Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Tetőfedő
753200
Ipari és építőipari foglalkozások
Építőipari foglalkozások
Építési szakipari foglalkozások
Épületek tetőszerkezetét építi, javítja és karbantartja különböző anyagok felhasználásával. Feladatai: a) a tető készítéséhez szükséges anyagok fajtájának és mennyiségének felmérése és kiszámolása; b) a tetőfedéshez szükséges kezdőpontok, nyílások és kiegészítők helyének megtervezése és kijelölése; c) az anyagok előkészítése (az anyagok típusának, méretének ellenőrzése, méretre darabolása); d) a tetőfelület lefedése (a kezdősor kirakása, a darabolatlan tetőfedő anyagok elhelyezése, a szélek beszabása, a fedőelemek rögzítése), a tetőfedő anyag fölé kerülő kiegészítők elhelyezése; e) a tető leellenőrzése és a talált hibák kijavítása; f) a biztonságtechnikai előírások folyamatos alkalmazása (a védőeszközök állapotának ellenőrzése, a biztonságtechnikai felszerelések használata); g) tetőszerkezetek fedése palával vagy előregyártott cseréppel, beleértve a tető kiemelkedéseit is; h) tetőfedés természetes anyagokkal, pl. náddal.
 • előkészítő munkálatai során felméri a tetőt
 • ellenőrzi az ácsmunkát (szemrevételezéssel és méréssel )
 • a szükséges fedőanyagok fajtáját és mennyiségét felméri és kiszámolja
 • meghatározza a kiegészítők fajtáját, mennyiségét
 • megtervezi és kijelöli a tetőfedéshez szükséges kezdőpontok, nyílások és kiegészítők (pl. hóvágók, hófogók, szellőzök) helyét
 • előkészíti és ellenőrzi a tetőfedő anyagokat (méret, anyag, szín, forma anyag tipusa)
 • méretre darabolja a fedőanyagokat
 • alkalmazza a biztonságtechnikai előírásokat, ellenőrzi a védőeszközök érvényességi idejét, állapotát, használja a biztonsági felszereléseket
 • felszállitja a tetőfedő anyagot a munkaterületre (kézel, felvonóval, csigával, daruval)
 • fedőanyagokat (cserép, pala, hullámlemez, műanyag lemez, nád, zsindely, zsúp stb.) rak fel és rögzít a tetőszerkezeten
 • lefedi a tetőfelületet és elhelyezi a tetőfedő anyag fölé kerülő kiegészítőket (kezdősor kirakása, a darabolatlan tetőfedő anyagok elhelyezése, a szélek beszabása, a fedő- és gerincelemek elhelyezése és rögzítése)
 • elhelyezi a fedő anyag alá kerülő kiegészítőket
 • a kéményeket, szellőzőcsöveket és a villanyvezetékeket, tetőantennák tartóit szegélyezéssel látja el, hogy a víz ne hatolhasson be a résekbe
 • kijavítja a meghibásodott tetőt (a hibakeresés után meghatározza a javítás módját, kibontja és pótolja a hibás elemeket)
 • letakarítja a munkaterületet (tetősík, ereszcsatorna)
 • összeszedi és leszállítja a hulladékot
 • elhelyezi a tartalék fedő anyagot a padlástérbe
 • leellenőrzi a tetőt és kijavítja a hibákat
 • elvégzi az adminisztrációs feladatokat (építési napló vezetése, átadási-átvételi jegyzőkönyv, és megfelelőségi nyilatkozatot készítése)
 • térdelő, guggoló, álló és hajlott testhelyzetben végzett, változó színterű feladatkör
 • baleseti lehetőség: kéz-, láb- és szemsérülés, esés, zuhanás
 • a tetőléceken, gerendákon való állás, guggolás folyamatos terhelést jelent a lábakra, a testsúly gyakran nehezedik az egyik vagy másik lábra, sokszor órákig kényelmetlen testhelyzetben állva kell dolgoznia
 • a nehéz tárgyak (pl. betoncserepek) emelése a gerincoszlop elváltozásait súlyosbíthatja
