Tartsd velünk az irányt!

Általános egészségügyi asszisztens

Általános egészségügyi asszisztens

FEOR:
332100
Foglalkozási terület:
Egészségügy
Képzés típusa:
Szakképzés ()

Bevezető

Ön szerint miért elengedhetetlen az orvosok munkájához az általános egészségügyi asszisztensek tevékenysége?

Az orvosi rendelők működtetése, nagyon sok adminisztrációs munkával, telefonos ügyintézéssel jár. A betegekkel időpontokat kell egyeztetni, rendelkezésre kell állni különböző kérdések felmerülése esetén és az eszközöket, beavatkozásokat is elő kell készíteni. Ha mindezt a szakképzett orvos látná el, akkor alig maradna ideje a valós gyógyítási feladatokra. Azaz az orvosi asszisztens közreműködése teszi lehetővé, hogy az orvosnak maradjon ideje a betegekkel való foglalkozásra.
 
Tudta-e, hogy az általános egészségügyi asszisztens képes elsősegélynyújtásra?
Mivel orvosi rendelőkben dolgozik, az általános egészségügyi asszisztensnek rendelkeznie kell alapvető egészségügyi tudással. Képzése során a szakember megszerez olyan ismereteket is, melyek képessé teszik elsősegélynyújtásra, vagy az olyan vészhelyzetek felismerésére, amikor azonnali orvosi beavatkozásra van szükség. Éppen ezért ez a szakképzettség nagyon jó kiindulópont ahhoz, hogy további ismeretek elsajátításával a szakember szakasszisztensi, vagy akár orvosi pályára léphessen.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

Az általános egészségügyi asszisztens munkája a nővéri tevékenységhez és a titkárnői tevékenységhez is közel áll, tulajdonképpen mindkettő egyszerre. Elsősorban asszisztensi feladatokat lát el orvosok, vagy más egészségügyi szakemberek felügyelete mellett. Ezen túl asszisztál vizsgálatoknál és beavatkozásoknál, ha erre szükség van. Fontos feladata az adminisztráció és a betegek tájékoztatása.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

Az általános egészségügyi asszisztens orvosi rendelőkben, orvosi feladatok végzésével kapcsolatos támogató tevékenységet végez. Tevékenysége lehet specializált, amennyiben egy szakrendelőben – például nőgyógyász mellett - dolgozik, vagy általánosabb asszisztensi feladatokat is elvégezhet, ha egy nagyobb rendelő több orvosát segíti. Többek között az alábbi tevékenységeket végezheti:

 • Tájékoztatja a betegeket. A rendelőbe érkező betegeket fogadja, informálja őket a várható vizsgálatokról, eseményekről.
 • Felkészíti a betegeket a vizsgálatokhoz és a kezelésekhez. Testsúlyt, magasságot mér, pulzust és vérnyomást ellenőriz, test hőmérsékletet mér, a szükséges ruházatot, köpenyt rendelkezésre bocsátja.
 • Előkészíti az orvosi eszközöket. A vizsgálathoz és kezeléshez szükséges eszközöket és anyagokat tisztítja, fertőtleníti, kikészíti.
 • Orvosnak asszisztál. A vizsgálatoknál és kezeléseknél segíti az orvos munkáját.
 • Önállóan vizsgálatokat végez. A hatáskörébe tartozó vizsgálatokat és kezeléseket elvégzi.
 • Adminisztrál. A betegnyilvántartást, az előjegyzési naplót és a terápiás adminisztrációt vezeti.
 • Készleteket menedzsel. Gondoskodik a gyógyászati eszközök és anyagok utánpótlásáról, a meghibásodott berendezések javíttatásáról.
 • Egészségnevelést és tanácsadást folytat. A felmerülő egészségügyi problémákkal kapcsolatos megelőzési, kezelési tevékenységeket elmagyarázza, ezzel kapcsolatban tanácsot ad.
 • Előírásokat követ. Betartja és betartatja az etikai, titoktartási és adatvédelmi szabályokat, előírásokat.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

Az általános egészségügyi asszisztens munkája során számtalan speciális eszközt használ, hiszen egyik legfontosabb feladata ezek előkészítése az orvosi beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz. Eszközei két nagy csoportba sorolhatók: adminisztratív, illetve orvosi eszközök.

