Tartsd velünk az irányt!

Mire figyelj, ha tovább akarsz tanulni?

Budapest, 2016.03.02.

Ha már eldöntötted, hogy a középiskolai tanulmányaid elvégzését követően tovább akarsz tanulni, fontos, hogy időben készülj erre. Ahhoz, hogy sikeresen tudd teljesíteni a felvételihez szükséges elvárásokat, érdemes már évekkel korábban tervezni, informálódni!  A következőkben ehhez nyújtunk neked segítséget, az elérhető lehetőségek áttekintése által.

Érettségi vizsga

A szakközépiskolai és gimnáziumi tanulmányaid befejezéseként érettségi vizsgát kell tenned, összesen 5 tantárgyból. Kötelező az érettségi vizsga magyar, matek, történelem és idegen nyelv tárgyakból, ezen kívül még egy kötelezően választott tantárgyból. Szakközépiskola esetében a szakmai érettségit adó tárgy is választható, 2017. január 1-től már kötelezően választandó vizsgatárgy lesz a szakközépiskola ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy.

A választott tárgy eredménye a felvételinél sokat számít, ezért készülj fel és nézd meg, hogy az áhított képzési területen milyen tantárgyak eredményét számítják be, és milyen szintű érettségi vizsga megléte szükséges! Előfordulhat, hogy a választott területre úgy tudsz jelentkezni, ha nem 1, hanem 2 választott tárgyból teszel érettségit. Az orvosi képzésen például kötelező a biológia mellett a fizika vagy kémia érettségi vizsga is, amit úgy tudsz teljesíteni, ha összesen 6 tárgyból vizsgázol.

Sok alap- és osztatlan szakon kötelező az emelt szintű érettségi megléte is, egy vagy két tárgyból. Az emelt szintű érettségin nagyobb mennyiségű és komolyabb mértékű tárgyi tudást kérnek számon. Ehhez komoly felkészülés és jelentős időráfordítás szükséges, ugyanakkor, ha az emeltszintű érettségin legalább 45%-ot elér a teljesítményed, 50 plusz pontot kapsz érte a felvételin. Emeltszintű érettségivel összesen 100 többletpont gyűjthető, amit az egyetemi, főiskolai felvételinél akkor számítanak be, ha az adott szakon kötelező vagy választható az adott tantárgy.

Ha középszintű szakképesítést szeretnél a középiskoládban szerezni, fontos hogy a szakmai érettségit adó tárgyat válaszd az érettségin. Az érettségi vizsgáig a szakközépiskolákban szakmai orientációs és szakmai alapozó képzést folytatnak. Az érettségit követően, a szakképzési évfolyamon történik a szakmai vizsgára való felkészítés, a szükséges szakmai elmélet és gyakorlat elsajátításával. Ennek a vizsgának a megszerzése által rendelkezel majd középszintű szakképesítéssel.

Hogyha szeretnél egy vizsgatárgyat előre teljesíteni, azért hogy az érettségi időszakban kevesebb tárgyból kelljen készülnöd, előrehozott érettségit tehetsz a következő tárgyak esetében: informatika, élő idegen nyelv és latin nyelv. Előrehozott érettségit csak akkor tehetsz, ha a tantárgyi követelményeket már teljesítetted az adott tárgyból. Előrehozott érettségit leghamarabb a képzésed várható befejezését megelőző két évvel, vagyis a 10. évfolyamtól tehetsz. Ismétlő vizsgára nincsen lehetőség, az eredményen javítani csak szintemelő vizsgával lehet, ezért nagyon fontos, hogy alaposan készülj fel! Tantárgyanként csak egy középszintű és egy emeltszintű vizsga tehető.

Most van folyamatban a felvételihez szükséges minimum ponthatárok emelése, alap és osztatlan szakokon jelenleg 260, 2015-ban 280, 2016-tól 300 pont szükséges. Felsőoktatási szakképzések esetében pedig jelenleg 220, 2015-ben 240, 2016-tól 260 pont lesz a minimum határ. Felsőoktatási felvételihez plusz pontokat szerezhetsz emelt szintű érettségi vizsgával (vizsgatárgyanként 50 többletpont, maximum 100 pont szerezhető), tanulmányi versenyeken elért 1-30 helyezéssel (100-25 többletpont), szakirányú, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért 24 többletpont adható. Hátrányos helyzet igazolásával (40 pont), kiemelkedő sportesemény dobogós helyezésével (50-10 többletpont), vagy nyelvvizsga megszerzésével (középfokú komplex (B2): 28, felsőfokú komplex (C1) 40 többletpont) gyűjthető.

