánklinikákon is tárt karokkal várják a szakembereket. Hazánk természeti adottságaiból kifolyólag számtalan gyógyfürdővel rendelkezünk, így az egészségturizmus is remek munkavállalási lehetőségeket biztosít.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A háziorvos munkájának eredményes és szakszerű ellátásához különféle képességekre és készségekre van szüksége, amelyek elsősorban a betegekkel való kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlenek:

 • Felelősségtudat.
 • Empátia, hiszen a beteg bizalmának elnyeréséhez, ezen keresztül a lehető legtöbb információhoz való hozzáféréshez a betegnek az orvos maximális megértését, támogatását kell éreznie.
 • Önállóság, hogy képes legyen az emberek életét alapvetően befolyásoló döntéseket meghozni.
 • Figyelem, mert a páciensek panaszai és tünetei közül egyet sem hagyhat figyelmen kívül.
 • Probléma megoldási képesség, hogy bármilyen helyzetre képes legyen a lehető leggyorsabban és leghelyesebben reagálni.
 • Emlékezet,hogy mindig tisztában legyen az egyes betegek egészségügyi rendellenességeivel, és az azok kezelésére felírt gyógyszerekkel.
Mindezek mellett a háziorvos munkája során nagyon fontos a kitartás és az embereknek való segítségnyújtás, mert a munkakör végzéséhez hosszútávon hatalmas elhivatottság szükséges. A csapatmunka és a fejlett kommunikációs képesség is nagy szerepet játszhat feladatai végzése közben, hogy mind a betegekkel, mind munkatársaival megfelelő kapcsolatot tudjon ápolni. 

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A háziorvosi szakma elsősorban szellemi igénybevétellel jár, ám a betegek vizsgálata, illetve az alapvető klinikai készségeket igénylő beavatkozások megfelelő színvonalú elvégzése megkíván bizonyos egészségügyi tényezőket, mint például:

 • karok, kezek, ujjak épsége;
 • ép látás és hallás;
 • érthető beszéd;
 • figyelemösszpontosítási képesség;
 • megfelelő állóképesség.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A háziorvos számára elsősorban a természettudományos tárgyakban való jártasság szükséges. Legfontosabb tantárgyai a következők:

 • biológia-egészségtan – hiszen az emberi testet alaposan ismernie kell;
 • kémia – a gyógyszerek hatásai miatt;
 • természetismeret – a páciens életkörülményeinek és azok hatásainak vizsgálatakor;
 • fizika.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A háziorvos szeretni fogja munkáját, ha általában elmondható róla, hogy élvezi, ha tevékenységében el tud mélyülni, és lehetősége van a problémákra elméleti megoldásokat kidolgozni. Közel áll továbbá hozzá a tudományos tevékenység és az elemzés. Fontosnak tartja, hogy mások számára segítő, hasznos tevékenységet végezhessen, amelyhez szívesen találkozik az emberekkel, beszélget velük. 

 • Elemző
 • Közösségi

Mi jellemző a Háziorvos munkájára?

Személyközpontú (90%)
(90 - 10)
Tárgyias (10%)
Csoportos (0%)
(0 - 100)
Önálló (100%)
Végrehajtó (15%)
(15 - 85)
Irányító (85%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképzettség: Általános orvos
Felsőoktatási szak neve: Általános orvos osztatlan képzési szak

A munkakör betöltéséhez általános orvos szakképzettség szükséges, amely általános orvos mesterképzési szakon, egységes, osztatlan képzésben szerezhető meg.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A képzés megkezdésének előfeltétele a középfokú iskolai végzettség, az érettségi bizonyítvány megszerzése. 

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

Az Általános orvos képesítés megszerzése felsőoktatási keretek között, osztatlan mesterképzésben 6 év alatt lehetséges. Az elmélet legfeljebb 35%-át, míg a gyakorlat legalább 65%-át teszi ki a képzésnek. A képesítés megszerzésére államilag támogatott, illetve önköltséges formában is lehetőség van.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

Az Általános orvos képesítés megszerzése során a tanult tárgyak mindegyike az orvosi szakmában kulcsfontosságú ismeretekkel van összefüggésben. Ilyen például az emberi test felépítése, a betegségek kialakulásának okai és kezelésük módja, valamint a legfontosabb klinikai és laboratóriumi vizsgálatok módszertana. A tanult tárgyak például:

 • anatómia, szövet- és fejlődéstan;
 • orvosi élettan;
 • orvosi fizika és statisztika;
 • orvosi kémia;
 • sejtbiológia és molekuláris genetika;
 • korszerű elsősegélynyújtás és újraélesztés gyakorlat.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

Az Általános orvos szakképesítést megszerzők számára a betölthető munkakörök a munkahelyek specializációjára terjednek ki, például:

 • családorvos;
 • házi gyermekorvos;
 • háziorvos;
 • iskolaorvos;
 • orvosi rezidens;
 • üzemorvos.
Az Általános orvos szakképesítés megszerzése után lehetőség van felsőfokú szakirányú szakképzésen részt venni, amelynek befejeztével, további 3 évet követően, sikeres szakvizsgával megszerezhető a szakorvosi cím. Ez az adott szakterületre specializálódott orvosi címet jelenti, ilyen például a sebész vagy a belgyógyász.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • www.mok.hu– a Magyar Orvosi Kamara hivatalos honlapja
 • Léder: A gyógyító kommunikáció. Praktikus tanácsok háziorvosoknak. Betűvirág Kft. 2012.
 • Winkler (szerk.): Diabetológia a háziorvosi gyakorlatban.SpringMeg Kiadó Kft. 2012.
 • Benke: Az orvostudomány története. Medicina Könyvkiadó Zrt. 2009.
 • Orvosok Lapja. Promenade Kiadó – a Magyar Orvosi kamara hivatalos havi szakfolyóirata. Megjelenik évente tíz alkalommal.
 • Iffy: Magyar orvos a nagyvilágban. Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió. 2012.
 
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu– a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.felvi.hu - az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről
 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, rangsorok
 • www.ec.europa.eu/ploteus/home_hu– a PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál
 • www.scholarship.hu– a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapja: Információ külföldi ösztöndíjakról
 • http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php– Magyar Közlöny (elektronikus megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu– a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • www.ksh.hu– a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (http://www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu– hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • http://www.karrierplusz.hu - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu– az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
Árpád, aki 17 éve háziorvosként praktizál, így nyilatkozott munkájáról: „Munkám során számtalan beteggel találkozom, akikre mindig ugyanolyan szintű figyelmet kell fordítanom, persze, azért panaszaik függvényében. Hatalmas nyomás van rajtam, hiszen minden helyzetben elvárják tőlem, hogy a legjobb döntést hozzam meg, és ez bizony nem mindig olyan egyszerű. Gyakran előfordul, hogy többet dolgozom napi 8 óránál, és ez eléggé meg tud viselni. Így mindig nagyon figyelek rá, hogy a szabadidőmet a lehető legjobban kihasználjam pihenésre és kikapcsolódásra, a családra. Az viszont tény, hogy egy jól sikerült nap végén kellemes érzés, hogy tudtam segíteni mindenkinek, aki hozzám fordult. Azt hiszem, ezért csinálom.”

További érdekességek

Mit gondol, mi köze a borbélynak a sebészhez?

Bár a borbélyok feladatköre alapvetően a hajvágásra, a borotválásra és a szakáll fazonigazítására szorítkozik, még a modern sebészet megjelenése előtt ők látták el a mai sebészek munkáit is. Ez főleg a sebek, sebesülések – mint például a ficamok, rándulások, húzódások – ellátását jelentette. Később a felcserek és seborvosok megjelenésével ez a fajta munkájuk háttérbe szorult, de csak a hivatásos sebészet megjelenésével hagyták teljesen abba ez irányú tevékenységüket.

Tudja-e, mi az a madárdoktor?

A középkori pestisjárványok idején jelentek meg először a madárdoktorok: doktorok egy madárcsőrre hasonlító maszkot viseltek, amikor betegekhez mentek. A maszk maga részben védett a cseppfertőzéssel terjedő betegségek ellen. A csőrnek két célja volt: egyrészt az ijesztő megjelenés, mivel úgy tartották, ez elűzi a betegségeket okozó ártó szellemeket, másrészt az üreges csőrrészt különféle gyógynövényekkel - pl. fokhagyma - töltötték meg, így ezt beszippantva erősíthették immunrendszerüket.

Mit gondol, ki a leghíresebb magyar orvos?

Szent-Györgyi Albert a C-vitamin kutatójaként vált világszerte ismertté. Az 1930-as években izolálta a C-vitamint, 1936-ban a P-vitamint, valamint jelentős szerepet játszott a citrát-kör – citromsavciklus - felfedezésében is. Munkásságának elismeréseképp 1937-ben orvosi és élettani Nobel-díjjal tüntették ki. Az egyetlen magyar tudós, aki magyarországi tevékenységéért kapta meg a Nobel-díjat. Emlékét máig több szobor és emléktábla őrzi szerte az országban.

Ön szerint ki volt „az orvostudomány megalapítója”?

Az orvostudomány megalapítójának Hippokratészt - i. e. 460 – i. e. 375 - tartják. Ókori görög orvos, aki rendszerbe foglalta és leírta az orvostudomány elméleti és gyakorlati alapjait, amelyeknek egy része még ma is érvényes. Hippokratész minden betegséget a négy éltető testnedv - vér, sárga epe, fekete epe, nyálka - hibás keveredésére vezetett vissza. Jelentőségét jól mutatja, hogy az ókorban egyenesen Aszklépiosztól, a gyógyítás istenétől származtatták őt magát.

Munkaadók mondták

Vissza az listához