Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Szociális gondozó, szakgondozó
351300
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
Szociális gondozási és munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások
Szociális foglalkozások
Szociális munkás irányítása mellett segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát. Feladatai: a) az ügyfél életvitelének felmérése, önellátási képességének megfigyelése; b) az ügyfelek pszichés és egészségügyi problémáinak felmérése; c) tájékoztatás az elérhető szolgáltatásokról és annak anyagi vonzatáról; d) pszichoedukálás (a szolgáltatást igénybevevő saját betegséggel kapcsolatos képzése); e) információk nyújtása a szociális és egészségügyi prevencióhoz; f) tanácsadás a hozzátartozóknak; g) az egyéni szükségletekből adódó személyes célok meghatározása; h) egyénre szabott gondozási és ápolási terv készítése; i) a napi étel- és italfogyasztás, az alvás mennyiségének nyomon követése; j) más szolgáltatók közreműködésének megszervezése (pl: otthoni ápolószolgálat, támogató szolgálat, fodrász stb.); k) együttműködés a szolgáltatást igénybevevő hozzátartozóival és természetes támogatóival; l) fizikai és fiziológiai szükséglet-kielégítés segítése, a gondozott környezetének tisztántartása, esetenként háztartási munka végzése; m) hajléktalan személyek, csoportok felkutatása, elhelyezkedésének, mozgásterének, mentális, fizikai és egészségi állapotának felmérése; n) kapcsolatfelvétel az utcán élő egyes csoportokkal, azok életmódjának és szociológiai jellemzőinek megismerése, a jövőbeni együttműködés előkészítése; o) tanácsadás, problémamegoldás, szükség esetén a krízisállapot kezelése, azonnali intézkedések megtétele; p) dologi segítségnyújtás, fizikai és mentális alapszükséglet-kielégítő segítségnyújtás megszervezése (pl. tömeges étkeztetés, ruhaosztás, orvos helyszínre történő kihívása stb.).
Rokon foglalkozasok