 • a napi munkateljesítmény túlnyomó része nehéz fizikai munka
 • a kézi munkákat sokszor teljes erővel és nagy kézügyességgel kell kivitelezni, melynek során a karok térbeli fogómozgása és extrém lábtartások (kis felületen való állás) szükségesek
 • minden munkafolyamathoz erős, biztos kézre van szüksége, ezért a kéz, a karok és az ujjak mozgása nem lehet korlátozott
 • a lezuhanás, a fűrészek illetve vágószerszámok a faszilánkok és a szúrt sérülések veszélyével mindig számolni kell
 • a hosszú ideig tartó gépi munkák miatt (pl. körfűrészelés) fennáll a zaj okozta nagyothallás veszélye
 • az impregnálószerek, szigetelő- és egyéb anyagok az előírások be nem tartása esetén mérgezést okozhatnak
 • a szédülésmentesség, az egyensúlyozás képessége, az egész test mozgásának kiegyensúlyozottsága elsőrendűen fontosak a szakmában (a tériszony kizáró ok)
 • egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés szükséges
 • A munkát részben műhelyben, zömmel a szabadban, tetőszerkezeten, állványon vagy kötéllétrán végzi az időjárás viszontagságainak kitéve.
 • A kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében télen inkább a beltéri munkák jellemzőek.
 • A természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.
 • Fokozottan balesetveszélyes munkaterület.
 • munka veszélyessége megkívánja az egész munka folyamán egyenletesen magas fokú koncentrációt és fegyelmezettséget
 • a munka időbeni lefolyását időszakosság és többműszakos munkavégzés jellemzi (tavasztól-őszig általában napi 10-12 órás, télen 5-6 óra a napi munkaidő, és gyakori a túlórázás a határidős munkák esetében)
 • a lendületes és emellett gondos munkavégzés a munka egész tartama alatt alapkövetelmény
 • sokszor anyagi felelősség is terhelheti, ami stresszhatásal járhat
 • csapatmunka (folyamatos alkalmazkodás, együttműködés, tolerancia)
 • órákon át tartó figyelemösszpontosítás
 • maximális koncentrációkészség
 • higgadtság minden körülmények között, a krízishelyzetek önálló megoldása
 • szabályok szerinti munkafolyamatok szigorú batartására
 • Mivel az utóbbi években ismét divatba jöttek a különleges tetőszerkezetek, illetve ebben a szakmában kevés embert képeznek, így a tetőfedők iránt növekszik a kereslet, elhelyezkedési lehetőségeik jók, a szakma elismertsége nő.
 • A szakmai fórumok számának emelkedése és az önálló szakmai szervezet létrehozása fontos elemei lehetnek a foglalkozás presztizs-növekedésének.
 • A szakma iránti igényt az egy-egy időszakra jellemző építkezési-építési hullámok befolyásolják, melyet leginkább az állampolgárok és vállalkozások piaci helyzete, a fizetőképes kereslet határoz meg.
 • Megnövekedett az építtetők, tervezők, kivitelezők igénye a minőségi munka iránt, ami szükségessé teszi a minőségbiztosítási rendszerek nyomon követését, alkalmazását.
 • A magas minőségi elvárások, és teljesítményorientáltság az oktatás színvonalának emeléséhez, a tudatos utánpótlásképzéshez kell, hogy vezessen a jövőben, akkár több szakterület összevonása által (pl. ácsokkal, bádogosokkal).
 • Az esztétikai dizájn elemek előtérbe kerülése, illetve ezzel párhuzamosan a régi (hagyományos) anyagok visszatérése várható.
 • Az EU-s munkákhoz való hozzáférés kapcsán növekszik az idegen nyelv ismeret, valamint a vállalkozói képességek és ismeretek előtérbe kerülése.
 • Rokon foglalkozasok