 • Adminisztrációs tevékenység eszközei közül néhány:
 • irodatechnika eszközök: íróeszközök, számítógép orvosi szoftverekkel, nyomtató stb.
 • dokumentációs formanyomtatványok;
 • beteglapok;
 • receptek;
 • medikai szoftver.
 • Az orvosi tevékenység támogatásának eszközei többek között:
 • diagnosztikai eszközök, például: vérnyomásmérő, lázmérő, vércukormérő, mérleg;
 • egyszer használatos steril eszközök;
 • kézi orvosi műszerek, például sztetoszkóp, EKG;
 • gyógyászati segédeszközök, pl. kötszerek;
 • fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz szükséges eszközök;
 • veszélyes hulladékok tárolásának eszközei.
Az általános egészségügyi asszisztens az általános orvoslás eszközei mellett, a szakrendelők speciális eszközeit is használja, ezek lehetnek például a belgyógyászat, sebészet, traumatológia, ortopédia, diabetológia, gasztroenterológia, nefrológia, kardiológia, pulmonológia-allergológia, neurológia, szemészet, fül-orr-gégészet, urológia, nőgyógyászat, pszichiátria, gyermekgyógyászat speciális eszközei.
 

Hol végzi a munkáját?

A munkavégzés helye e foglalkozásnál jellemzően zárt tér: az orvosi rendelő, szakrendelő, vagy járó beteg rendelés. Az orvosi rendelők jellemzően tiszta, steril környezetet biztosítanak jó hőmérsékletszabályozással, és jó világítással.

 

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

Az általános egészségügyi asszisztens általában a normálmunkarend szerinti beosztásban dolgozik, hétfőtől péntekig, munkaideje jellemzően heti 40 óra. Amennyiben az orvosi rendelő nyitva tartása szükségessé teszi, az asszisztensek dolgozhatnak egymást váltva, több műszakban, vagy akár napi 12 órás munkaidőben – ilyenkor egy munkanapot szabadnap követ. Ügyeleti rendelés során előfordulhathétvégi, ünnepnapi munkavégzés is.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A munka során a szervezetet különféle ártalmak, veszélyek érhetik:

 • baleseti veszélyforrások lehetnek a munka során használt éles orvosi eszközök, egyes orvosi berendezések;
 • fertőzésveszélyt jelent a betegekkel való közvetlen érintkezés;
 • vegyi anyag ártalom érheti a fertőtlenítéshez használt vegyszerek, illetve más anyagok kezelése közben.
Ezért a munka során fokozottan kell ügyelni az egészségügyi, higiéniás és biztonsági előírások, szabályok betartására, védőeszközök – pl. védőruha, gumikesztyű, szem-, arcvédő – használatával.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

Az általános egészségügyi asszisztens munkája szellemi tevékenység melyhez könnyű, vagy közepesen nehéz fizikai terhelés is járul, például, amikor betegeknek kell segíteni vagy vizsgálóeszközöket, berendezéseket kell mozgatni. A tevékenységet ülve, állva, járkálva, hajlongva végzi a szakember. A fizikai terhelés hosszú távon hát- és gerincbántalmakat okozhat.

A munka elvégzése fokozott figyelmet, precizitást igényel a betegekkel való folyamatos kapcsolattartás, a vizsgálatok és kezelések elvégzése és a gyógyszerek kezelése miatt. Ezen a területen a több műszakos és a hétvégi munkavégzés is előfordul.
Fontos tehát figyelni arra, hogy jusson idő a fizikai pihenésre és a szellemi feltöltődésre egyaránt, mert így kerülhetők el a munka jellegéből származó nehézségek.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

Az általános egészségügyi asszisztens munkája során elsősorban a betegekkel és az orvossal, valamint munkatársaival tartja a kapcsolatot. Esetenként kapcsolatba kerülhet még:

 • a betegek rokonaival;
 • más kórházi dolgozókkal;
 • a takarító személyzettel;
 • termékbemutató szakemberekkel;
 • beszállítókkal.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

Az általános egészségügyi asszisztens országos átlagkeresete havi bruttó 191.000 Ft. Az átlagkereset ebben a szakmában a közelmúlt adataihoz képest nem változott jelentősen. Az átlagkereset attól is függ, hogy az általános egészségügyi asszisztens magánrendelőben vagy állami egészségügyi intézetben dolgozik. Ez utóbbi esetben keresetét a közalkalmazotti bértábla határozza meg. Magánvállalkozásnál történő munkavégzés esetén nagyobb hangsúllyal befolyásolja a keresetet a szakmai tapasztalat, életkor, illetve a munkáltató földrajzi elhelyezkedése. A kereset jellemzően havi bruttó 182.000-205.000 Ft között mozoghat, ha az országos átlagot vesszük alapul.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az általános egészségügyi asszisztensek iránt folyamatos lesz a kereslet a közeljövőben, ami azt jelenti, hogy aki ezen a szakterületen, ilyen munkakörben kíván elhelyezkedni, több álláshirdetést találhat, és jó esélyei vannak az elhelyezkedésre. A megfelelő állás elnyerését segíti, ha a szakember rendelkezik idegen nyelvi ismeretekkel, vagy az orvosi munkát segítő területen szerzett szaktudással, tapasztalattal.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

