Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Kulturális intézményi szaktechnikus
371700
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
Művészeti, kulturális, sport- és vallási foglalkozások
Művészeti és kulturális foglalkozások
Művészeti alkotásokat, kiállítási tárgyakat, anyagokat és tárgyi leleteket múzeumi gyűjteményekben rendez, kiállít és segíti a könyvtárosok munkáját. Feladatai: a) kiállítandó tárgyak felszerelése és előkészítése; b) kiállítási bútorok, szekrények, bemutató területek tervezése és elrendezése; c) segítség világító és bemutató berendezések felállításában; d) kiállítási tárgyak fogadása, szállítása, be- és kicsomagolása; e) új könyvtári anyagok rendelése, könyvtári nyilvántartó és -forgalmazó rendszerek karbantartása; f) nyomtatott és rögzített anyagok katalogizálása; g) adatok bevitele adatbázisokba, számítógépes nyilvántartások szerkesztése; h) audiovizuális és reprográfiai berendezések üzemeltetése; i) bibliográfiai adatok kutatása és ellenőrzése.
 • megtervezi és elrendezi a bemutató területeket, a kiállítási bútorokat, polcokat, szekrényeket
 • előkészíti és felszereli a kiállítandó tárgyakat
 • segítséget nyújt a világító és bemutató berendezések felállításában
 • vezeti a dokumentumok kikölcsönzésének és visszavételének nyilvántartását
 • fogadja a kiállítási tárgyakat, gondoskodik a szállításukról, a be- és kicsomagolásukról
 • új könyvtári vagy kulturális anyagokat rendel, karbantartja a könyvtári nyilvántartó és -forgalmazó rendszereket
 • különböző nyomtatott és rögzített anyagokat katalogizál
 • központi irattározás esetén az iratokat leltárba veszi, ellátja iktatószámmal
 • gondoskodik az adatok adatbázisokba való beviteléről, számítógépes nyilvántartásokat vezet és szerkeszt
 • audiovizuális és egyéb berendezéseket üzemeltet
 • részt vesz a bibliográfiai adatok kutatásában és ellenőrzésében
 • karok, kezek igénybevétele jellemző
 • látás zavara és a halláscsökkenés kizáró ok
 • zárt irodákban, termekben dolgozik
 • többnyire ülő, de helyváltoztatással is járó munka, emelett emelés, görnyedés, hajolás és cipelés is jellemzi
 • jó figyelemkoncentrációs képességet igényel
 • jó együttműködést igényel
 • A számítógép használat mindinkább elterjed.
 • Előtérbe kerül a dokumentumok és iratok elektronikus megjelenése.
 • Ezen a területen is elterjednek az EU-s pályázatok.
 • Nagy szerepet kap a digitális technika megjelenése ezen a területen is.
 • A tevékenység jellegéből fakadóan kulturális érték- és hagyományőrző szerepe van.
 • Ez a végzettség több munkakör betöltésére is alkalmas, bár hosszú távon a közművelődési szakma devalválódhat.
 • Rokon foglalkozasok