Tartsd velünk az irányt!

Az álláskeresés intézményi résztvevői

Budapest, 2015.10.12.

Az álláskeresés intézményi résztvevőinek feladat sokrétű: felkészítenek az álláskeresésre, gyakornoki programokat indítanak, képzéseket szerveznek, tréningeket, tanácsadást tartanak, illetve egyfajta kommunikációs csatornaként is működhetnek a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldala között.

A megyei kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályok kirendeltségein, illetve szakosított szolgáltatási pontjain különböző, az elhelyezkedést illetve a munkaerő-piaci versenyképességet növelő szolgáltatást vehetnek igénybe az álláskeresők.

A kormányablakok feladatkörébe tartozik a foglalkoztatást elősegítő támogatások, munkahely megőrző és munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatosan felvilágosítást nyújtani.

A megváltozott munkaképességű, ügyfelek számára rehabilitációs tanácsadás érhető el, amely az egészségi állapotuknak, érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelő foglalkozások meghatározásában, valamint a képzési irányok kiválasztásában nyújt támogatást.

A rehabilitációs tanácsadás iránya lehet:

  • Foglalkozási információs tanácsadás
  • Pályamódosítási, pályakorrekciós tanácsadás
  • Pályaválasztási tanácsadás
  • Pszichológiai tanácsadás

A szolgáltató központokban és a munkaügyi kirendeltségeken a jelentkezők állás-közvetítés előtti felmérését is elvégzik, az adatbázisban megtörténik a megfelelő állásajánlatok szűréséhez szükséges alapinformációk - például végzettség és nyelvtudás - rögzítése, az előzetes munkatapasztalat alapján az álláskeresők besorolása, paraméterezése. A szolgáltatás részét képezi az álláskeresők részére ingyenesen elérhető tanácsadási szolgáltatások (pl. pályakorrekciós, álláskeresési, képzési tanácsadás) igénybevétele. A munkáltatók támogatott formában is tudnak álláskeresőket alkalmazni, hiszen bizonyos feltételek teljesülése mellett a foglalkoztatási költségek egy részét az állam átvállalja.

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szolgáltatásaival a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációját és munkaerő-piaci integrációját segíti elő. A rehabilitációs szolgáltatások segítségével a megváltozott munkaképességű személyek tartós foglalkoztatásban, képességeiknek megfelelő munkahelyeken dolgozhatnak.

A piaci alapon működő munkaerő-közvetítő irodák alapjában véve ezzel megegyező módon működnek: megbízási szerződés alapján betöltendő pozíciókra toboroznak és közvetítenek a munkáltató elvárásainak megfelelő munkaerőt. Fontos különbség, hogy ügyfeleik a munkaerőpiac kínálati oldalán található munkáltatók.

Az alapítványok speciális célcsoportok számára (ifjúsági, megváltozott munkaképességű, nemzetiségi, más hátrányos helyzetű csoportok) nyújtanak munkaerő-piaci szolgáltatásokat, néhány kivételtől eltekintve jellemzően kiegészítő tevékenységként. Szolgáltatásaik között megtalálható a munka-pályatanácsadás, tanulási, képzési tanácsadás, álláskeresési tréningek, és különböző alapkészségeket fejlesztő tréningek és a munkaerő-piacra kilépést megalapozó képzések is.

Virtuális munkaerő-piacnak az online fórumokon megjelenő álláskereső, álláskínáló portálok, weboldalak, blogok, közösségi oldalak összességét tekintjük. Néhány nagyobb és ismertebb ezek közül a profession.hu, jobline.hu, workania.hu. A nagy látogatottságú állásportálok közös jellemzője, hogy a munkáltatók által hozzáférhető önéletrajzi adatbázist tartalmaz, tehát a foglalkoztatók, munkaközvetítők üzleti alapon, szabadon kereshetnek a feltöltött anyagok között; másrészt az állásajánlatok mellett tartalomszolgáltatást is biztosítanak, azaz a látogatókat folyamatosan ellátják az álláskereséssel, munkaerő-piaccal kapcsolatos információkkal.