Miközben az érettségire készülsz, ne feledkezz meg a felsőoktatási felvételik jelentkezési határidejének betartásáról sem!  A szeptemberben induló képzésekre a jelentkezési határidő február közepéig, a keresztféléves – februárban induló – képzésekre pedig november közepéig tart. Minden a jelentkezéshez szükséges információt megtalálsz az Oktatási Hivatal megbízásából az Educatio Nonprofit Kft. által üzemeltetett www.felvi.hu weboldalon, ahová érdemes regisztrálnod, mert a jelentkezési lapod beadásához is szükséged lesz rá. Fontos tudni, hogy a jelentkezésed benyújtása csak az első lépés! Ahhoz, hogy megkapd a tanulmányi pontjaidat, az érettségit követően be kell nyújtanod (megadott határidőig elektronikusan vagy postai úton) az utolsó féléves eredményeidet és az érettségi eredményeidet.

Középfokú szakképesítés

Ha az érettségit követően nem szeretnél felsőfokú tanulmányokat folytatni, lehetőséged van az Országos Képzési Jegyzékben (továbbá: OKJ) szereplő középfokú szakképesítés megszerzésére. Szakközépiskolai érettségi után eldöntheted, hogy továbbtanulsz-e az iskolád szakmai vizsgára felkészítő évfolyamán, vagy más szakmát szeretnél tanulni. Ha folytatod a szakközépiskolai tanulmányaidat egy évfolyamos, ha pedig nem a szakképesítésed ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával vagy gimnáziumi érettségi vizsgával rendelkezel, két évfolyamos szakképzés keretében tudsz továbbtanulni.

Nappali rendszerű, államilag támogatott képzésben akkor vehetsz részt, ha a beiratkozás évében még nem töltötted be a 21. életévedet és még nem rendelkezel OKJ-s szakképesítéssel (vagy a már meglévő szakképesítéssel azonos szakmacsoportból magasabb végzettséget biztosító képzést választottál). Ha már betöltötted a 21. életévedet, de még nem rendelkezel OKJ-s végzettséggel, államilag támogatott felnőttképzésben vehetsz részt. Az OKJ képzésekhez különböző előképzettség szükséges, számos olyan szakképesítés is található, amelyekhez elegendő az alapfokú iskolai végzettség megléte. Szakképesítés-kereső (OKJ) segítségével megnézheted az országos képzési jegyzékben szereplő szakképesítések listáját.

Felsőoktatási szakképzés

Az érettségit követően jelentkezhetsz felsőoktatási szakképzésre is, amelynek feltétele, hogy a hallgatói csak olyan diákok lehetnek, akik rendelkeznek érettségivel. Fontos tudni, hogy a képzés során megszerezhető felsőfokú szakképzettséget tanúsító oklevél nem egyenlő a felsőfokú intézményekben alap- illetve mesterképzésben megszerezhető oklevéllel, de a képzés szakképesítést ad. Nagy előnye, hogy beszámít a felsőoktatási tanulmányokba. Azoknak ajánlott, akiket elsőre nem vettek fel a vágyott felsőoktatási szakra, vagy akik szeretnének belekóstolni egy adott tudományterületbe, mielőtt belevágnak a több éves tanulmányaikba.

Felsőoktatás

A felsőoktatásban (főiskolákon, egyetemeken) ha állami ösztöndíjas képzésben tanulsz tovább, hallgatói nyilatkozatot szükséges aláírnod. A nyilatkozatban azt kell vállalnod, hogy maximum a képzési idő másfélszerese alatt megszerzed a diplomádat, és az azt követő 20 évben, a képzés időtartamával megegyező időtartamban Magyarországon dolgozol majd. A legtöbb szak önköltséges formában is indul.

