Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Általános orvos
221100
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Egészségügyi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
Orvosi, gyógyszerészi foglalkozások
Alkalmazza a modern orvostudomány elveit és eljárásait. Praxisuk nem korlátozódik bizonyos betegségcsoportokra vagy kezelési módszerekre, egyszerűbb tanácsadó, diagnosztikai gyógyászati és megelőző orvosi szolgáltatásokat nyújt. Feladatai: a) tanácsadás és szűrés az egészséges lakosság részére; b) közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása; c) egészségnevelés és egészségügyi felvilágosítás; d) a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, betegek és családtagjaik tájékoztatása a kezelésről, gondozásról, szükség esetén szakorvosi vizsgálatra, fekvőbeteggyógyintézeti ellátásra utalása, orvosi rehabilitálás végzése; e) laboratóriumi vizsgálatok, röntgen és egyéb diagnosztikai eljárások elrendelése és az eredmények elemzése; f) betegek egészségügyi adatainak nyilvántartása, egészségügyi adatok továbbítása; g) egészségügyi statisztikák készítése, köröztetése; h) ügyeleti szolgálat ellátása; i) látlelet kiadása; j) halottvizsgálat.
 • Kikérdezi a beteget panaszairól, tájékozódik a beteg testi és/vagy lelki egészségi állapotáról és kórtörténetéről (anamnézis).
 • Megvizsgálja a beteget, szükség esetén szakorvosi, laboratóriumi vizsgálatot ír elő.
 • A kapott eredmények és saját tapasztalata alapján felállítja a diagnózist.
 • Gyógyszert ír fel, gyógykezelést ír elő.
 • Szükség esetén visszarendeli a beteget kontrolra, vagy további vizsgálatra, vagy kezelésre.
 • Háziorvosként otthonában keresi fel azokat a beteget, akik nem képesek megjelenni a rendelésen.
 • Beadja a fertőző betegségek elleni védőoltást, az előforduló járványos betegséget jelenti a hatóságoknak közegészségügyi és járványügyi feladatot lát el.
 • Egészséges életmódra vonatkozó tanácsokat ad, részt vesz az egészségügyi felvilágosításban, egészségnevelésben.
 • Szükség esetén ügyeleti szolgálatot lát el, éjszaka is dolgozik.
 • Az egyszerű kézi eszközöket (pl. fonendoszkóp, vérnyomásmérő stb.), különféle műszereket (EKG, EEG stb.), s bonyolult diagnosztikai berendezéseket egyaránt ismer és alkalmaz.
 • Munkája során szorosan együttműködik az asszisztensekkel, ápolónőkkel, a többi orvossal és nem utolsósorban a betegekkel.
 • Betartja az etikai, titoktartási és adatvédelmi szabályokat
 • az ön- és közveszélyes vagy fertőző betegekkel való kapcsolat jelenthet az egészségre veszélyt, balesetveszélyt
 • a karok, a kezek és az ujjak fokozott terhelése jellemző.
 • az érzékszervek, elsősorban a látó-, halló-, valamint a szaglószerv szerepe igen nagy jelentőségű
 • a kezelő és a vivőanyagok allergiás megbetegedéseket okozhatnak
 • a betegekkel való közvetlen kapcsolatból adódóan fennáll a fertőzés lehetősége
 • a túlnyomórészt ülő munka megterheli a belső szerveket, a gerincet
 • rendelőben, jellemzően zárt térben végzett munka
 • a betegek felkeresése során a rossz útviszonyokkal vagy a kedvezőtlen időjárási feltételekkel is számolni kell
 • alapvetően fontos követelmény a higiénia
 • könnyű munkát kell végeznie állva, és ülve
 • többműszakos, váltakozó munkarendben dolgozik, előfordul a hétvégi munkavégzés, a napi 12 órás munkaidő
 • balesetveszély adódhat a műszerek, gépek, eszközök és anyagok használata során (magára és a páciensre nézve is).
 • előfordulnak sugárveszélynek kitett munkaterületek
 • fontos a pacienssel szembeni empatikus viselkedés
 • gyakori az érzelmi megterhelés, ami elsősorban mentális felkészültséget igényel
 • gyakori az idő szorításában végzett munka, ami fontossá teszi a stresszhatások kezelését, a figyelemkoncentrációt
 • bizonyos munkahelyeken változó és vagy hétvégi munkarendhez való igazodás
 • az elhúzódó kezelések sok türelmet, kitartást és koncentrált figyelmet igényelnek
 • Folyik az egészségügyi ellátórendszer átalakítása egyre kevesebb szakemberre van szükség, csökken a segítő asszisztencia, nő a munkaterhelés.
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressztűrő képesség
 • A közszférában, rendelőintézetekben leépítések várhatóak, e miatt többfajta munkakört el kell látni
 • Nem jellemző a szakmából való kilépés, jellemző a nyugdíj utáni továbbfoglalkoztatás, a magánszektorban való munkavégzés.
 • Nő az átképzések, továbbképzések iránti igény (rokon szakmák elsajátítása és/vagy vállalkozási ismeretek tanulása a magánszférában történő praxis nyitáshoz)
 • A szakmában maradásnak egyre inkább feltétele az új gyógymódok, új technikai lehetőségek ismerete, a gyógyszerszakma ismerete, a szemléletváltás.
 • Növekszik a szakmai és anyagi felelősségvállalás szükségessége
 • Előfordulhat egyéb egészségügyi területre való átlépés, például gyógyszergyártás, táplálékkiegészítők gyártása.
 • Az orvostudomány gyorsan fejlődik, napról napra születnek új gyógyszerek, módszerek, főleg angol területen, így fontos, hogy jól beszéljék az angolt, hogy tájékozódhassanak.
 • Az angol nyelvtudást szükségesség teszi az "egészségturizmus" növekedése, ugyanakkor lehetőség a külföldi munkavállalásra.