Tartsd velünk az irányt!

Ifjúságsegítés a pályaorientációban

Budapest, 2015.10.12.

A fiatalok legkönnyebben az iskolában vagy az általuk látogatott rendezvényen érhetőek el. A könnyű elérés azonban számos kihívást is tartogat: a fiatalok jussanak minél több és megbízható információhoz, ami alapján maguk hozhatják meg döntéseiket a saját életüket illetően. A bizalmi helyzet létrejötte e közegben alapvető, már csak azért is, mert a helyszín, az iskola, leginkább elvárásokat támaszt a fiatalok felé. A segítő jellegű - tanórai keretek között folyó - információ-szolgáltatás viszont a fiatalok igényeit szolgálja, segítve eligazodásukat a pályaválasztásban, a pályázatokban, támogatva őket a hazai és külföldi támogatási rendszerek felkutatásában és olyan praktikus információk fellelésében, amelyek a munkavállalásban is hasznosak lehetnek a számukra. Bár „hagyományos” felkereső ifjúsági munkának is tekinthető, érdemes külön figyelmet szentelni a tanórai keretek között nyújtott információ-szolgáltatásnak.

Konkrét példája a felkereső ifjúsági munkának a Kontakt Alapítvány szakmai gondozásában megvalósult térségi pályaorientációs rendszer kísérleti programja. Első lépésként a szülők tájékoztatása és bevonása történt meg az év eleji iskolai szülői értekezletek keretében a 7. osztályokban, pályaorientációs szakember koordinálásával. A munkacsoport tagjai ismertették a foglalkoztatási paktum keretei közt kialakult együttműködést, a pályaorientációs rendszer lényegét és a modellprogram részeit. A program rendhagyó osztályfőnöki órákkal folytatódott novemberben, melyeket a Kontakt Alapítvány munkatársainak szakmai felügyelete alatt, a Szent István Egyetem andragógia szakos hallgatói tartottak. Pályaorientációs foglalkozások segítik a tanulókat a döntéshozatalban, havonta egy alkalommal, 2x45 percben. Hat alkalommal kerül sor minden osztályban a foglalkozásra, év végéig.

Mindezekkel párhuzamosan zajlik a cégek telephelyeinek és a gyárlátogatásoknak a szervezése. Több cég, vállalat és szakközépiskola jelezte, hogy örömmel részt vesz a programban, biztosítja a tanulóknak a telephely meglátogatását, illetve szakmai bemutató tartását.

További információ: http://godollopaktum.gak.hu/hir/111003/elindult-tersegi-palyaorientacios-rendszer-modellprogramja

 

Pályaorientációs tevékenység keretében valósult meg az - Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesület Életpálya-tervezés mintaprogram középiskolás osztályok számára című projektje, melynek keretében fiatalok életpálya-tervezését segítő és készségfejlesztő rendszeres interaktív kiscsoportos (tréning) foglalkozások kerültek lebonyolításra.

 

A Junior Achievement Magyarország Oktatási, Vállalkozásszervezési Alapítvány „Árnyékprogramja” a fiatal generáció pályaválasztását támogatja. A középiskolások számára ajánlott program keretében egy középiskolás diák látogat el egy napra egy cégvezetőhöz, szakemberhez, hogy betekintsen annak mindennapi munkájába, és gyakorlati tapasztalatot szerezzen a munka világáról. Programjuk legfőbb célja, hogy még pályaválasztási döntés előtt segítséget és tapasztalati ismereteket adjanak a diákoknak.

 

A Regruta Honvédelmi, Rendvédelmi és Katasztrófavédelmi Pályaorientációs Alapítvány programjainak célja, hogy felhívja elsősorban a fiatalok és pályakezdők figyelmét a hon-, rend- és katasztrófavédelemben való részvétel szükségességére, megerősítve bennük, hogy ezt a pályát választva nem csak életcélt, megélhetést, biztos hátteret kaphatnak, hanem kiemelkedően hasznos és megbecsült tagjai lehetnek a társadalmunknak.

2013-ban vette kezdetét az Új Nemzedék projekt megvalósítása, a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, 3.3.12-12-2013-0001 kódszámmal, mely az „Ifjúság.hu - a sikeres nemzedékért: Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” címet viseli. A projekt az ifjúsági korosztály igényeinek megfelelő, egységes és átfogó szolgáltatási rendszer kialakítását célozza, amely az iskolarendszerű képzésben résztvevő diákok iskolai sikerességét, életpálya tervezésük folyamatát széleskörű programok révén segíti elő. A projekt fő célja a fiatalok segítése jövőképük megfogalmazásában, illetve felkészítése a munkaerő-piacra való zökkenőmentes belépésükre.

A Kontaktpont irodák az Új Nemzedék Plusz projekt intézményfejlesztési részeként létrejött ifjúsági információs és tanácsadó irodák. Az oktatási intézményekkel és ifjúsági civil szervezetekkel szorosan együttműködő Kontaktpont hálózat a megyeszékhelyeken és Budapesten, országszerte húsz irodában várja a fiatalokat elsősorban a tanuláshoz, a munka világához és szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó széleskörű szolgáltatáscsomaggal. A Kontaktpontok többek között egyéni és csoportos pályaválasztási, életvezetési, elhelyezkedési tanácsadást, közösségi teret biztosítanak a tartalmas időtöltéshez, különböző szakmai és szabadidős programokat szerveznek, valamint felkereső ifjúságsegítő munka révén a problémák hétköznapi helyszíneire is ellátogatnak. A projekt, s így az irodák fő célja az iskolán belül és azokon kívül életpálya-építési szolgáltatások biztosítása.A Kontaktpontok szolgáltatásai elsősorban a 12 és 20 év közötti tanulók igényeihez igazítva lettek kifejlesztve, de szívesen fogadják a szülőket, pedagógusokat, ifjúsági szervezeteket is.

 

Irodalom

Ha a hegy nem megy…. A felkereső ifjúsági információs munka:

http://niida.hu/publikaciok/576

 

 

Vissza a hasznos információkhoz