Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Vízgazdálkodási gép kezelője
832200
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők
Helyhez kötött gépek kezelői
Egyéb, helyhez kötött gépek kezelői
Víz és csatornaművi berendezés vezérlőjének utasításai szerint kezeli ezeket a gépeket, berendezéseket, amelyek vizet termelnek, a csapadék- és szennyvizet elvezetik, tisztítják, és az árvízés belvízvédelmi berendezéseket üzemeltetik. Feladatai: a) víztisztító berendezések kezelése, karbantartása; b) víz minőségének ellenőrzése; c) szennyvíztisztító berendezések kezelése, karbantartása; d) árvíz- és belvízvédelmi berendezések kezelése, karbantartása.
 • szivatással megakadályozza a szennyvízcsatornákba felhalmozódó lerakodásokat, elzáródásokat
 • a szivatással nem tisztitható szakaszok kijavítását kézi eszközökkel végzi el
 • sérült csőszakasz kiássa, majd kijavítja
 • elvégzi a munkagödrök és az útburkolat kijavítását
 • kezeli a víztisztító, iszapkezelő és szennyvízelvezető berendezéseket
 • karbantartja a berendezéseket
 • végigjárja a gondjaira bízott csatornaszakaszt
 • rendben tartja a víz terelésére szolgáló zsilipeket és vízátemelő szivattyúkat
 • méri a felhasználókig eljutó vízmennyiséget
 • munkanaplóba rögzíti a fogyasztásmérő műszerek állását és a tárolók vízszintjét
 • vegyelemzés céljából vízmintákat küld a labóratóriumba
 • szélsőséges időjárási viszonyok között dolgozik
 • a szennyvízben található anyagok kémiai összhatása miatt a csatornákban mérges és robbanó gázok keletkeznek
 • ép hallást és látást igényel
 • a munka egy részét belső helyiségekben, műhelyekben vagy nagy csarnokokban végzi, de sok esetben a szabadban is tevékenykedik
 • nedves, nyirkos, zajos körülmények dolgozik
 • jó figyelemkoncentrációs készséget igényel
 • Előtérbe kerülnek a gazdaságossági szempontok.
 • Az egészséges ivóvíz fogyasztói igénnyé válik.
 • A palackozott ivóvizet a vízmű fogja szolgáltatni a fogyasztóknak.
 • A cégeknek saját víztisztító berendezése lesz.
 • Előtérbe kerül az UNIO-s szabványokhoz való alkalmazkodás.
 • A környezetvédelmi és környezettudatos szemlélet mind elterjedtebbé válik.
 • A munka során mind inkább diszpécseri, operatív feladatokat fog ellátni.