A gyakornoki programokat vállalatok indítják és üzemeltetik, diákokat-, hallgatókat, pályakezdőket, frissen végzett szakembereket megszólítva toboroznak résztvevőket, elsősorban jövőbeli munkaerő-szükségletük kielégítésének érdekében, másodsorban személyzeti marketing tevékenységük részeként.

A gyakornoki programok időtartama kiterjedhet az egy-két hónapos, illetve a 6 hetes „nyári” gyakornoki programoktól kezdve a 9-12 hónapos, teljes tanévre kiterjedő intervallumokra is. Általában a gyakornokoknak is minimálisan egy személyes találkozó során számot kell adniuk az addigi tanulmányaikról, képzésükkel kapcsolatos tapasztalataikról, jövőbeni terveikről. A fogadó munkáltatók jellemzően munkaerő-kiegészítésként tekintenek a gyakornokokra, így meg szeretnének győződni arról is, hogy a jelentkező kellőképpen motivált valós munkafeladatok ellátására is, valamint, hogy érdemes-e időt és energiát fektetniük a gyakornok - mint potenciális leendő munkatárs - tanítgatásába.

Nagyvállalatoknál, különösen hosszú távú programok esetén (legyen szó akár szakképzésben akár felsőoktatásban tanuló diákokról) a gyakornoki programba jelentkezés után komoly szűrőn, munkaalkalmasságot és személyiséget vizsgáló tesztíráson és akár többkörös felvételi interjúkon kell részt venniük a jelentkezőknek.

A duális képzés (www.dualis.hu) lényegében egy hosszú távú, a képzés teljes időtartamát lefedő gyakornoki programnak tekinthető. Ebben a képzési formában, általában fele-fele időtartamban vesznek részt a diákok elméleti oktatásban, illetve - megfelelő felkészítést követően - konkrét munkavégzésben. Munkájuk ellentételezéseként a képzést szervező vállalat (intézmény) nemcsak a képzési díjat vagy annak jelentős részét vállalja át a gyakornoktól, hanem fizetést is biztosít. A képzés után pedig a megfelelően teljesítőknek állást garantál, a hallgatók pedig a programba lépéskor bizonyos időre már előre elkötelezik magukat a vállalatnál történő munkavégzés mellett.Hazánkban egyre több egyetem és főiskola folytat duális képzést. lásd: http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_2015A/dualis_kepzesek_lista_15A.pdf

A pedagógiai szakszolgálatok 3-18 éves gyerekekkel és fiatalokkal, illetve családokkal foglalkoznak. Ezeknek az intézményeknek a szakmai kompetenciája azokra az esetekre tevődik, melyben a probléma az általános pedagógiai módszerekkel már nem kezelhető, azonban speciális iskolarendszerbe való áthelyezés még nem szükséges. Egyes pedagógiai szakszolgálatok továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási tevékenységet is ellátnak.

A felsőoktatásban résztvevők számára számos és széleskörű - az álláskereséshez, munkavállaláshoz, munkaerő-piacra lépéshez kapcsolódó - szolgáltatás és információforrás áll rendelkezésre az egyetemi kampuszok hallgatói szolgáltató központjaiban. Diákcentrumok, karrierirodák, tanulmányi tanácsadók munkatársai és szervezett programjai segítik, és szolgálják ki a szakirány választásban, tárgyfelvételben, a képzés ütemezésében, vagy finanszírozásában, külföldi részképzésben, kreditelismertetésben, álláskeresésben segítségre szoruló hallgatót. A felsőoktatási szolgáltató irodák rendszeresen szerveznek ösztöndíjakkal, gyakornoki programokkal, szakmai napokkal kapcsolatos tájékoztatókat.

Az álláskeresés intézményi résztvevői rendkívül összetett - a pályaorientáció tekintetében egymásra is épülő - feladatokat látnak el, ezért különösen fontos az ezekben tevékenykedő segítő szakmák együttműködése az ügyfeleik megfelelő szolgáltatáshoz juttatása érdekében.

Vissza a hasznos információkhoz