Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
223200
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Egészségügyi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
Ápoló, szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
Ellátja a szülés folyamatának szakmai felügyeletét, helyzetértékelést követően orvosi irányítás és szakmai protokoll szerint elvégzi a szükséges beavatkozásokat, gondozza és ápolja a terheseket, a szülő nőket, a gyermekágyasokat, az újszülötteket. Feladatai: a) a várandósság ideje alatt az anya egészségi és lelki állapotának, a magzat fejlődésének figyelemmel kísérése, az anya felkészítése a vizsgálatokra, illetve az esetleges beavatkozásokra; b) felkészítés a szülésre, a gyermekágyas időszakra, a szoptatásra, a szülő nők lelki állapotának megfelelő pszichés támogatás; c) a szülés menetének, az anyai és a magzati állapotnak a folyamatos figyelése, értékelése, külső és belső vizsgálatok; d) a kóros, illetve orvosi segítséget igénylő állapotok felismerése és a segítség megérkezéséig a szükséges intézkedés megtétele; e) a szülés levezetése az orvossal együttműködve; f) a szülés után az anya gyermekágyas osztályra helyezése, megfigyelése; g) a nőgyógyászati osztályon gondozási, ápolási feladatok ellátása, a tünetek és állapotváltozások rögzítése, orvosi előírás szerint gyógyszerezés; h) a pályakezdő szülésznők és tanulók számára segítség nyújtása szakmai tudásuk fejlesztéséhez; i) gyermekgondozási, családtervezési és táplálkozási tanácsadás egyének és családok részére.
 • figyelemmel kíséri az anya egészségi és lelki állapotát, a magzat fejlődését a várandósság ideje alatt
 • felkészíti az anyát és a nőbetegeket a vizsgálatokra, illetve az esetleges beavatkozásokra
 • kóros, illetve orvosi segítséget igénylő állapotok esetén a segítség megérkezéséig megteszi a szükséges intézkedéseket
 • fogadja a vajúdó nőt és segítőjét (apa, más hozzátartozó, dúla)
 • pszichésen támogatja a szülö nőket és a nőbetegeket lelki állapotuknak megfelelően
 • előkészíti a szükséges eszközöket a szüléshez, műtétekhez és egyéb beavatkozásokhoz
 • bemosakszik
 • a vajúdó nőt előkészíti a szülésre (leborotválás, beöntés)
 • különböző vizsgálatokat (szívhangvizsálatot, ultrahangos vizsgálatot, vérnyomás- és pulzusmérést) végez
 • tájékoztatja az orvost a szülés megindulásáról és folyamatáról
 • az orvossal együtt levezeti a szülést
 • orvosi utasításra közreműködik és asszisztál a műtéteknél, beavatkozásoknál, műszeres vizsgálatoknál, fájdalomcsillapításnál
 • gátat véd és asszisztál a gátmetszésnél és gátvarrásnál
 • a szülést követően megvizsgálja a méhlepényt
 • elvágja a köldökzsinórt
 • testváladékokat vesz le tárolásra és laboratóriumi vizsgálatokhoz
 • ellátja az újszülöttet
 • segít az anyának az első szoptatásnál a szülőszobán
 • a szülés után az anyát gyermekágyas osztályra helyezi megfigyelésre
 • gondoskodik a szülőszoba és az eszközök tisztaságáról, a biztonságos higiénés környezetről, a sterilizálásáról
 • a nőgyógyászati osztályon orvosi előírás szerint gyógyszerez
 • ápolási feladatokat végez
 • dokumentációt készít a végzett feladatokról, és a betegekről (tünetekről, állapotváltozásokról)
 • egészségnevelést és tanácsadást végez
 • a munkaidő nagy részében áll, illetve a gyermek születésének segítésére toló, húzó mozgásokat végez, gyakran kell emelnie és cipelnie
 • fertőző betegség kizáró ok ezen a munkaterületen
 • balesetveszély adódhat a műszerek, gépek, eszközök és anyagok használata során (magára és a páciensre nézve is)
 • sok mozgással járó tevékenység
 • Állandó helyen, zárt térben dolgozik, jellemzően szülőszobán vagy műtőben.
 • Alapvetően fontos követelmény a higiénia. Munkakörnyezetére, munkaeszközeire és személyes higiéniájára is különösen nagy gondot kell fordítania.
 • Közepesen nehéz fizikai munkát kell végeznie többműszakos munkarendben.
 • fontos a szülő és terhes nővel szembeni empatikus viselkedés
 • gyakori az érzelmi megterhelés, ami elsősorban mentális felkészültséget igényel
 • az idő szorításában hozott dőntésekből, a különösen nagy felelősséggel járó feladatokból adódó stresszhatások kezelése nehéz
 • a toleranciát próbára tevő magatartásformák, verbélis és fizikai agressziók megfelelő kezelése és előítélet mentesség szükséges
 • bármely idegesség és a legnagyobb feszültség esetén is meg kell őrizze felelősségérzetét
 • A szülésznők egyre több dologban és esetben tehermentesítik a szülést levezető szakorvost, és veszik át feladatait, így jelentőségük megnő.
 • A közegészségügyi ellátórendszer átalakulásával párhuzamosan erősödni fog a magán-egészségügyi ellátórendszer.
 • A szakmában dolgozókkal szemben egyre inkább elvárás lesz a modern diagnosztikai berendezések ismerete, kezelése.