Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Fertőtlenítő (egészségügyi)
522203
Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások
Szolgáltatási foglalkozások
Személygondozási foglalkozások
 • felméri a helyszín biztonságosságát, körülményeit
 • felismeri a figyelemfelhívó panaszokat, tüneteket
 • közreműködik a higiénés ellenőrzésekben, szemlékben
 • vizsgálati mintákat vesz
 • meghatározza a technológiát
 • beszerzi a szükséges fertőtlenítő-, sterilizáló és irtószereket és fertőtlenítő oldatokat készít
 • kezeli, használja a különböző fertőtlenítő, sterilizáló és irtószereket, a fertőtlenítő gépeket és berendezéseket
 • megelőzi a fertőzések továbbterjedését, szükség szerint területhatárolást végez
 • elvégzi a halottakkal kapcsolatos teendőket, a személyi kezeléseket, tetvességi szűrővizsgálatokat, a fertőző betegek elkülönítését
 • fertőtlenítést végez (pl.: záró-, személyi-, általános fertőtlenítést, fertőtlenítőmosást, mosogatást, takarítást, anyagfertőtlenítést)
 • alkalmazza a speciális fertőtlenítő eljárásokat (betegellátásban, járványügyi gyakorlatban, a köz- és katasztrófa-egészségügy területén)
 • sterilizálást végez
 • betartja a sterilitás, az aszepsis, antiszepsis szabályait, és a higiénés szabályokat
 • ellenőrzi a sterilizált anyagok érvényességi idejét, munkája hatékonyságát, minőségét
 • kártevőirtást, gázosítást végez
 • irányítja a nagy területre kiterjedő kártevőirtást
 • biztonságosan tárolja a fertőtlenítő- és irtószereket
 • használja az előírt munkavédelmi eszközöket, egyéni védőeszközöket
 • kezeli a veszélyes hulladékokat
 • alkalmazza a dokumentálás különböző formáit
 • egész napját állva, illetve kisebb-nagyobb mozgásokkal, emelésekkel, cipelésekkel tölti (a lábakon visszértágulat alakulhat ki)
 • balesetveszély, illetve sérülés előfordulhat (vegyszerek, allergizáló anyagok, elektronikus berendezések használata közben)
 • fertőző betegség kizáró ok ezen a munkaterületen
 • a betegekkel való közvetlen érintkezés kapcsán fertőzésveszély adódhat
 • mozgáskorlátozottak a karok, a kezek és az ujjak vagy a gerincoszlop sérülései esetén nem dolgozhatnak ezen a munkaterületen
 • tekintettel a veszélyes anyagokra fogyatékkal élők nem végezhetik a tevékenységeket
 • látássérültek, látáskorlátozottak a munkához szükséges, megfelelő látáskorrekció esetén dolgozhatnak a munkaterületen (pl. szemüveg megengedett)
 • Jellemzően zárt térben dolgozik, munkaterülettől függően változó vagy állandó helyen.
 • Védőeszközök használata és szigorú szabályok betartása szükséges.
 • Sokszor steril körülmények között végzi munkáját.
 • A kiszállások során utazással is számolniuk kell.
 • Alapvetően fontos követelmény a higiénia.
 • Munkakörnyezetére, munkaeszközeire és személyes higiéniájára is különösen nagy gondot kell fordítania.
 • Számítani kell az erős szagokkal telített környezetben végzett feladatokra.
 • egyes munkaterületeken a toleranciát próbára tevő magatartásformák megfelelő kezelése szükséges (pl.: személyfertőtlenítésnél)
 • fontos az előítélet mentesség
 • bizonyos munkakörökben fokozott az érzelmi, pszichés terhelés
 • több műszakos munkarendhez való igazodás is szükséges lehet
 • Előtérbe kerülnek az irtószer nélküli és biológiai módszerek.
 • A környezetkímélő technológiák bevezetése csökkenti a környezet kémiai terhelését.
 • Tevékenységek részletesebb dokumentálásával nyomonkövethetőbbé, biztonságosabbá válnak a tevékenységek.
 • A változó igények megkövetelik a rendszeresebb továbbképzéseket a naprakészség biztosítására.
 • Az egészségügyben dolgozók megfelelő anyagi megbecsülése nélkül a szakma egyre kevésbé lesz vonzó a fiatalok körében.