A felsőoktatásban a bolognai rendszer bevezetése óta több képzési szakaszban szerezhetsz diplomát és végzettséget. Hogy könnyebb legyen eligazodnod, tekintsük át a különböző képzési formákat:

Az első szakaszban alapfokozatot szerezhetsz Bachelor of Arts (BA) (lásd: cikk végén Megj.1) vagy Bachelor of Science (BSc)  (lásd: cikk végén Megj.2) alapképzésben, ahol 6-8 félév alatt a főiskolai végzettségi szintet tudod teljesíteni. Az alapképzésben megszerezhető oklevélhez, az adott képzés kimeneti követelményeiben meghatározott típusú nyelvvizsga megléte is szükséges. Az alapképzés a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, és jogszabályban meghatározott munkakörök betöltésére jogosít. Emellett elméleti alapozást nyújt az adott szakterületen további tanulmányok folytatásához, a mesterfokozat megszerzéséhez.

A mesterképzésben Master of Arts (MA) (lásd: cikk végén Megj.3) vagy Master of Science (MSc) (lásd: cikk végén Megj.4) való részvétel feltétele az alapfokozat megszerzése. A mesterképzés 2-5 féléves lehet a választott szaktól függően. Az elvégzését követően a munkaerőpiacra lehet kilépni, vagy továbbtanulni doktori képzésben.

Osztatlan mesterképzés esetében nem különül el az alap és mesterképzés. Magyarországon ma összesen 19 szakon tanulhatunk továbbosztatlan mesterképzésben, ilyen például a jogász, az állatorvosi, az általános orvosi vagy a színművészeti szakok. A képzési idő ez esetben 10-12 félév.

A témához kapcsolódóan további információkat nyújt a felsőoktatási szakkereső.

Felsőfokú szakirányú továbbképzésre az alap- és mesterképzés oklevelét már megszerző diákok jelentkezhetnek szakismereteik bővítésére. Ez újabb végzettséget nem adó képzés, amely speciális szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul.

A tudományos, doktori fokozat (PhD) megszerzéséhez a már meglévő mesterfokozat meglétén túl, meghatározott nyelvismerettel és szakmai tapasztalattal is rendelkezni kell. A doktori fokozatszerzési eljárásban résztvevő személyeknek a választott tudományágban szerzett összefoglaló ismereteikről kell beszámolniuk, egyedi következtetéseket levonva a kutatások eredményeiből.

A különböző képzési szintek áttekintése után láthatod, hogy számtalan továbbtanulási lehetőség áll rendelkezésedre. Fontos, hogy a mostani képzés választásodra ne úgy tekints, mint egy végleges döntésre, hiszen később is bármikor tudsz még ezen változtatni, új szakmát tanulni, pályát módosítani, ugyanakkor olyan tanulmányokba érdemes belekezdened, amelyek érdekelnek, és amelyek elvégzéséhez a szükséges kompetenciáid is megvannak. Az biztos, hogy bárhogy is döntesz, a tanulás olyan hosszú távú befektetés a jövőbe, ami csak hasznodra válhat.

A témához kapcsolódó további honlapok:

www.eduline.hu

www.felvi.hu

www.educatio.hu

www.oktatas.hu

www.mszoe.hu


[Megj.1]: Bachelor of Arts (BA) = Az alapképzésben bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, művészet, művészetközvetítés, pedagógusképzés, valamint társadalomtudományi képzési területbe tartozó szak sikeres elvégzése esetén megszerezhető felsőfokú végzettség angol, illetve latin nyelvű jelölése.

[Megj.2] : Bachelor of Science (BSc) = Az alapképzésben informatika, műszaki, agrár, nemzetvédelmi és katonai, orvos- és egészségtudományi, sporttudomány, valamint természettudomány képzési területbe tartozó szak sikeres elvégzése esetén megszerezhető felsőfokú végzettség angol, illetve latin nyelvű jelölése.

[Megj.3] :Master of Arts (MA) = A mesterképzésben bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, művészet, művészetközvetítés, pedagógusképzés, valamint társadalomtudományi képzési területbe tartozó szak sikeres elvégzése esetén megszerezhető felsőfokú végzettség angol, illetve latin nyelvű jelölése.

[Megj.4] :Master of Science (MSc) = A mesterképzésben informatika, műszaki, agrár, nemzetvédelmi és katonai, orvos- és egészségtudományi, sporttudomány, valamint természettudomány képzési területbe tartozó szak sikeres elvégzése esetén megszerezhető felsőfokú végzettség angol, illetve latin nyelvű jelölése.
Vissza a hasznos információkhoz