Tartsd velünk az irányt!

Pályakezdőként igénybe vehető támogatási formák

Budapest, 2015.08.25.

A középiskolai tanulmányaid után, ha úgy döntesz, hogy a munkaerő-piacon szeretnél elhelyezkedni, a pályakezdők csoportját fogod képviselni. A pályakezdők számára rendelkezésre állnak olyan programok, amelyekben te is igénybe tudsz venni különböző támogatásokat, amik elősegíthetik a sikeres elhelyezkedésedet. Fontos, hogy felvedd a kapcsolatot a területi Munkaügyi Kirendeltséggel, ahol regisztrációt követően tudnak neked lehetőségeket biztosítani a különböző programokban való részvételre.

 

Ki minősül pályakezdőnek?

 

Pályakezdők azok a regisztrált álláskeresők, akik még nem töltötték be a 25. életévüket. Kivételt képeznek a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, az ő esetükben ez a 30. életév betöltéséig tart. Fontos további kitétel a pályakezdő célcsoport meghatározásánál, hogy a tanulmányaikat követően még nem létesítettek annyi ideig munkaviszonyt, hogy jogosulttá válnának álláskeresési ellátásra. Jelenleg ehhez minimum 360 nap szükséges.

 

Milyen támogatások állnak rendelkezésre?

 

Vannak területi és országos jelentőségű, hazai és uniós forrásból megvalósuló úgynevezett munkaerő-piaci programok, amelyeknek a célja a foglalkoztathatóság elősegítése. Ezek a programok mindig egy adott időszakra szólnak, ezért érdemes időről időre tájékozódni az aktuális lehetőségekről. A munkaerő-piaci programokban meghatározott célcsoportok vehetnek részt, melyek között jellemzően jelen vannak a pályakezdők is.

 

Hazánk, élve az Európai Unió adta lehetőséggel, 2014 és 2020 közötti időszakban kiemelt figyelmet szentel a pályakezdőknek. Ennek keretében anyagi támogatást nyújt egy olyan országos program megvalósításához, amely kifejezetten a pályakezdőknek szól, és széles körű lehetőségeket kínál a célcsoport számára. Az Ifjúsági Garancia Programról a lakcímed szerinti illetékes Munkaügyi Kirendeltségen tudsz érdeklődni. A lakcímed szerint illetékes területi Munkaügyi Kirendeltséget itt érheted el.

 

Az Ifjúsági Garancia Program célja, hogy azoknak a 15-25 év közötti fiataloknak, akik nem dolgoznak és tanulmányokat sem folytatnak, rövid időn belül lehetőséget biztosítson az elhelyezkedésre vagy a tanulmányaik folytatására, gyakornoki képzésben való részvételre. Szakképzetlen fiatalok esetében főként a piacképes szakma megszerzése a cél, a szakképesítéssel rendelkezők esetében pedig a munkatapasztalat megszerzése, és az elhelyezkedés a munkaerő-piacon.

 

 

 

Milyen lehetőségeket nyújtanak a munkaerő-piaci programok?

 