Az általános egészségügyi asszisztens munkája akkor sikeres, ha a betegekkel képes megtalálni a megfelelő hangot, valamint az orvos szaktevékenységét hatékonyan tudja támogatni. Ehhez az adminisztrációs tevékenység széleskörű ismerete és az alap egészségügyi szakismeretek mellett a következő további képességekkel, készségekkel fontos rendelkezni:

 • Felelősségtudat, a végzett munka eredményének fontossága, az emberek egészségének biztosításában való közreműködés miatt;
 • Kitartás, az egész napos, esetenként monoton munkavégzéshez;
 • Empátia, a betegek lelki támogatásához;
 • Tolerancia, hogy a betegeket állapotuknak megfelelően tudja kezelni és családjukkal együtt érzően tudjon kommunikálni;
 • Figyelem, az orvos kéréseinek végrehajtásához, a beteg által elmondottak megértéséhez és azok rögzítéséhez, a vizsgálatok és kezelések precíz elvégzéséhez;
 • Szervezőképesség, az orvos és a betegek idejének menedzseléséhez;
 • Konfliktuskezelés, a tevékenységének magas színvonalon történő elvégzéséhez akkor is, ha nehéz szituációk merülnek fel;

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A munka elvégzéséhez szükséges egészségügyi követelmények egyrészt az egészségügy jellegzetességeiből, másrészt a folyamatos – betegekkel és orvosokkal  történő - kommunikációból erednek:

 • ép végtagok;
 • jó látás;
 • jó hallás;
 • érthető beszéd;
 • ép bőrfelület;
 • egészséges vér és keringési rendszer, légzőszervek.
A szakma gyakorlásához „Egészségügyi lap” és hallásvizsgálaton való megfelelés szükséges.
Beszédértést megnehezítő halláscsökkenés esetén a munkakör átszervezésével, egyéni, sérülés-specifikus módosításával (pl. adminisztratív munkák ellátása, a kapcsolattartást igénylő feladatok elhagyása), írásalapú kommunikációs csatornák alkalmazásával, bizonyos részfeladatokat végezhetőek.
A munkakörnyezet ergonomikus kialakításával, mozgássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése. Mozgássérülteknél elsődleges szempont a környezeti adaptáció, a közvetlen munkatér ergonomikus, sérülés-specifikus átrendezése, és az akadálymentes helyváltoztatás, közlekedés biztosítása (lift, rámpa, kapaszkodók).

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

Az általános egészségügyi asszisztensi képzés elvégzéséhez nagy segítséget jelent, ha a pályázó alapvető ismeretekkel rendelkezik a következő tantárgyakban:

 • biológia és egészségtan – az emberi szervezet működésének megértéséhez;
 • természettudományi gyakorlat;
 • kémia – a gyógyászati vegyi folyamatok átlátásához;
 • fizika – a vizsgálatok folyamatainak megértéséhez;

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

Az általános egészségügyi asszisztensi szakma ideális azon érdeklődési irányultságú emberek számára, akik jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján szeretik végezni munkájukat. Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és pontosan tudják, meddig terjed felelősségük, hatáskörük. Fontosnak tartják továbbá, hogy mások számára hasznos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek, és e feladatok ellátása során szívesen találkoznak, beszélgetnek emberekkel.

 • Megvalósító
 • Közösségi

Mi jellemző a Általános egészségügyi asszisztens munkájára?

Személyközpontú (65%)
(65 - 35)
Tárgyias (35%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Globális gondolkodásmód (40%)
(40 - 60)
Aprólékos megoldások (60%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképesítés neve és OKJ száma:
Egészségügyi asszisztens (54 720 01)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben az Egészségügyi asszisztens emeltszintű szakképesítés megszerzése szükséges.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

Az Egészségügyi asszisztens szakképzés megkezdésének feltétele az érettségi végzettség. A képzés megkezdését megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton is meg kell felelni.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

Az Egészségügyi asszisztens szakképesítés iskolai rendszerben, egészségügyi ágazati szakközépiskolában az érettségi után 1 év alatt, gimnáziumban, illetve más ágazatban szerzett érettségi után 2 év alatt szerezhető meg. A szakképesítés iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben, tanfolyami keretek között is megszerezhető, ebben az esetben az óraszáma 1400-1700 óra között változhat.

A képzés során 50%-ban elméleti oktatás folyik az iskolában vagy az elméleti képzőhelyen. A képzés 50%-át gyakorlati munkahelyen, például bölcsődében, csecsemőotthonban, szociális otthonban, idősek otthonában, rendelőintézetben, szakrendelőben, kórházak belgyógyászati, sebészeti, traumatológia vagy csecsemő és gyermekosztályán tölti a képzésben résztvevő, ahol a gyakorlati ismereteket sajátíthatja el.
 

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A szakképzés során a tantárgyak egyrészt olyan általános, az egészségügyhöz kapcsolódó alapismeretek elsajátításához kapcsolódnak, melyek nélkülözhetetlenek az egészségügy területéhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához, másrészt specifikus szakmai ismeretek oktatására irányulnak. Főbb tantárgyak, tantárgymodulok:

 • Egészségügyi alapismeretek;
 • Szakmai kommunikáció;
 • Ápolástan-gondozástan, gyakorlat;
 • Klinikumi ismeretek, gyakorlat;
 • Egészségügyi asszisztensi ismeretek, gyakorlat.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A szakképesítéssel jellemzően járó beteg szakrendelőkben, gondozókban lehet elhelyezkedni általános vagy egyéb asszisztens munkakörben, például:

 • Gyermekorvosi asszisztens;
 • Orvosi rendelő asszisztense;
 • Háziorvosi asszisztens;
 • Audiológiai asszisztens.
A szakasszisztensi feladatok ellátásához ajánlott elvégezni az Aneszteziológiai szakasszisztens, Fizioterápiás szakasszisztens, Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, Endoszkópos szakasszisztens, Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus, Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens, Műtéti szakasszisztens vagy az Ergoterapeuta szakképesítés-ráépülést (OKJ). A ráépülés elvégzését követően már az Aneszteziológiai szakasszisztens, Műtéti szakasszisztens, vagy további, jellemzően szakasszisztensi, munkakörök is betölthetőek.
 Az egészségügyi ágazati szakközépiskolában megszerzett ismeretek további elmélyítésére, és felsőfokú végzettség megszerzésére a felsőoktatási intézmények nyújtanak lehetőséget. Egészségügyi felsőfokú végzettséget egyetemek egészségtudományi karán lehet szerezni.

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • Zakariás: Az esősegélynyújtás alapismerete. 2000.
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu– a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.nive.hu – a Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság honlapja: megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája
 • www.ec.europa.eu/ploteus/home_hu – a PLOTEUS (PortalonLearningOpportunitiesthroughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál
 • www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php – Magyar Közlöny (elektronikus megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok
 • 200 x Szép szakma (MFPI 2010, letölthető kiadvány: www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma)
 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, rangsorok
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: Álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • www.karrierplusz.hu/ - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
Kornélia nyolc éve dolgozik általános egészségügyi asszisztensként egy családorvosi rendelőben. Elmondása szerint „a munka egyik legnagyobb kihívása az idővel való egyensúlyozás. A betegek nagyon igénylik, hogy elbeszélgessünk velük, alaposan kikérdezzük őket és megértsük problémájukat. Ugyanakkor az is elvárás, hogy a várakozási idő ne legyen nagyon hosszú. A mi feladatunk ennek menedzselése. Igekszem mindig kedves, figyelmes lenni, mindenkinek egy-egy kedves, bátorító mondatot mondani, még telefonon is. A mi rendelőnkben több orvos is dolgozik, természetesen őket is ki kell ismerni, megtudni, hogy kinek mi fontos, mit hogyan szeret, ha csinálunk.”

További érdekességek

Tudta-e, hogy az általános egészségügyi asszisztens akár szakmai díjban is részesülhet kiemelkedő munkájáért?

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az egészségügy területén kifejtett kiemelkedő szakmai és közösségépítő szakdolgozói tevékenység elismeréseként 2006-ban Szakmai Díjat alapított. Az elismerés annak a kamarai tagnak adományozható, aki hivatásának képviseletével magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, és kimagasló teljesítményével hozzájárult az egészségügyi ellátás és a szakdolgozói tevékenység fejlesztéséhez.

Gondolná-e, hogy az általános egészségügyi asszisztensek munkájában is egyre fontosabb az idegen nyelvek ismerete?

Nemcsak a hazánkba látogató külföldiek egészségügyi ellátása során használhatják ezt a tudást e szakma képviselői, de az egészségügyi kiadványok, szaklapok, az adminisztrációs tevékenységhez szükséges internetes kutatások során is jól jön például az angol, vagy a német nyelvismeret. Sok esetben előfordul az is, hogy a praxisba külföldről hazánkba települt lakosok is tartoznak, akik  magyarul még nem tudnak kommunikálni, viszont velük is meg kell találni a kommunikáció hatékony módját.

Melyek a betegnyilvántartó szoftverek előnyei?

Az orvosi ellátásban már törvényi előírás, hogy gyógyszert rendelni kizárólag minősített számítógépes program alkalmazásával lehet. Emellett a betegnyilvántartó rendszerek nagy előnye a páciensek adatainak gyors kereshetősége, a TAJ számok azonnali ellenőrizhetősége, valamint a gyors és hatékony adatrögzítés lehetősége a vizsgálati lapokon. Az általános egészségügyi asszisztens ezért legtöbbször már nem papíron, hanem számítógépes szoftverek segítségével végzi munkáját.

Vissza az listához