  • Olyan munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételét, amelyek elősegítik az önálló álláskeresésed eredményességét, és az elhelyezkedés után a sikeres beilleszkedést. Ezek közé a szolgáltatások közé tartoznak a különböző típusú egyéni tanácsadások (mint például munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás), álláskeresési ismeretek oktatása 3 napos tréning keretében, álláskereső klubban való részvétel 3 hetes időtartamban, továbbá mentori szolgáltatás igénybevétele. Ezekről a munkaerő-piaci szolgáltatási formákról részletesen tájékozódhatsz a „Kitől kérhetsz tanácsot? Kihez fordulhatsz?” témájú cikkben.
  • A foglalkoztatásodat elősegítő szakmai képzések költségeinek átvállalását. A képzések ideje alatt anyagi támogatásban is részesülhetsz. A képzések között általában megtalálhatóak különböző OKJ bizonyítványt nyújtó szakmai képzések, informatikai képzések, nyelvi képzések. Ezeknek a képzéseknek a célja az, hogy a képzés befejezését követően jobbak legyenek az esélyeid a munkaerő-piacon történő sikeres elhelyezkedésre. Az aktuálisan elérhető képzési lehetőségekről mindig a lakcímed szerint illetékes kirendeltségen tudsz tájékozódni.
  • Szakképzettséggel rendelkező pályakezdők munkatapasztalat szerzésének támogatását, olyan munkáltatóknál, akik lehetőséget biztosítanak a pályakezdők számára, hogy szakképzettségüknek megfelelő munkakörben legalább egy éves munkatapasztalatot szerezzenek. Ez a lehetőség megkönnyíti a későbbi önálló elhelyezkedésedet, hiszen ennek igénybevételét követően már nem csak szakmai végzettséggel, de szakmai tapasztalattal is rendelkezni fogsz.
  • Bértámogatást, amely hasonlóan a munkatapasztalat szerzéshez, egy olyan lehetőség, ahol a munkaadónak a foglalkoztatásoddal kapcsolatban felmerült költségeit, (munkabér és járulékai) vagy annak egy részét a program pénzügyi keretéből megtérítik. Ezt a munkatapasztalat szerzést követően lehet igénybe venni, meghatározott időszakra. Egy-egy állásra jelentkezéskor érdemes tájékoztatnod a munkaadót arról, hogy pályakezdő vagy, hiszen ezáltal lehetősége nyílik rá, hogy alkalmazásod esetén éljen az elérhető támogatási lehetőségekkel. Ez előnyt jelenthet számodra a pályázás során.
  • Vállalkozóvá válás támogatását anyagi segítségnyújtás által, amely lehet kamatmentes tőkejuttatás, amit nem, vagy csak részben kell visszatéríteni, illetve a vállalkozás kezdetén hat hónapig a minimálbér összegének megfelelő vissza nem térítendő támogatás.  A támogatás igénybevételéhez szükséges, hogy az igénylő regisztrált álláskeresőként legyen nyilvántartva legalább három hónapja folyamatosan. A lakcím szerint illetékes munkaügyi kirendeltségeknél tudsz érdeklődni, a vállalkozóvá válás támogatására irányuló aktuális pályázati lehetőségekről.

 

 

 

Fontos tudnod, hogy ezek a hazai és uniós forrásból nyújtott lehetőségek mindig az adott projekt időtartalma alatt érhetőek el, ezért érdemes rendszeresen tájékozódni az aktuálisan elérhető programokról, és az ezek keretében igényelhető támogatási lehetőségekről. A pályakezdő célcsoport támogatása a legtöbb munkaerő-piaci programban szerepet kap, használd ki és élj a különböző programok nyújtotta lehetőségekkel! A település szerint elérhető aktuális programokról a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal honlapján (www.munka.hu) tudsz tájékozódni.

 

 

Források:

 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapja (2014.12.13-i megtekintés)

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=sajtonak_fogalom

 

Opus Team honlapja (2014.12.13-i megtekintés)

http://www.palyazat.info/palyazatok/versenykepes-kozep-magyarorszag-operativ-program-vekop

 

Széchenyi 2020 Magyarország Kormányának honlapja (2014.12.13-i megtekintés)

http://palyazat.gov.hu/doc/4394

 

Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős főigazgatóságának internetes portálja (2014.12.13-i megtekintés)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=hu

 

Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok honlapja (2014.12.13-i megtekintés)

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/munkaval-kapcsolatos-ugyek/munkaugyi-kozponthoz-tartozo-ugyek/foglalkoztatast-elosegito-tamogatasok/szakkepzettseggel-rendelkezo-palyakezdo-allaskeresok-munkatapasztalat-szerzes-tamogatasa

 

Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok honlapja (2014.12.13-i megtekintés)

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/munkaval-kapcsolatos-ugyek/munkaugyi-kozponthoz-tartozo-ugyek/foglalkoztatast-elosegito-tamogatasok/allaskeresok-vallalkozova-valasat-elosegito-tamogatasok

Vissza a hasznos információkhoz